การให้บริการแบบ Gratuitous Services คืออะไร และสามารถเรียกร้องขอค่าชดเชยได้หรือไม่

การบาดเจ็บอย่างถาวรอาจส่งผลบั่นทอนชีวิตต่อคุณในหลายด้าน การบาดเจ็บอาจเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อคุณไม่เพียงแค่ความสามารถในการทำงาน และความมั่นคงต่อทางการเงินของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกิจวัตรประจำวัน และความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการความช่วยเหลือเป็นประจำจากครอบครัวหรือเพื่อนสำหรับงานบ้าน และธุระส่วนตัวที่คุณไม่สามารถทำเองได้อีกต่อไป อีกทั้งคนที่คุณรักอาจได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นกัน เนื่องจากพวกเขาต้องสละเวลา และเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลคุณในบางกรณี หากเป็นกรณีนี้คุณอาจสามารถเรียกร้องขอค่าชดเชยสำหรับการรับบริการแบบ Gratuitous Service

ทางศาลสูงสุดยอมรับว่าฝ่ายที่ได้รับบาดเจ็บมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยจากการรับการดูแลที่บุคคลอื่นจัดหาให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งความหมายพื้นฐานสำหรับความเสียหายโดยหลัก ๆ คือการที่ผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นต้องมีการสูญเสียอะไรบางอย่าง อาจกล่าวได้ว่าเป็นการสูญเสียความสามารถในการดูแลตนเอง ส่งผลให้เกิดความต้องการในการได้รับความช่วยเหลือและการดูแล – ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิ์ในการเรียกร้องขอค่าชดเชยเพื่อนำเงินมาจ่ายในส่วนของการรับบริการ Gratuitous Service ที่เหมาะสมเพื่อการตอบสนองความจำเป็นในส่วนนี้ของคุณ โดยค่าใช้จ่ายตรงนี้จะคำนวณมาจากการอ้างอิงจากมูลค่าเชิงพาณิชย์หรืออัตราตลาดของบริการดังกล่าวในช่วงเวลานั้น ๆ เแทนการสูญเสียทางการเงินที่จะเกิดขึ้นจริงที่คุณต้องจ่ายเพื่อจ้างคนมาดูแลคุณ เงินชดเชยตรงส่วนนี้จะจ่ายค่าคนที่มาให้บริการความช่วยเหลือและดูแลคุณเอง (Van Gervan v Fenton [1992] HCA 54)

หลักกฎหมายทั่วไปเหล่านี้ถูกบัญญัติอยู่ในกฎหมายภายใต้ Under Section 59 of the Civil Liability Act 2003 (รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย) การได้รับบริการให้ความช่วยเหลือและการดูแลแบบ Gratuitous Service จะต้องเกิดจากความจำเป็นและเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บที่มีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเท่านั้น อย่างไรก็ตามยังมีความเสียหายที่ไม่สามารถขอรับการบริการได้หากคุณได้รับการช่วยเหลือในลักษณะเดียวกันก่อนได้รับการบาดเจ็บในปัจจุบัน และกฎหมายได้กำหนดให้ ต้องได้รับการบริการอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน

แล้วการให้บริการแบบใดบ้างที่สามารถเรียกร้องขอค่าชดเชยจากการเกิดอาการบาดเจ็บได้ ? แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้กำหนดรายการการให้บริการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่การให้บริการเหล่านี้อาจรวมถึง:

  • การขับรถพาผู้บาดเจ็บไปและกลับจากการนัดหมายทางการแพทย์และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
  • การพยาบาลผู้บาดเจ็บ
  • การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานบ้าน เช่น ทำอาหาร และทำความสะอาดที่พัก เป็นต้น

หากไม่คำนึงถึงประเภทของบริการ สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องได้รับความช่วยเหลือและการดูแลที่ครอบคลุมเพื่อตอบสนองความต้องการที่สมเหตุสมผลของคุณ อันเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บอย่างถาวร ดังนั้น สิ่งสำคัญ คือคุณต้องขอคำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณตามสถานการณ์ส่วนตัวของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประโยชน์สูงสุด หากคุณต้องการขอคำแนะนำ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรามา

สำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำ และยังไม่ทราบถึงสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอค่าชดเชยในการขอรับบริการความช่วยเหลือและการดูแลสำหรับการบาดเจ็บถาวร ทุกท่านสามรถขอรับการปรึกษาหรือส่งคำถามมาได้ทาง

ข้อความ (Direct message)

Email: Wapir@littleslawyers.com.au

หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0478 770 556

(คุณอ๋อง วลัญช์ อภิรัตน์เกษม)

Like? Share it with your friends.