การได้รับบาดเจ็บเป็นประสบการณ์ที่น่าเศร้าใจ ยิ่งสำหรับผู้ที่ถือวีซ่าในรัฐควีนส์แลนด์นั้นอาจมีความซับซ้อนเข้าไปอีก การดำเนินการเรียกร้องตามสิทธิ์ของการบาดเจ็บส่วนบุคคลอาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับใครหลาย ๆ ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่คุ้นเคยกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น ในบทความนี้เราจะเจาะลึกประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์ที่คุณจะได้หากเกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือวีซ่าในรัฐควีนส์แลนด์ เพื่อให้คุณได้เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์และตัวเลือกที่มี 

สิทธิ์ของผู้ถือวีซ่า

สิทธิ์ที่คุณรจะได้รับนั้นจะเหมือนบุคคลทั่วไปโดยไม่คำนึงถึงสถานะการเข้ามาในรัฐควีนส์แลนด์ของคุณ บุคคลทุกคนในควีนส์แลนด์รวมถึงผู้ถือวีซ่ามีสิทธิ์บางประการในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ สิทธิ์เหล่านี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของออสเตรเลีย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความยุติธรรม และความเท่าเทียมสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ถือวีซ่าสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้อื่นได้ กระบวนการและเกณฑ์คุณสมบัติจะเหมือนกันกับพลเมืองออสเตรเลียและผู้พำนักถาวร 

ก) ค่าชดเชยคนงาน

หากผู้ถือวีซ่าได้รับบาดเจ็บขณะทำงานในควีนส์แลนด์ พวกเขาอาจมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์จากค่าชดเชยจากคนงาน ค่าชดเชยของคนงานจะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่คนงานที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในที่ทำงาน โดยครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ค่าจ้างที่สมควรจะได้รับ ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ และอื่นๆ ผู้ถือวีซ่าโดยทั่วไปมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยสำหรับคนงาน ตราบเท่าที่พวกเขายังเป็นลูกจ้างในขณะที่เกิดการบาดเจ็บและการบาดเจ็บนั้นเกิดขึ้นในระหว่างการจ้างงาน พวกเขายังอาจมีสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางโดยตรงไปหรือกลับจากที่ทำงาน 

ข) อุบัติเหตุทางรถยนต์

ผู้ถือวีซ่าที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดจากความประมาทของผู้ใช้ถนนรายอื่นอาจมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยสำหรับการบาดเจ็บของพวกเขา รัฐควีนส์แลนด์ดำเนินการภายใต้โครงการประกันภัยภาคบังคับของบุคคลที่สาม (CTP) ซึ่งให้ความคุ้มครองสำหรับการเรียกร้องการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ผู้ถือวีซ่าสามารถยื่นคำร้องต่อผู้ประกันภาคบังคับของผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดเพื่อขอค่าชดเชยสำหรับค่ารักษาพยาบาล การสูญเสียรายได้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นผลจากอุบัติเหตุ 

ค) การเรียกร้องความรับผิดชอบจากการบาดเจ็บที่เกิดจากที่สาธารณะ

 ผู้ถือวีซ่าที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากความประมาทเลินเล่อของผู้อื่นในสถานที่สาธารณะ เช่น ศูนย์การค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือสวนสาธารณะ (เช่น อุบัติเหตุจากบันไดเลื่อน เป็นต้น) สามารถดำเนินการเรียกร้องความรับผิดต่อสาธารณะได้ การเรียกร้องเหล่านี้คือการเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับการบาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาล การสูญเสียรายได้ และความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ครอบครอง 

แล้วจะมีผลกระทบต่อวีซ่าหรือเปล่า ?

แม้ว่าการปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะของวีซ่าของคุณเป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็สำคัญไม่แพ้กันที่จะต้องเข้าใจว่าการบาดเจ็บส่วนบุคคลไม่ควรขัดขวางไม่ให้คุณได้รับค่าชดเชยที่คุณสมควรได้รับ 

ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้ถือวีซ่านักเรียนและได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยซึ่งส่งผลต่อความสามารถของคุณในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทะเบียน หรือไม่สามารถไปเรียนได้ครบตามเวลาที่กำหนด อย่าเพิ่งตกใจไปครับเพราะคุณยังมีตัวเลือกต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าวีซ่าของคุณยังคงใช้ได้ในขณะที่คุณพักฟื้น ผู้ให้บริการด้านการศึกษามักมีข้อกำหนดสำหรับการเลื่อนหรือระงับการศึกษาชั่วคราวภายใต้สถานการณ์พิเศษ เช่น การบาดเจ็บส่วนบุคคล เมื่อทำรายงานสถานการณ์และตกลงกับผู้ให้บริการด้านการศึกษา คุณสามารถปกป้องสถานะวีซ่าของคุณในขณะที่มุ่งเน้นไปที่การฟื้นตัวของคุณได้ 

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องแจ้งให้ทางกรมตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลีย หรืออิมมิเกรชั่น ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการบาดเจ็บ หากคุณได้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวแล้วนั้น ให้คุณมั่นใจได้ว่าทางอิมมิเกรชั่นได้รับทราบสถานการณ์ของคุณและดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนคุณ ทางอิมมิเกรชั่นนั้นเข้าใจดีว่าการบาดเจ็บส่วนบุคคลสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และพวกเขาจะทำงานร่วมกับคุณและผู้ให้บริการด้านการศึกษาของคุณเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมที่จะช่วยให้คุณรักษาวีซ่าไว้ได้โดยไม่ต้องยกเลิกหากไม่จำเป็น 

เมื่อขอสิทธิ์สำหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคล คุณจะสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่จำเป็น การชดเชย และการสนับสนุนในขณะที่ยังรักษาสถานะวีซ่าของคุณไว้ได้ ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่ทราบว่าระบบกฎหมายของออสเตรเลียและนโยบายการย้ายถิ่นฐานได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องบุคคล โดยไม่คำนึงถึงสถานะการเข้าเมืองของพวกเขา ดังนั้น หากคุณได้รับบาดเจ็บในควีนส์แลนด์ อย่าลังเลที่จะสำรวจสิทธิ์ของคุณและขอค่าชดเชยที่คุณสมควรได้รับด้วยความมั่นใจ 

อย่างไรก็ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ถือวีซ่าที่จะตระหนักถึงข้อจำกัดด้านเวลาที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องการบาดเจ็บส่วนบุคคล โดยในควีนส์แลนด์มีกรอบเวลาที่เข้มงวดมากในการยื่นคำร้อง 

การขอคำแนะนำด้านกฎหมายจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อการรับมือกับความซับซ้อนของการดำเนินการเรียกร้องค่าชดเชย และหากคุณมีความเข้าใจมากเท่าไรคุณก็จะสามารถได้รับค่าชดเชยที่ยุติธรรมต่อคุณมากเท่านั้น ทนายความด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลสามารถช่วยแนะนำผู้ถือวีซ่าตลอดกระบวนการทางกฎหมาย ทำให้มั่นใจว่าสิทธิ์ของพวกเขาได้รับการคุ้มครองและช่วยให้พวกเขาได้รับค่าชดเชยที่พวกเขาสมควรได้รับ 

ผม วลัญช์ อภิรัตน์เกษม (Walun Apiratkasem) และทีมงานของเราที่ Littles เป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่สามารถช่วยเหลือคุณในการเรียกร้องขอค่าชดเชยของคุณ ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ หรืออุบัติเหตุในที่ทำงาน โดย “ไม่ชนะคดี ไม่มีค่าใช้จ่าย” ทุกท่านสามารถขอรับคำปรึกษา หรือส่งคำถาม ขอข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่  

Email: Wapir@littleslawyers.com.au 

หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0478 770 556  

(คุณอ๋อง วลัญช์ อภิรัตน์เกษม) 

Like? Share it with your friends.