พนักงานขายสินค้าเป็นแกนหลักของอุตสาหกรรมผู้บริโภค แต่สภาพแวดล้อมในการทำงานของพวกเขาอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเฉพาะตัวที่อาจนำไปสู่การบาดเจ็บได้ หากคุณเป็นพนักงานค้าปลีก เราอยากให้คุณเข้าใจถึงสิทธิ์ของคุณ เพื่อคุณจะสามารถปกป้องตนเองและขอค่าชดเชยที่เหมาะสมในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ 

หน้าที่การดูแลและความรับผิดชอบของนายจ้าง

นายจ้างรายย่อยมีหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลพนักงานของตน ซึ่งหมายความว่าพวกเขามีหน้าที่ต้องจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคง ซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการด้านความปลอดภัย การฝึกอบรมที่เหมาะสม และการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ 

นายจ้างควรจัดให้มีการฝึกอบรมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโปรโตคอลความปลอดภัย การจดจำสิ่งอันตราย และการป้องกันการบาดเจ็บ พนักงานขายสินค้าควรรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ของตน ทำความเข้าใจนโยบายของบริษัท รายงานเหตุการณ์ทันที และขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น พนักงานขาสินค้าสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับตนเองและเพื่อนร่วมงานได้ด้วยการมีส่วนร่วมในความปลอดภัยของตนเองอย่างจริงจัง 

ในกรณีที่การบาดเจ็บของลูกจ้างเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของนายจ้างหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ลูกจ้างอาจมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายส่วนบุคคลได้ โดยสามารถระบุได้ว่าเกิดจากนายจ้างไม่ทำหน้าที่ในการดูแล ไม่จัดการกับอันตรายที่ทราบ หรือให้การฝึกอบรมหรืออุปกรณ์ไม่เพียงพอ พนักงานขายสินค้ามีสิทธิ์ที่จะขอค่าชดเชยสำหรับการบาดเจ็บ ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน การสูญเสียรายได้ และความเสียหายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของนายจ้าง 

การบาดเจ็บจากการค้าปลีกทั่วไปและการป้องกัน

อุตสาหกรรมค้าปลีกมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บต่างๆ เช่น การลื่นล้ม การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก การบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ และการสัมผัสกับสารอันตราย พนักงานขายสินค้าควรตระหนักถึงความเสี่ยงเหล่านี้และใช้มาตรการป้องกัน เช่น สวมรองเท้าที่เหมาะสม ปฏิบัติตามเทคนิคการยกที่เหมาะสม ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะกับการทำงาน และรายงานข้อกังวลด้านความปลอดภัยทันที การทำความเข้าใจกับความเสี่ยงเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานขายสินค้าสามารถปกป้องตนเองและบรรเทาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ 

ความคุ้มครองและค่าชดเชยของพนักงาน

พนักงานขายสินค้าในเขตอำนาจศาลส่วนใหญ่ รวมถึงรัฐควีนส์แลนด์ ได้รับการคุ้มครองโดย”กฎหมายเงินทดแทนของพนักงาน” ค่าชดเชยของคนงานให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ การสูญเสียค่าจ้าง และความเสียหายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นผลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน พนักงานขายสินค้ามีสิทธิ์ยื่นคำร้องเรียกร้องค่าชดเชยเพื่อเข้าถึงสิทธิประโยชน์เหล่านี้และรับรองความเป็นอยู่ที่ดีในระหว่างกระบวนการฟื้นฟู 

จะขอคำแนะนำทางด้านกฏหมายอย่างไรล่ะ ?

การเรียกร้องค่าเสียหายส่วนบุคคลอาจมีความซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานขายสินค้าที่อาจไม่คุ้นเคยกับกระบวนการทางกฎหมาย การขอคำแนะนำจากทนายความด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบาดเจ็บในที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญ ทนายความที่มีความรู้สามารถประเมินคดี รวบรวมหลักฐาน เจรจากับบริษัทประกันภัย และสนับสนุนสิทธิ์และผลประโยชน์ของพนักงานขายสินค้าตลอดกระบวนการเรียกร้อง 

การสนับสนุนทางกฎหมาย

พนักงานขายสินค้าต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการบาดเจ็บที่ไม่เหมือนใครในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยากลำบาก การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์ขตนเองหากเกิดการบาดเจ็บเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการปกป้องและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา โดยการตระหนักถึงความรับผิดชอบของนายจ้าง ใช้มาตรการป้องกัน เข้าถึงสวัสดิการค่าชดเชยของคนงาน ดำเนินการเรียกร้องการบาดเจ็บส่วนบุคคลเมื่อจำเป็น และขอการสนับสนุนทางกฎหมายเมื่อเรียกร้องสิทธิ? พนักงานขายสินค้าสามารถดำเนินการกรณีการบาดเจ็บส่วนบุคคลได้อย่างมั่นใจ ด้วยความรู้และการสนับสนุนที่เหมาะสม พนักงานขายสินค้าสามารถได้รับค่าตอบแทนที่พวกเขาสมควรได้รับและมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการค้าปลีกที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดีขึ้น 

ผม วลัญช์ อภิรัตน์เกษม (Walun Apiratkasem) และทีมงานของเราที่ Littles เป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่สามารถช่วยเหลือคุณในการเรียกร้องขอค่าเสียหายของคุณ โดย “ไม่ชนะคดี ไม่มีค่าใช้จ่าย” ทุกท่านสามารถขอรับคำปรึกษา หรือส่งคำถาม ขอข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่  

Email: Wapir@littleslawyers.com.au 

หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0478 770 556  

(คุณอ๋อง วลัญช์ อภิรัตน์เกษม) 

Like? Share it with your friends.