ในรัฐควีนส์แลนด์ พระราชบัญญัติการประกันภัยอุบัติเหตุทางรถยนต์ พ.ศ. 2537 ได้จัดให้มีระบบค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

ขั้นตอนแรกของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ทันทีหลังเกิดอุบัติเหตุ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องโทรศัพท์แจ้งตำรวจหากมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหาย หรือหากผู้ขับขี่รายอื่นไม่ยอมหยุดรถหรือให้รายละเอียด  การออกจากที่เกิดเหตุโดยไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุถือเป็นความผิดตามกฎหมายเช่นกัน 

ต่อไป เป็นสิ่งสำคัญที่บุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุร้ายแรงควรไปพบแพทย์ทันที เนื่องจากการบาดเจ็บอาจไม่ปรากฏชัดในทันทีซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจจากทางแพทย์ รวมถึงสิ่งนี้จะให้บันทึกการบาดเจ็บที่บุคคลได้รับในระหว่างเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ตามกฎหมาย

เจ้าของยานยนต์ทุกคนในออสเตรเลียจะต้องทำประกันภาคบังคับของบุคคลที่สาม (CTP”) เพื่อป้องกันความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของผู้อื่นที่เกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ตนเป็นฝ่ายผิด 

หากบุคคลใดได้รับบาดเจ็บอันเป็นผลจากการขับขี่โดยประมาทของยานพาหนะที่ไม่ปรากฏชื่อหรือไม่มีประกันภัย สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยที่เป็นบุคคลธรรมดาได้  อย่างไรก็ตามหากรถไม่มีประกันภัย อุบัติเหตุจะต้องเกิดขึ้นบนถนนหรือในที่สาธารณะเพื่อให้จำเลยที่เป็นบุคคลต้องรับผิด 

ตามพระราชบัญญัติประกันอุบัติเหตุ พ.ศ. 2537 (QLD) บุคคลสามารถรับค่าสินไหมทดแทนได้จากการเรียกร้องค่าเสียหายจากความประมาทเลินเล่อสำหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือการเสียชีวิตโดยมิชอบ  บุคคลสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้หาก: 

พวกเขาได้รับบาดเจ็บ 

#020101 

      – การบาดเจ็บของพวกเขาเกิดจากความผิดพลาดของคนขับคนอื่น  และ 

      – อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ควีนส์แลนด์ 

 ตัวอย่างความประมาทเลินเล่อของผู้ขับขี่ ได้แก่: 

      – การใช้ยาและแอลกอฮอล์มากเกินไป 

      – ความเหนื่อยล้า 

      – การใช้ความเร็ว 

      – การขับรถเสียสมาธิ (เช่น การใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ เป็นต้น)       

ในส่วนของค่าเสียหาย ผู้เสียหายที่เข้าเกณฑ์สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ เช่น 

      – ค่ารักษาพยาบาล 

      – ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู 

      – การสูญเสียรายได้ (ในอดีตและอนาคตโดยประมาณ); 

      – ค่าใช้จ่ายในการดูแลและบริการสนับสนุนและ 

      – ความเสียหายทั่วไป (ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน) 

โครงการประกันการบาดเจ็บแห่งชาติ 

 ในปี 2559 รัฐบาลควีนส์แลนด์ได้เปิดตัว National Injury Insurance Scheme (Queensland) Act 2016 พระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดโครงการประกันการบาดเจ็บแห่งชาติในรัฐควีนส์แลนด์  เป้าหมายของโครงการนี้คือเพื่อให้การรักษา การดูแล และการสนับสนุนตลอดชีวิตแก่บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงส่วนบุคคล โดยไม่คำนึงถึงความผิด ในปัจจุบัน โครงการนี้ใช้เฉพาะกับการบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เท่านั้น 

เวลาอันจำกัด

ในรัฐควีนส์แลนด์ โดยทั่วไปแล้ว ผู้บาดเจ็บจะมีเวลา 3 ปีนับจากวันที่ได้รับบาดเจ็บในการเริ่มดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางรถยนต์  แต่อาจจะมีเฉพาะในกรณีพิเศษเท่านั้นที่สามารถขยายเวลาจำกัดนี้ได้ อย่างไรก็ตามยิ่งคุณเริ่มดำเนินการทางกฏหมายได้เร็วเท่าไรก็จะยิ่งดีต่อการรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ได้มากเท่านั้น และอาจช่วยให้คุณมีความกังวลน้อยลงกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ 

สำหรับเพื่อน ๆ หรือท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันภัย CTP หรืออาจเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และยังไม่ทราบถึงสิทธิ์ในการเรียกร้องขอค่าชดเชย เพื่อน ๆ ทุกท่านสามารถขอรับคำปรึกษา หรือส่งคำถาม ขอข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่  

Email: Wapir@littleslawyers.com.au 

หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0478 770 556  

(คุณอ๋อง วลัญช์ อภิรัตน์เกษม) 

Like? Share it with your friends.