เรามักจะได้ยินจากผู้รับบริการของเราหลายท่านที่มาหาเราว่าพวกเขาไม่เคยคิดที่จะเรียกร้อง 

ค่าสินไหมทดแทนเพราะนายจ้างของพวกเขากำลังช่วยพวกเขาจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่ากายภาพบำบัดอยู่และพวกเขากำลังถูกรักษาโดยแพทย์ประจำจากบริษัทโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  นอกจากนี้นายจ้างมักจะจ่ายเงิน และอนุมัติคำขอให้ ลาป่วยของพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บขณะทำงานอยู่ทุกครั้ง 

เรามักจะได้ยินจากผู้รับบริการของเราหลายท่านที่มาหาเราว่าพวกเขาไม่เคยคิดที่จะเรียกร้อง 

ค่าสินไหมทดแทนเพราะนายจ้างของพวกเขากำลังช่วยพวกเขาจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่ากายภาพบำบัดอยู่และพวกเขากำลังถูกรักษาโดยแพทย์ประจำจากบริษัทโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  นอกจากนี้นายจ้างมักจะจ่ายเงิน และอนุมัติคำขอให้ ลาป่วยของพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บขณะทำงานอยู่ทุกครั้ง 

เรามักจะได้ยินจากผู้รับบริการของเราหลายท่านที่มาหาเราว่าพวกเขาไม่เคยคิดที่จะเรียกร้อง 

ค่าสินไหมทดแทนเพราะนายจ้างของพวกเขากำลังช่วยพวกเขาจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่ากายภาพบำบัดอยู่และพวกเขากำลังถูกรักษาโดยแพทย์ประจำจากบริษัทโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  นอกจากนี้นายจ้างมักจะจ่ายเงิน และอนุมัติคำขอให้ ลาป่วยของพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บขณะทำงานอยู่ทุกครั้ง 

นอกเหนือจากการจ่ายเงินค่าจ้างของคุณแล้ว บริษัทประกันภัยยังต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่จำเป็นตามสมควรของคุณอีกด้วย  การเข้าพบและปรึกษาหารือกับแพทย์ทั่วไป (GP) และการทำกายภาพบำบัดมักเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการรักษา อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับอาการบาดเจ็บและความรุนแรงของอาการบาดเจ็บของคุณ คุณอาจต้องการรับการรักษาเฉพาะทางมากขึ้น เช่น การปรึกษาหารือกับแพทย์เฉพาะทาง ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ศัลยแพทย์ระบบประสาท หรือการสแกนด้วย MRI  ในบางกรณี คุณอาจต้องเข้าคลินิกการจัดการความเจ็บปวดทางจิตใจ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับความเจ็บปวดทางจิตใจของคุณ  เราได้เห็นการเรียกร้องบางอย่างโดยบริษัทประกันภัยได้อนุมัติสุนัขบำบัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับบาดเจ็บทางจิตใจจากการทำงาน เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้คุณอาจจะเริ่มสงสัยว่าทำไมถึงไม่เคยมีใครบอกคุณเรื่องนี้เลย 

อย่างไรก็ตามมีหลายครั้งที่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป และกลับจากการนัดหมายทางการแพทย์ตามสมควร แต่อย่าเพิ่งกังวลไป หากคุณเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว คุณอาจจะได้รับเงินคืนสูงถึง 55 เซ็นต์ต่อกิโลเมตร  ในเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ด้วยราคาน้ำมันที่สูงมาก เราเข้าใจดีว่าทุกดอลลาร์มีค่าเมื่อคุณไม่สามารถทำงานได้ 

สุดท้ายนอกเหนือจากการจ่ายเงินค่าจ้าง และค่ารักษาพยาบาลแล้ว คุณยังอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยแบบก้อนครั้งเดียวสำหรับการบาดเจ็บในสถานที่ทำงานที่ทำให้คุณไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิม ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้หรือเป็นไปได้น้อยที่นายจ้างของคุณ หรือผู้ประกันตนค่าชดเชยแรงงานของคุณจะมีความคิดริเริ่มในการแนะนำคุณเกี่ยวกับหัวหน้าฝ่ายค่าสินไหมทดแทนนี้ หรือจัดให้มีการประเมินระดับการบาดเจ็บของคุณ  ขั้นตอนมาตรฐานคือในฐานะผู้ยื่นคำร้องคุณจะต้องทำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินก้อนก่อน จากนั้นบริษัทประกันภัยอาจจะมีการตอบกลับการเรียกร้องของคุณนั้นมันไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างที่คิด ซึ่งตามมาด้วยการต่อรองต่างและเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับค่าตอบแทนสูงสุด เราขอแนะนำให้คุณปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฏหมายเพื่อขอคำแนะนำทางกฎหมาย  

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคนงานนั้นมีความซับซ้อน และความแตกต่างกันในแต่ละรัฐ เราจึงขอแนะนำให้คุณขอคำแนะนำทางด้านกฎหมายจากนักกฎหมายที่เป็นมืออาชีพเป็นอย่างยิ่ง สำหรับเพื่อน ๆ หรือคนใกล้ตัวท่านใดที่อาจประสบอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน และยังไม่ทราบถึงสิทธิ์ในการเรียกร้องขอค่าชดเชย หรือมีข้อสงสัย ต้องการรับคำปรึกษา สามารถส่งคำถามมาได้ทาง Email: Wapir@littleslawyers.com.au 

หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0478 770 556  

(คุณอ๋อง วลัญช์ อภิรัตน์เกษม) 

Like? Share it with your friends.