ความเสี่ยงจากการบาดเจ็บจากไฟไหม้เกี่ยวข้องกับคนงานในสภาพแวดล้อมการทำงานต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ไม่ว่าคุณจะพบว่าตัวเองทำงานอยู่ในโรงงาน ร้านอาหาร สำนักงาน หรือที่ทำงานอื่น ๆ การทำความเข้าใจสิทธิ์ของคุณในฐานะคนงานคนหนึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ การเตรียมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการบาดเจ็บจากการทำงานสามารถป้องกันคุณจากการบาดเจ็บจากไฟไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้ และไม่เสียสิทธ์ในการเรียกร้องค่าชดเชยที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ 

ในกรณีที่ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของนายจ้างหรือการปล่อยปะละเลยจนสถานที่ทำงานอยู่ในสภาวะที่ไม่ปลอดภัย ลูกจ้างอาจมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากการบาดเจ็บส่วนบุคคลได้ เพื่อให้การเรียกร้องดังกล่าวประสบความสำเร็จ การรวบรวมและแสดงหลักฐานเกี่ยวกัยการละเมิดหน้าที่ดูแลในส่วนของนายจ้างจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดการกับอันตรายที่ทราบไม่เพียงพอ การละเลยระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัย หรือการฝึกอบรมและการจัดหาอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอ ในฐานะพนักงาน คุณสามารถขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับการบาดเจ็บจากไฟไหม้ ซึ่งรวมถึงค่ารักษาพยาบาล ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน การสูญเสียค่าจ้าง และความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของนายจ้าง 

การบาดเจ็บและการป้องกันจากการเผาไหม้ทั่วไป 

การบาดเจ็บจากไฟไหม้ในที่ทำงานมีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุ ซึ่งนำไปสู่การบาดเจ็บจากไฟไหม้ประเภทต่างๆ ได้แก่: 

  1. แผลไหม้จากความร้อน: แผลไหม้เหล่านี้เกิดจากการสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อน เปลวไฟ หรือของเหลวที่ลวก ซึ่งมักพบในโรงงานอุตสาหกรรม ห้องครัว หรือสถานที่ก่อสร้าง 
  2. การเผาไหม้ของสารเคมี: การสัมผัสกับสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือเป็นอันตรายทำให้เกิดการเผาไหม้เหล่านี้ ซึ่งมักเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ โรงงาน หรือสถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารอันตราย 
  3. แผลไหม้จากไฟฟ้า: งานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและสายไฟมักทำให้เกิดแผลไหม้เหล่านี้ โดยเกิดขึ้นเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกาย 
  4. การเผาไหม้จากรังสี: การได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสีไอออไนซ์เป็นเวลานาน ซึ่งแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพ ห้องปฏิบัติการ และการเชื่อม ทำให้เกิดแผลไหม้เหล่านี้ 

การป้องกันการบาดเจ็บจากไฟไหม้ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับรองความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ในฐานะพนักงาน การรักษาความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากไฟไหม้ที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณเป็นสิ่งที่ีควรรู้เป็นอย่างยิ่ง และการยึดมั่นในมาตรการป้องกันอย่างขยันขันแข็งกลายเป็นสิ่งจำเป็น สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมอย่างมีสติ การจัดการกับวัตถุร้อนอย่างระมัดระวัง การจัดเก็บสารเคมีอย่างเหมาะสม และการปฏิบัติตามระเบียบการด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเป็นประจำ เสริมด้วยการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเปิดเผยกับนายจ้าง จะทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น และลดการบาดเจ็บจากไฟไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยทั่วไปผลประโยชน์หรือค่าชดเชยที่คุณอาจได้รับเหล่านี้ประกอบด้วย ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูร่างกาย ค่าจ้างที่สูญเสียระหว่างการพักฟื้น และความเสียหายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บ อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องที่ซับซ้อนเป็นอย่างมากของกระบวนการจ่ายค่าชดเชยของคนงาน ซึ่งหลายท่านอาจทราบกันแล้วว่าการทำการเรียกร้องค่าชดเชยโดยตนเองนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายและยุ่งยากมาก  การขอคำแนะนำทางกฎหมายจากทนายความด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่มีประสบการณ์จึงกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินกระบวนการเรียกร้องค่าชดเชยนี้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราสามารถประเมินสถานการณ์ในกรณีของคุณ รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เจรจากับบริษัทประกันภัย และสนับสนุนสิทธิ์และผลประโยชน์ของคุณตลอดกระบวนการเรียกร้องค่าชดเชย 

ผม วลัญช์ อภิรัตน์เกษม (Walun Apiratkasem) และทีมงานของเราที่ Littles เป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่สามารถช่วยเหลือคุณในการเรียกร้องขอค่าชดเชยของคุณไม่ว่าจะเป็นจากการบาดเจ็บในที่ทำงาน หรืออุบัติเหตุรถยนต์ โดย “ไม่ชนะคดี ไม่มีค่าใช้จ่าย” ทุกท่านสามารถขอรับคำปรึกษา หรือส่งคำถาม ขอข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่  

Email: Wapir@littleslawyers.com.au 

หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0478 770 556  

(คุณอ๋อง วลัญช์ อภิรัตน์เกษม) 

Like? Share it with your friends.