การเรียกร้องค่าชดเชยจากการบาดเจ็บส่วนบุคคลอาจมาจากการเคลมอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บส่วนบุคคลประเภทต่างๆ เช่น อุบัติเหตุทางรถยนต์ การลื่นล้ม หรือการบาดเจ็บจากการทำงาน เมื่อบุคคลหนึ่งได้รับบาดเจ็บเนื่องจากความประมาทเลินเล่อของผู้อื่น เขาหรือเธออาจมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยสำหรับการบาดเจ็บที่เขาหรือเธอควรได้รับ รวมถึงค่ารักษาพยาบาล การสูญเสียค่าจ้าง ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การเรียกร้องค่าชดเชยจากการบาดเจ็บประสบผลสำเร็จ สิ่งสำคัญคือบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บต้องได้รับการรักษาและฟื้นฟูอย่างเพียงพอ 

ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการเรียกร้องค่าชดเชยจากการบาดเจ็บส่วนบุคคลคือการพิสูจน์ว่าการบาดเจ็บนั้นเกิดจากอุบัติเหตุ นี่คือจุดที่เราต้องการรักษาฟื้นฟูโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุด การรักษาอย่างทันท่วงทีหลังเกิดอุบัติเหตุ ไม่เพียงแต่รับประกันว่าผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังสร้างบันทึกการบาดเจ็บที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องค่าชดเชยจากการบาดเจ็บส่วนบุคคลได้ โดยเวชระเบียนเป็นหนึ่งในหลักฐานที่สำคัญในการเรียกร้องค่าชดเชยจากการบาดเจ็บส่วนบุคคล ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของการบาดเจ็บและการรักษา และจะช่วยพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างอุบัติเหตุกับการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น เป็นการยากที่จะพิสูจน์ว่าการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากอุบัติเหตุโดยไม่มีประวัติทางการแพทย์ ซึ่งอาจทำใหผู้เรียกร้องค่าชดเชยจากการบาดเจ็บส่วนบุคคลเสียเปรียบได้ 

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการรักษาต้องสมเหตุสมผลและจำเป็น กล่าวคือ ผู้บาดเจ็บควรได้รับการรักษาที่เกี่ยวข้องกับอาการบาดเจ็บและจำเป็นต่อการฟื้นตัวเท่านั้น ผู้บาดเจ็บยังต้องปฏิบัติตามแผนการรักษาที่แนะนำโดยผู้ให้บริการด้านสุขภาพของตน รวมถึงการเข้าร่วมการนัดหมายทั้งหมดและปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการดูแลที่บ้าน เช่น การออกกำลังกายที่นักกายภาพบำบัดกำหนดหลังจากได้รับบาดเจ็บ 

นอกเหนือจากการสร้างบันทึกการบาดเจ็บแล้ว การรักษายังแสดงให้บริษัทประกันภัยและศาลเห็นว่าผู้ได้รับบาดเจ็บกำลังได้รับบาดเจ็บสาหัส การไม่ได้รับการรักษาอาจเป็นหลักฐานว่าการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนั้นไม่ร้ายแรงหรือฝ่ายที่ได้รับบาดเจ็บไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อรักษา ซึ่งอาจทำให้คดีอ่อนค่าลงและทำให้ค่าชดเชยที่ผู้เสียหายจะได้รับลดลง 

สิ่งสำคัญคือต้องดำเนินการรักษาต่อไปจนกว่าผู้บาดเจ็บจะหายเป็นปกติ หรือจนกว่าอาการจะดีขึ้นสูงสุด หรือมักเรียกว่าอาการคงที่และอยู่นิ่ง อาการที่ดีขึ้นจากการรักษาทางการแพทย์ขั้นสูงสุดคือจุดที่ผู้บาดเจ็บฟื้นตัวแล้วและไม่น่าจะดีขึ้นไปมากกว่านี้แม้จะรักษาเพิ่มเติมต่อไแอีก เมื่ออาการบาดเจ็บของผู้อ้างสิทธิ์คงที่และอยู่นิ่งแล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และกฎหมายสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ของการบาดเจ็บเพื่อใช้หาว่าพวกเขาจะได้รับค่าชดเชยเท่าไร 

นอกจากการรักษาแล้ว การเลือกผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ผู้ให้บริการทางการแพทย์ต้องมีประสบการณ์ในการรักษาประเภทของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น และเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการบาดเจ็บและการรักษาที่ได้รับ สิ่งสำคัญคือต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการด้านการแพทย์ทราบเกี่ยวกับอุบัติเหตุและสภาพแวดล้อมโดยรอบ เนื่องจากข้อมูลนี้สามารถช่วยให้มั่นใจว่าการบาดเจ็บจะได้รับการวินิจฉัยและการรักษาอย่างเหมาะสม 

ท้ายที่สุด สิ่งสำคัญคือต้องซื่อสัตย์กับผู้ให้บริการด้านสุขภาพเกี่ยวกับการบาดเจ็บและสถานการณ์แวดล้อมของอุบัติเหตุ การให้ข้อมูลเท็จอาจบั่นทอนความน่าเชื่อถือของผู้เสียหายและทำให้คดีของพวกเขาไม่น่าเชื่อถือ สิ่งสำคัญคือต้องมีบันทึกรายละเอียดของยาทั้งหมดที่ได้รับ รวมถึงวันที่ ชื่อของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ และยาใดๆ ก็ตามที่สั่งจ่าย 

โดยสรุป สิ่งสำคัญคือการแสวงหาการรักษาที่เหมาะสมในการเรียกร้องการบาดเจ็บส่วนบุคคล สิ่งนี้ไม่เพียงให้การดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสมแก่บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บ แต่ยังสร้างบันทึกการบาดเจ็บที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องการบาดเจ็บส่วนบุคคล สิ่งสำคัญคือต้องเลือกผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมและซื่อสัตย์ต่อการบาดเจ็บและสถานการณ์แวดล้อมของอุบัติเหตุ ด้วยการรักษาและเอกสารที่เหมาะสม และเพิ่มโอกาสในการได้รับการชดเชยที่ยุติธรรมสำหรับการบาดเจ็บของพวกเขา 

หากคุณได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่างๆ สิ่งสำคัญคือต้องขอคำปรึกษาด้านกฎหมายโดยเร็วที่สุด เพื่อรับทราบสิทธิ์และทางเลือกของคุณ  

ผม วลัญช์ อภิรัตน์เกษม (Walun Apiratkasem) และทีมงานของเราที่ Littles เป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่สามารถช่วยเหลือคุณในการเรียกร้องขอค่าเสียหายของคุณ โดย “ไม่ชนะคดี ไม่มีค่าใช้จ่าย” ทุกท่านสามารถขอรับคำปรึกษา หรือส่งคำถาม ขอข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่  

Email: Wapir@littleslawyers.com.au 

หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0478 770 556  

(คุณอ๋อง วลัญช์ อภิรัตน์เกษม) 

Like? Share it with your friends.