E-scooters หรือสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าเป็นรูปแบบการขนส่งที่ได้รับความนิยมเนื่องจากความรวดเร็ว สะดวก คล่องแคล่ว และความสามารถในการหลีกเลี่ยงความล่าช้าของการจราจร โดยเฉพาะในระยะทางสั้น ๆ อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของการใช้งานสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ายังส่งผลให้จำนวนการบาดเจ็บของทั้งผู้ขับขี่และคนเดินถนนในบริเวณใกล้เคียงเพิ่มขึ้น ถึงแม้ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการที่กำหนดไว้แน่ชัดสำหรับเพื่อปกป้องสวัสดิภาพของบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้ หรือยังไม่มีประกันภัยภาคบังคับของบุคคลที่สาม (CTP) ใดๆ ที่มีอยู่สำหรับผู้ขับขี่เหมือนกับรถยนต์ 

แต่ถึงอย่างไรก็ตามหากบุคคลที่ใช้สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุกับรถยนต์ และผู้ขับขี่สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าไม่ได้เป็นฝ่ายผิด บทบัญญัติและระเบียบบังคับทั่วไปของบุคคลที่สามจะมีให้สำหรับผู้บาดเจ็บที่ใช้สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งหมายความว่าผู้ที่ใช้งาน E-scooter หรือสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า อาจมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอค่าชดเชยต่อบริษัทประกันภัย CTP ของผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิด 

กฎหมายในรัฐควีนส์แลนด์:

ในรัฐควีนส์แลนด์ การขี่ E-scooter โดยไม่มีผู้ดูแล มีข้อกำหนดว่าจะต้องมีอายุขั้นต่ำ 16 ปี ในขณะที่การขี่โดยมีผู้ใหญ่ดูแลอนุญาตให้มีอายุขั้นต่ำ 12 ปี ความเร็วสูงสุดสำหรับ E-scooter คือ 25 กม./ชม. ในรัฐควีนส์แลนด์ สามารถใช้สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะดังต่อไปนี้: 

・เส้นทางที่ใช้ร่วมกัน 

・ถนนท้องถิ่นที่จำกัดความเร็วไม่เกิน 50 กม./ชม. ถนนเหล่านี้ต้องไม่มีเส้นแบ่งหรือเส้นแบ่งกลาง 

・ในสถานการณ์จำกัด บนถนน เช่น การขี่ E- scooter ข้ามถนนหรือหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางบนเส้นทางเท้า 

・ทางสำหรับจักรยานและถนนสีเขียว 

แม้ว่าบางพื้นที่อาจไม่ต้องการสวมหมวกนิรภัยสำหรับการใช้ E-scooter ในพื้นที่ส่วนตัว แต่คุณจำเป็นต้องสวมหมวกนิรภัยขณะขี่ E-scooter ในควีนส์แลนด์ เว้นแต่จะมีเหตุผลทางการแพทย์ ข้อจำกัดทางร่างกายที่ขัดขวางการใช้หมวกนิรภัย หรือเป็นผู้นับถือศาสนาบางกลุ่ม กลุ่มที่สวมหมวกนิรภัยแบบดั้งเดิมซึ่งทำให้ไม่สามารถสวมหมวกนิรภัยได้ 

ข้อมูลข้างต้นนั้นอาจไม่ครอบคลุมทุกถนน และไม่ครอบคลุมข้อจำกัดที่เกี่ยวกับสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าในรัฐควีนส์แลนด์ อย่างที่หลาย ๆ ท่านทราบกันครับว่ากฎหมายที่ควบคุมสกูตเตอร์ไฟฟ้านั้นแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเมืองต่าง ๆ เพื่อจัดการกับปัญหาด้านความปลอดภัย การจัดการจราจร และความต้องการสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องขอคำแนะนำทางกฎหมายจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลเพื่อช่วยเหลือคุณในการเรียกร้องค่าชดเชย และช่วยคุณในการพิจารณาว่าคุณมีสิทธิ์เรียกร้องค่าชดเชยหรือไม่ 

ฉันมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยสำหรับอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับ E-scooter หรือไม่?

หน่วยงานที่สามารถจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ขับขี่ E-scooter หรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากผู้ขับขี่ E-scooter นั้นจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสาเหตุของอุบัติเหตุ 

ในบางกรณี ผู้ผลิต E-scooter ผู้ให้เช่า (เช่น บริการแบ่งปัน E-scooter) สภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าของทรัพย์สินที่ใช้ E-scooter หรือผู้ขับขี่อาจต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บตาม สถานการณ์ที่นำไปสู่อุบัติเหตุ นอกจากนี้อาจมีการเรียกร้องต่อบุคคลที่สามหรือกับทางประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะของฝ่ายที่เป็นฝ่ายผิด หากมี 

รถยนต์ และรถมอเตอร์ไซค์ต้องอยู่ภายใต้การประกันภัยภาคบังคับของบุคคลที่สาม (CTP) ในรัฐควีนส์แลนด์ ในขณะที่จักรยานมีความคุ้มครองความรับผิดต่อสาธารณะอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยบ้านและทรัพย์สิน อย่างไรก็ตามไม่มีแผนการประกันการบาดเจ็บภาคบังคับสำหรับ E-scooter และนโยบายการประกันความรับผิดต่อสาธารณะไม่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายสำหรับบุคคลทั่วไป 

ในกรณีทั่วไปแล้ว โทษของอุบัติเหตุมักจะตกอยู่ที่ผู้ขับขี่โดยประมาท แต่ในกรณีของสกูตเตอร์ไฟฟ้า ผู้ขับขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าหากไม่มีประกันสำหรับการบาดเจ็บที่พวกเขาก่อขึ้น ในกรณีที่ไม่มีผู้รับประกันภัย ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ที่ค้างชำระ และพวกเขาอาจไม่มีความสามารถทางการเงินที่จะครอบคลุมค่าชดเชยที่สำคัญสำหรับการบาดเจ็บสาหัส 

 ในสถานการณ์ที่ความผิดพลาดทางกลไกในรถหรือถนนที่ได้รับการบำรุงรักษาไม่ดีเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ ความผิดอาจตกอยู่ที่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ แม้ว่ากรณีเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก และในกรณีที่เป็นสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าเช่ามาแม้ว่าตัวของโครงการบริการแบ่งปัน E-scooter จะต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้ E-scooter แต่ข้อตกลงของผู้ใช้มักจะจำกัดหรือมักเปลี่ยนความรับผิดไปให้กับผู้ที่ใช้เสียเอง 

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ที่ผู้ขับขี่ E-scooter ได้รับบาดเจ็บจากการชนกับอุบัติเหตุทางรถยนต์ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ขับขี่ E-scooter พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีสิทธิ์เรียกร้องต่อบริษัทประกัน CTP ของผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิด หากสรุปให้เข้าใจแบบง่าย ๆ ก็คือ ณ ปัจจุบันนี้ยังไม่มีประกันภัยสำหรับ E-scooter ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุและผู้ขี่ E-scooter เป็นฝ่ายผิดนั้น ผู้ขี่ E-scooter จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าชดเชยทั้งหมดเอง แต่หากผู้ใช้ E-scooter ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดและมีการบาดเจ็บ คุณสามารถเรียกร้องขอค่าชดเชยจากประกันภัยฝ่ายคู่กรณีได้ 

ฉันสามารถเรียกร้องค่าชดเชยอะไรได้บ้าง?

หากคุณได้รับบาดเจ็บหลังจากเกิดอุบัตติเหตุ คุณอาจมีสิทธิ์เรียกร้อง 

・ค่าสินไหมทดแทน  

และคุณอาจสามารถเรียกร้องค่าชดเชยจาก:  

・ค่ารักษาพยาบาลและค่ารักษาพยาบาล (ในอดีตและอนาคต) 

・การสูญเสียทางเศรษฐกิจ (ในอดีตและอนาคต) 

  • ความเจ็บปวดทรมานและการสูญเสียสิ่งอำนวยความสะดวก 

สิ่งสำคัญคือคุณต้องขอคำแนะนำทางกฎหมายจากทนายความด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เชี่ยวชาญ เนื่องจากแต่ละกรณีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของเหตุการณ์และสถานการณ์ของคุณที่สามารถเรียกร้องได้ 

หากคุณได้รับบาดเจ็บจากการใช้สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า หรือถูกสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าชน หรือถูกยานยนต์ชนขณะใช้สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลของเราที่ Littles Lawyers อาจสามารถช่วยได้ 

ผม วลัญช์ อภิรัตน์เกษม (Walun Apiratkasem) และทีมงานของเราที่ Littles เป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่สามารถช่วยเหลือคุณในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

ค่าชดเชยที่คุณสมควรได้รับครับ โดยเรามีนโยบาย “ไม่ชนะคดี ไม่มีค่าใช้จ่าย” ทุกท่านสามารถขอรับคำปรึกษา หรือส่งคำถาม ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

Email: wapir@littleslawyers.com.au 

หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0478 770 556 

(คุณอ๋อง วลัญช์ อภิรัตน์เกษม) 

Like? Share it with your friends.