ไม่ต้องตกใจไปครับหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นหากการเรียกร้องขอค่าชดเชยของคุณถูกปฏิเสธอาจทำให้เกิดความเครียดอย่างมากต่อคุณ  สิ่งสำคัญคือคุณต้องทราบว่าแม้การเรียกร้องจะถูกปฏิเสธ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่านี่ถือเป็นจุดสิ้นสุดของคุณ เนื่องจากอาจมีตัวเลือกอื่นให้คุณในการเรียกร้องขอค่าชดเชย 

สาเหตุโดยทั่วไปของการเรียกร้องขอค่าชดเชยจาก WorkCover ที่อาจถูกปฏิเสธ:

การเรียกร้องขอค่าชดเชยจาก WorkCover ของคุณอาจถูกปฏิเสธหากทางประกันหรือนายจ้างเชื่อว่าการบาดเจ็บนั้นไม่เป็นความจริง ซึ่งสาเหตุทั่วไปที่ WorkCover อาจปฏิเสธข้อเรียกร้องของคุณ ได้แก่ :  

  1. การบาดเจ็บจากการทำงาน:

การบาดเจ็บดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นในที่ทำงานหรืออยู่นอกเหนือหน้าที่การทำงานปกติของคุณ ดังนั้นจึงไม่สามารถเรียกร้องได้ 

  1. รายละเอียดในคำถาม:

หากนายจ้างของคุณโต้แย้งสถานการณ์/รายละเอียดของอุบัติเหตุ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน การเรียกร้องของคุณก็อาจถูกปฏิเสธได้ 

  1. การบาดเจ็บที่ไม่เกี่ยวข้อง:

หากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของคุณไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของคุณ รวมถึงหากคุณได้รับบาดเจ็บในวันหยุดสุดสัปดาห์ เช่น การเล่นกีฬา เป็นต้น 

  1. รายงานอาการบาดเจ็บไม่ทันในเวลาที่กำหนด :

โดยปกติ หากคุณไม่รายงานการบาดเจ็บจากการทำงานภายในหกเดือนหลังจากได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออาการเจ็บป่วย การเรียกร้องของคุณอาจถูกปฏิเสธ 

  1. การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยที่มีอยู่แล้ว:

หากคุณมีอาการบาดเจ็บหรืออาการเจ็บป่วยใดๆ ที่มีอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งคุณอาจประสบมาก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานในบทบาทปัจจุบัน คุณจะไม่สามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ได้ 

จะทำอย่างไรต่อไปละหากการเรียกร้องค่าชดเชยจาก WorkCover ของคุณถูกปฏิเสธไปแล้ว

เมื่อคุณดำเนินการเรียกร้องจาก WorkCover แล้ว พวกเขาก็จะดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์และการบาดเจ็บที่คุณได้รับจากที่ทำงานว่าเป็นอย่างไร  จากนั้น WorkCover จะตัดสินใจปฏิเสธหรือยอมรับข้อเรียกร้องของคุณตามการตรวจสอบของพวกเขา 

หากการเรียกร้องของคุณถูกปฏิเสธ สิ่งที่คุณควรทำคือรับคำปรึกษาจากตัวแทนทางกฎหมายเพื่อให้คุณได้เข้าใจถึงสถานการณ์ของคุณอย่างถูกต้อง และการตัดสินใจทบทวนคำตัดสินหลายครั้งอาจจะดูเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน แต่ผมพอจะสรุปมาให้ทุกท่านได้เบื้องต้น ดังนี้ครับ 

ขั้นตอนที่ 1: ขอทบทวนการตัดสินใจ

ประการแรก คุณต้องได้รับเหตุผลว่าทำไมการเรียกร้อง WorkCover ของคุณจึงถูกปฏิเสธ โดยปกติแล้ว WorkCover จะส่งสำเนาเหตุผลของพวกเขาให้คุณภายใน 20 วันนับจากวันที่พวกเขาตัดสิน  เมื่อคุณมีสำเนาเหตุผลของ WorkCover ในการปฏิเสธข้อเรียกร้องของคุณแล้ว และคุณเชื่อว่ามีนไม่ยุติธรรมหรือไม่ถูกต้อง คุณสามารถขอการตรวจสอบกับ Workers’ Compensation Regulator ได้ 

Workers’ Compensation Regulator ะมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการตัดสินของทางประกัน  Regulator เป็นหน่วยงานอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ WorkCover ซึ่งหมายความว่าจะไม่ได้รับอิทธิพลจาก WorkCover หรือนายจ้างของคุณอย่างแน่นอน 

ต่อมาคุณต้องแน่ใจว่าคุณได้ส่งแบบฟอร์มการสมัครรับการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน (2003) ภายใน 3 เดือนหลังจากการตัดสินว่าปฏิเสธ  ในการตรวจสอบนี้ จะนำเหตุผลบางประการที่หน่วยงานกำกับดูแลจะนำมาพิจารณา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องสรุปเหตุผลที่คุณคิดว่าการตัดสินนั้นไม่ถูกต้อง และให้หลักฐาน/เอกสารสนับสนุนเพิ่มเติม เช่น รายงานทางการแพทย์และคำแถลงของผู้เชี่ยวชาญ/พยาน 

และเมื่อคุณยื่นคำร้องขอตรวจสอบแล้ว ผู้ตรวจสอบจะมีเวลา 25 วันทำการตัดสินอีกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 2: ขออุทธรณ์คำตัดสินในการตรวจสอบ:

หากคุณส่งคำวิจารณ์ของคุณไปยังหน่วยงานกำกับดูแล และพวกเขาตัดสินใจที่จะสนับสนุนคำตัดสินเดิมของ WorkCover ที่ไม่ยอมรับข้อเรียกร้องของคุณ คุณก็ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้ 

หากคุณไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของหน่วยงานกำกับดูแล คุณอาจมีสิทธิ์อุทธรณ์คำตัดสินต่อคณะกรรมการอุตสาหกรรมสัมพันธ์แห่งควีนส์แลนด์ (QIRC)  สิ่งสำคัญคือคุณต้องยื่นอุทธรณ์ต่อ QIRC ภายใน 20 วันทำการนับจากวันที่หน่วยงานกำกับดูแลตัดสิน และส่งสำเนาหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานกำกับดูแลภายใน 10 วัน 

การอุทธรณ์คำตัดสินของหน่วยงานกำกับดูแลที่ถูกยกเลิกโดย QIRC โดยปกติจะใช้กับบางสถานการณ์เท่านั้นและเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน  สิ่งสำคัญคือต้องขอคำแนะนำทางกฎหมายจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะหากคุณตัดสินใจว่าคุณคิดว่าคุณควรอุทธรณ์คำตัดสินของหน่วยงานกำกับดูแล 

การขอคำแนะนำทางกฎหมาย:

หากคุณประสบกับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในที่ทำงาน และคำร้องของ WorkCover ของคุณถูกปฏิเสธ Littles Lawyers สามารถช่วยเหลือคุณในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ซับซ้อนและการจำกัดเวลาที่เข้มงวดเหล่านั้นได้ หากทุกท่านมีข้อสงสัย ต้องการรับคำปรึกษา สามารถติดต่อผมมาได้ผ่านช่องทาง: 

Email: Wapir@littleslawyers.com.au 

หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0478 770 556  

(คุณอ๋อง วลัญช์ อภิรัตน์เกษม) 

Like? Share it with your friends.