6 เหตุผลยอดนิยม ที่ WorkCover Queensland ปฏิเสธการเรียกร้องค่าชดเชยจากการบาดเจ็บในสถานที่ทำงาน 

เมื่อคุณได้รับบาดเจ็บจากทั้งทางร่างกายหรือจิตใจในที่ทํางาน ค่าชดเชยของคนงานพร้อมจ่ายค่าจ้างในขณะที่คุณหยุดงาน ไม่ว่าจะเป็นจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าสนับสนุนคุณในการฟื้นฟูที่จําเป็นเพื่อการกลับไปทํางาน ในควีนส์แลนด์นายจ้างทุกคนต้องทําประกันกับ WorkCover Queensland ดังนั้นหากคุณได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในที่ทํางานหรือในขณะที่คุณกําลังเดินทางไปหรือกลับจากที่ทํางาน คุณจะได้รับค่าชดเชย (รวมถึงครอบครัวของคุณหากคุณเสียชีวิต 

 

เมื่อคุณได้รับบาดเจ็บในที่ทำงานและยื่นคำร้องขอเงินชดเชย ทาง WorkCover จะต้องตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธข้อเรียกร้องนั้นหรือไม่ 

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ WorkCover ปฏิเสธข้อเรียกร้องคือ: 

 1. ผู้เสียหายไม่ถือว่าเป็นคนงานตามพระราชบัญญัติ 
 2. การบาดเจ็บเกิดขึ้นนอกเวลาทำงาน 
 3. ผู้เสียหายไม่ได้รายงานเหตุการณ์ให้นายจ้างทราบอย่างถูกต้อง 
 4. การเรียกร้องถูกยื่นนอกกรอบเวลาที่กำหนด (6 เดือนนับจากวันที่ได้รับบาดเจ็บ) 
 5. การอ้างสิทธิ์ถูกยื่นในเขตอำนาจศาลที่ไม่ถูกต้อง 
 6. สำหรับการบาดเจ็บทางจิตใจ เงื่อนไขนั้นคือต้องเกิดจากการดำเนินการจัดการที่สมเหตุสมผลที่ดำเนินการโดยนายจ้าง 

 1. คำนิยามหรือความหมายของการบาดเจ็บในที่ทำงานกำหนดไว้ในมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติเงินทดแทนและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน พ.ศ. 2546 (พระราชบัญญัติ): 

 ความหมายของการบาดเจ็บในที่ทำงาน 

 1. การบาดเจ็บในที่ทำงานคือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นจากหรือในระหว่างการจ้างงาน หากการจ้างงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ 
 2. การบาดเจ็บมีดังต่อไปนี้   
 • (a) โรคติดต่อในระหว่างการจ้างงาน ไม่ว่าจะอยู่ในหรือออกจากสถานที่ทำงาน หากการจ้างงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรค 
 • (b) อาการมีความรุนแรงขึ้นต่อไป หากทำให้อาการป่วยหรือบาดเจ็บรุนแรงขึ้นเกิดขึ้นจากหรือในระหว่างการจ้างงาน และการจ้างงานเป็นปัจจัยร่วมที่สำคัญต่อการทำให้รุนแรงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บ โรค หรือภาวะทางการแพทย์ ถ้าอาการนั้นกลายเป็นการบาดเจ็บหรือกลายโรคเรื้อรัง 
 • (c) การสูญเสียการได้ยินซึ่งส่งผลให้หูหนวกเนื่องจากการจ้างงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน 
 • (d) การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากหรือในระหว่างการจ้างงาน หากการจ้างงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ 
 • (e) การเสียชีวิตด้วยโรคที่กล่าวถึงในวรรค (a) หากการจ้างงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรค 
 • (f) การเสียชีวิตจากเหตุรุนแรงที่กล่าวถึงในวรรค (b) หากการจ้างงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เหตุรุนแรงขึ้น 

การบาดเจ็บทางร่างกายกับการบาดเจ็บทางจิตใจ: ความแตกต่างในการเรียกร้องที่ถูกปฏิเสธ 

เมื่อคุณดูจำนวนการเรียกร้องทางจิตวิทยาและจิตเวชที่ถูกปฏิเสธในแต่ละปี เทียบกับการเรียกร้องการบาดเจ็บทางร่างกาย ตัวเลขนั้นน่าทึ่งมาก 

ในปี 2020-2021 51.5% ของการเรียกร้องทางจิตวิทยาและจิตเวชทั้งหมดถูกปฏิเสธโดย WorkCover  นี่เป็นข้อแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับการเรียกร้องการบาดเจ็บทางร่างกายที่ถูกปฏิเสธ เพียง 3.7% ในปีเดียวกัน 

เมื่อการเรียกร้องค่าชดเชยของคนงานสำหรับการบาดเจ็บทางจิตใจหรือทางจิตเวช ความรับผิดชอบยังคงเป็นของคนงานในการพิสูจน์ว่าการจ้างงานของพวกเขาเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสภาพหรือการบาดเจ็บของพวกเขา ยกเว้นคนงานที่ประสบกับเหตุการณ์ในที่ทำงานจนเกิดเป็น PTSD  ซึ่งกฎหมายใหม่ถูกนำมาใช้  ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนคนงานที่เป็น PTSD อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจในสายงานของตน 

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ WorkCover ปฏิเสธคำร้องเกี่ยวกับการบาดเจ็บทางจิตใจคือการบาดเจ็บทางจิตใจมีสาเหตุมาจากหรือเป็นผลมาจาก การดำเนินการจัดการที่สมเหตุสมผลของนายจ้างตามมาตรา 32 (5) ของกฎหมาย  พนักงานมักจะอ้างว่าได้รับบาดเจ็บทางจิตใจอันเป็นผลมาจากการกลั่นแกล้ง การคุกคาม การขาดความยุติธรรมของกระบวนการ ภาระงานที่มากเกินไปและความเหนื่อยหน่าย หรือการขาดการฝึกอบรม  อย่างไรก็ตาม หากนายจ้างสามารถพิสูจน์ได้ว่าการกระทำของพวกเขาสมเหตุสมผล‘ ความรับผิดชอบจะเปลี่ยนไปหาพนักงานพิสูจน์อีกครั้งว่าการบาดเจ็บของพวกเขาไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้บริหารทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ แต่เกิดจากปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน  บางครั้งเป็นการยากที่จะระบุประเด็นเหล่านี้เนื่องจากหลักฐานที่ขัดแย้งกันจากคู่กรณี  โดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อพนักงานถูกจัดการผลงานโดยนายจ้างและไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์  อย่างไรก็ตามในหลายกรณีการกระทำของนายจ้างไม่สมเหตุสมผล‘ และความประพฤติของพวกเขาเป็นสาเหตุหรือมีส่วนสำคัญต่อการบาดเจ็บทางจิตใจของพนักงาน 

การตระหนักรู้มากขึ้นเกี่ยวกับสภาวะทางจิตใจประเภทนี้นำไปสู่การเรียกร้องจำนวนมากต่อนายจ้าง แต่น่าเศร้าที่การเรียกร้องส่วนใหญ่ถูกปฏิเสธอย่างไม่ถูกต้องโดย WorkCover และสิ่งนี้ทำให้พนักงานเกิดความเครียดมากขึ้น  การขอรับคำแนะนำทางกฎหมายจากทนายความผู้มีความเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการเรียกร้องค่าชดเชยจาก WorkCover ประเภทนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก  สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยให้มั่นใจว่าสิทธิ์ของคุณได้รับการคุ้มครอง แต่ยังช่วยให้คุณอุ่นใจได้ว่ามีคนต่อสู้เพื่อคุณอยู่เคียงข้างคุณ 

 

สำหรับเพื่อน ๆ หรือคนใกล้ตัวท่านใดที่ยังไม่ทราบถึงสิทธิ์ในการเรียกร้องขอค่าชดเชยของคนงานเนื่องจากอาการบาดเจ็บหรืออาการเจ็บป่วยจากในที่ทำงาน หรือมีข้อสงสัย ต้องการรับคำปรึกษา สามารถส่งคำถามมาได้ทาง 

Email: Wapir@littleslawyers.com.au 

หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0478 770 556  

(คุณอ๋อง วลัญช์ อภิรัตน์เกษม)

Like? Share it with your friends.