Yêu cầu bồi thường của bạn được phê duyệt, bạn được trả tiền trợ cấp hàng tuần và việc điều trị của bạn đang được công ty bảo hiểm lo liệu và họ đã chỉ định một bên cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng để hỗ trợ bạn quay trở lại làm việc, bạn sẽ tự hỏi tại sao bạn cần một luật sư?  

Còn rất nhiều điều khác mà luật sư có thể giúp đỡ và tư vấn cho bạn. Chẳng hạn như: 

• Công ty bảo hiểm có thanh toán đúng số tiền trợ cấp hàng tuần cho bạn không? 

• Công ty bảo hiểm đã tính đúng PIAWE (thu nhập trung bình hàng tuần trước khi bị thương) của bạn chưa? 

• Bạn có mối quan hệ tốt với bên cung cấp dịch vụ hồi phục chức năng của mình không? Bạn có biết bạn có thể  tự chỉ định bên cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng của mình không? 

• Công ty bảo hiểm có giải thích với bạn rằng bạn có thể được hưởng khoản bồi thường một lần, ngoài khoản trợ cấp hàng tuần và chi phí điều trị của bạn không? 

• Có những loại chi phí điều trị nào khác mà bạn có thể được hưởng không? 

• Bạn có thể được yêu cầu bồi thường theo thông luật (common law) (thiệt hại do tai nạn lao động) không? Các tiêu chí là gì? 

Lý do phổ biến nhất để một người lao động bị thương thuê luật sư là để đảm bảo quyền được bồi thường thương tật vĩnh viễn một lần của họ. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, nhiều người lao động bị thương không biết rằng họ có thể được hưởng khoản bồi thường một lần, ngoài các khoản trợ cấp hàng tuần và chi phí điều trị. Nếu bạn bị chấn thương tại nơi làm việc khiến bạn bị thương tật vĩnh viễn (có thể là về thể chất, tâm lý hoặc cả hai), thì bạn có thể đủ điều kiện nhận khoản bồi thường một lần miễn là bạn đáp ứng ngưỡng thương tật được quy định. 

Một lý do phổ biến khác khiến người lao động bị thương thuê luật sư là để phản đối quyết định tranh chấp trách nhiệm pháp lý của công ty bảo hiểm. Công ty bảo hiểm có thể tranh chấp trách nhiệm pháp lý đối với toàn bộ yêu cầu của bạn hoặc một khía cạnh trong yêu cầu của bạn. Chúng tôi đã có những khách hàng mà trách nhiệm đối với yêu cầu bồi thường của họ đã được chấp nhận, tuy nhiên phương pháp điều trị phẫu thuật được đề xuất đã bị công ty bảo hiểm từ chối. Trong những trường hợp này, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên liên hệ với Littles Lawyers để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn về quyền xem xét quyết định của bạn. 

Thông báo tranh chấp của công ty bảo hiểm phải bao gồm một biểu mẫu đánh giá nội bộ (internal review form) mà bạn cần hoàn thiện khi bạn muốn yêu cầu đánh giá nội bộ về quyết định từ chối. Tuy nhiên, điều mà công ty bảo hiểm không nói với bạn là nếu không có bằng chứng y khoa hỗ trợ được bổ sung, công ty bảo hiểm sẽ không rút lại quyết định từ chối ban đầu của họ. Do đó, bạn nên liên hệ với Littles Lawyers để chúng tôi có thể xem xét thông báo tranh chấp, hồ sơ bệnh án của bạn và sau đó tư vấn cho bạn và/hoặc thay mặt bạn thu thập thêm bằng chứng y khoa để hỗ trợ cho yêu cầu bồi thường của bạn. Cần nhiều hơn là câu “Tôi không đồng ý với quyết định từ chối của công ty bảo hiểm” để công ty bảo hiểm rút lại quyết định ban đầu của họ và trong nhiều trường hợp, họ sẽ giữ nguyên quyết định của mình và bạn sẽ phải chuyển tranh chấp lên Ủy ban Thương tật Cá nhân để xử lý. Để chuẩn bị đơn đăng ký của bạn trước Ủy ban, có rất nhiều công việc cần phải hoàn thành và bằng chứng cần thu thập thêm. 

Bồi thường cho Người lao động của NSW là một cơ chế phức tạp và do đó chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tìm đến dịch vụ tư vấn pháp lý. Trưởng nhóm NSW của chúng tôi, Jessica Cheung là một chuyên gia được công nhận trong lĩnh vực Luật Thương tật Cá nhân đặc biệt là về chấn thương tại nơi làm việc. Nếu bạn tin rằng mình đã gặp chấn thương liên quan đến công việc và muốn tìm đến dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp, hãy liên hệ với Jessica và nhóm của cô ấy để được tư vấn một cách bảo mật mà không mất bất kỳ chi phí nào. 

Like? Share it with your friends.