การเดินทางด้วยรถบัสเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของใครหลายคน ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปทำงานหรือเดินทางด้วยเหตุผลส่วนตัว ความเสี่ยงของการบาดเจ็บระหว่างการเดินทางมีอยู่เสมอ อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ และเมื่อเกิดขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่ากฎหมายการบาดเจ็บส่วนบุคคลในรัฐควีนส์แลนด์มีไว้เพื่อช่วยเหลือคุณ กฎหมายเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้โดยสารจากการบาดเจ็บที่เกิดจากความประมาทหรือการกระทำผิดของผู้ให้บริการขนส่งหรือผู้ใช้ถนนรายอื่น บทความนี้จะให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการบาดเจ็บส่วนบุคคลในรัฐควีนส์แลนด์ เพื่อให้ผู้โดยสารรถบัสสามารถเข้าใจสิทธิของตนและสิ่งที่ต้องทำในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุได้ดีขึ้น 

การเรียกร้องค่าชดเชยของผู้โดยสารรถบัสคืออะไร?

การเรียกร้องค่าชดเชยของผู้โดยสารรถบัส หมายถึง การเรียกร้องค่าชดเชยจากการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นขณะเดินทางโดยรถบัส การเรียกร้องประเภทนี้จะรวมถึงการบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือความประมาทของผู้ให้บริการขนส่งหรือผู้ใช้ถนนรายอื่น 

กฎหมายในควีนส์แลนด์

ภายใต้พระราชบัญญัติการประกันภัยอุบัติเหตุทางรถยนต์ พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่ง พ.ศ. 2546 (QLD) ผู้โดยสารมีสิทธิ์ขอค่าชดเชยสำหรับการบาดเจ็บและการสูญเสียอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล การสูญเสียรายได้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องจ่ายเอง ในการเรียกร้องค่าชดเชยนี้ผู้โดยสารต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าการบาดเจ็บของพวกเขาเกิดจากความประมาทหรือการกระทำผิดของผู้ให้บริการขนส่งหรือผู้ใช้ถนนรายอื่น 

การเรียกร้องค่าชดเชย

กระบวนการเรียกร้องค่าชดเชยของผู้โดยสารบนรถบัสนั้นคล้ายกับการเรียกร้องค่าชดเชยจากการบาดเจ็บส่วนบุคคลอื่นๆ โดยเริ่มจากการแจ้งต่อผู้รับประกันภัยภาคบังคับ (“CTP”) ของฝ่ายที่เป็นฝ่ายผิด และแสดงหลักฐานเพื่อสนับสนุนการเรียกร้องค่าชดเชย จากนั้นบริษัทประกันภัย CTP ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการสอบสวนการเรียกร้อง รับคำให้การ และตรวจสอบหลักฐานทางการแพทย์ ก่อนที่จะพิจารณาว่าผู้ขับขี่ที่ใช้ประกันเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุหรือไม่ และขอบเขตของค่าชดเชยใดๆ ที่จะต้องจ่ายให้กับผู้โดยสาร 

หากคุณได้รับบาดเจ็บขณะเดินทางโดยรถบัส การยื่นรายงานเหตุการณ์กับผู้ให้บริการขนส่งทันทีก็เป็นประโยชน์เช่นกัน เพื่อให้พวกเขามีบันทึกเหตุการณ์และรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้น 

การจำกัดเวลาในการเริ่มการเรียกร้อง

เป็นที่สังเกตอย่างเห็นได้ชัดว่ามีการจำกัดเวลาสำหรับการเคลมการบาดเจ็บส่วนบุคคลในรัฐควีนส์แลนด์ โดยทั่วไปผู้โดยสารมีเวลา 3 ปีนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุในการยื่นคำร้องต่อศาล แต่อาจมีการจำกัดเวลาที่สำคัญอื่นๆ ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องปรึกษากับทนายความด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลโดยเร็วที่สุดหลังจากเกิดอุบัติเหตุ 

ตัวแทนทางกฎหมาย

การมีทนายความด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลอยู่เคียงข้างสามารถช่วยแนะนำคุณถึงทางกระบวนการทางกฎหมาย รวบรวมหลักฐาน และเจรจาข้อตกลงที่เป็นธรรมกับบริษัทประกันภัย สำหรับเพื่อน ๆ หรือท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันภัย CTP หรืออาจเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และยังไม่ทราบถึงสิทธิ์ในการเรียกร้องขอค่าชดเชย เพื่อน ๆ ทุกท่านสามารถขอรับคำปรึกษา หรือส่งคำถาม ขอข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่  

Email: Wapir@littleslawyers.com.au 

หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0478 770 556  

(คุณอ๋อง วลัญช์ อภิรัตน์เกษม) 

Like? Share it with your friends.