เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันนั้นมีสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนผ่าน ประกันภัย Compulsory Third Party – CTP แต่ที่หลายคนไม่ทราบกันคือว่าพวกเขามีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยที่คล้ายกันหากได้รับบาดเจ็บจากยานยนต์แม้ว่าจะเป็นคนที่เดินอยู่บนฟุตพาธก็ตามโดยใช้กฎหมายเดียวกันกับที่ใช้ควบคุมอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยทั่วไปยังบังคับใช้กับคนเดินบนฟุตพาธที่ต้องการค่าสินไหมทดแทนสำหรับการเกิดการบาดเจ็บที่เกิดจากคนขับที่ประมาทเลินเล่อตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณกำลังเดินไปที่สวนสาธารณะแถวบ้านกำลังเพลิดเพลินกับวันที่แดดจ้า อากาศอันสดใส แล้วจู่ๆ คนขับที่ประมาทก็ขับรถหักมุมเลี้ยวชนเข้ากันตัวคุณ โลกของคุณกลับหัวกลับหางเมื่อคุณพบว่าตัวเองอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลกระดูกหักและยังต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนที่ต้องพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูร่างกายค่ารักษาพยาบาลของคุณพอกพูนเพิ่มขึ้นแต่ในทางกลับกันคุณก็ไม่สามารถกลับไปทำงานได้เนื่องจากอาการบาดเจ็บในฐานะคนเดินบนฟุตพาธที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์กฎหมายอาจช่วยให้คุณได้รับค่าสินไหมที่เหมาะสมได้ 

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ในพระราชบัญญัติการประกันภัยอุบัติเหตุทางรถยนต์.. 2537 และพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่ง.. 2546 ได้กำหนดกรอบทางกฎหมายสำหรับการเรียกร้องขอค่าสินไหมทดแทนการบาดเจ็บของคนเดินบนฟุตพาธภายใต้กฎหมายนี้คนเดินบนฟุตพาธที่ได้รับบาดเจ็บสามารถขอค่าชดเชยสำหรับค่ารักษาพยาบาล การสูญเสียรายได้ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่ต้องจ่ายอันเนื่องมาจากอาการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุตามอย่างที่กล่าวไปข้างต้นรวมทั้งค่าชดเชยสำหรับความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานเพื่อให้การเรียกร้องขอค่าสินไหมทดแทนนี้ประสบความสำเร็จคนเดินบนฟุตพาธจะต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของผู้ขับขี่หรือบุคคลอื่น 

กองทุนฟื้นฟู

นอกเหนือจากการเรียกร้องขอค่าชดเชยแล้ว ในระหว่างการเริ่มยื่นคำร้องร้องขอค่าสินไหมทดแทน คุณยังมีสิทธิ์ในการขอเงินทุนสำหรับการรักษาและการฟื้นฟูจากบริษัทประกันภัย Compulsory Third Party – CTP ที่เกี่ยวข้องเมื่อพิสูจน์และระบุได้ว่าผู้ขับขี่นั้นเป็นฝ่ายผิดได้แล้ว การเรียกร้องขอเงินทุนนี้จะยื่นต่อบริษัทประกันภัย CTP โดยผู้บาดเจ็บสามารถขอรับทุนสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลและค่าฟื้นฟูที่สำคัญได้ทันทีซึ่งอาจรวมถึงเงินทุนสำหรับการไปพบแพทย์ GP, การทำกายภาพบำบัด,การนัดหมายนักจิตวิทยา และการเข้ารับจากบริการผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาอื่น 

การได้รับเงินทุนฟื้นฟูช่วยให้คนเดินบนฟุตพาธที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องเครียดกับภาระทางการเงินจากการนัดหมายทางการแพทย์ที่มีค่าใช้จ่ายสูง 

เวลาอันจำกัด

สิ่งสำคัญคือคุณต้องทราบว่ามีการจำกัดเวลาสำหรับการเรียกร้องขอค่าสินไหมทดแทนจากการบาดเจ็บสำหรับคนเดินบนฟุตพาธในรัฐควีนส์แลนด์ คนเดินทางเท้าโดยทั่วไปจะมีเวลา 3 ปีนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุในการยื่นคำร้อง ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องได้รับคำปรึกษากับทนายความด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลโดยเร็วที่สุดหลังจากเกิดอุบัติเหตุเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดผลประโยชน์ใด ที่คุณควรได้รับ 

กระบวนการในการดำเนินการเรียกร้องขอค่าสินไหมทดแทนจากการบาดเจ็บของคนเดินบนฟุตพาธอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐอย่างไรก็ตามการเรียกร้องเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขผ่านการเจรจาหรือการไกล่เกลี่ยโดยข้อเรียกร้องบางข้ออาจนำไปสู่การพิจารณาคดีในศาลในบางครั้ง 

ข้อมูลสำคัญที่คุณควรรู้

ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ก่อนอื่นคุณต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการบาดเจ็บของคุณเกิดจากความประมาทเลินเล่อของอีกฝ่ายหนึ่ง เช่นเดียวกับผู้ใช้ถนนทุกคน คนเดินบนฟุตพาธก็ต้องปฏิบัติตามกฎของคนเดินทางเท้าด้วยเช่นกัน เช่น ใช้ทางม้าลายหากอยู่ในระยะ 20 เมตร และรอให้การจราจรหยุดที่ทางข้ามที่มีเครื่องหมาย เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากคนเดินบนฟุตพาธได้รับบาดเจ็บจากยานยนต์ในขณะที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้คนเดินบนฟุตพาธจะยังคงไม่ถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติจากการเรียกร้องขอค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากผู้ใช้รถใช้ถนนมีหน้าที่ดูแลผู้ใช้ถนนร่วมกัน และรวมถึงคนเดินบนฟุตพาธด้วยผู้ขับขี่รถยนต์จะต้องระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอรวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดของผู้ขับขี่หรือคนเดินบนฟุตพาธคนอื่น หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ควรขอคำแนะนำจากทนายความผู้เชี่ยวชาญในด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลจะเป็นอันดีที่สุดเพื่อให้คุณได้รับผลประโยชน์อย่างสูงสุดกฎหมายสำหรับคนเดินบนฟุตพาธที่ได้รับบาดเจ็บในรัฐควีนส์แลนด์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้คนเดินบนฟุตพาธที่ได้รับบาดเจ็บบนท้องถนนสามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้

หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักประสบอุบัติเหตุทางถนน ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ขับขี่รถหรือคนเดินบนฟุตพาธ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรามาเพื่อขอรับคำปรึกษาเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจสิทธิ์และทางเลือกของคุณสามารถติดต่อมาได้ทางข้อความ (Direct message)
Email: Wapir@littleslawyers.com.au
หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0478 770 556
(คุณอ๋อง วลัญช์ อภิรัตน์เกษม)

Like? Share it with your friends.