Bồi thường cho người lao động NSW: Thông báo theo Mục 78 là gì và tôi nên làm gì?

Theo Mục 78 của Bộ luật Quản lý chấn thương nơi làm việc và Bồi thường cho người lao động 1998 (NSW), công ty bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản đến người yêu cầu bồi thường nếu công ty bảo hiểm quyết định tranh chấp trách nhiệm pháp lý đối với yêu cầu (tranh chấp hoàn toàn hoặc bất kỳ khía cạnh nào của yêu cầu), hoặc ngừng hoặc giảm khoản tiền trợ cấp hàng tuần của người yêu cầu. Thông báo bằng văn bản này thường được gọi là “Thông báo theo Mục 78”.

Do đó, khi bạn nhận được cuộc điện thoại từ công ty bảo hiểm thông báo rằng họ đang tranh chấp trách nhiệm pháp lý đối với yêu cầu của bạn, điều đầu tiên bạn nên làm là yêu cầu công ty bảo hiểm đưa ra quyết định bằng văn bản và gửi quyết định đó qua email cho bạn (hoặc gửi qua đường bưu điện cho bạn nếu bạn không dùng email) càng sớm càng tốt, sau đó bạn nên liên hệ ngay với luật sư để được tư vấn pháp lý.

Thông báo theo Mục 78 phải bao gồm quyết định, ngày ra quyết định và ngày quyết định có hiệu lực. Nó cũng phải cung cấp thông tin chung về quyền xem xét lại quyết định của bạn và bạn có thể tìm kiếm tư vấn pháp lý từ ai.

Họ đã chấp thuận yêu cầu của tôi, nhưng bây giờ lại nói rằng họ sẽ không chi trả tiền phẫu thuật, tại sao?

Đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Trên thực tế, theo kinh nghiệm của chúng tôi, trong rất nhiều yêu cầu, công ty bảo hiểm sẽ phản đối yêu cầu phẫu thuật ngay từ đầu. Để phê duyệt phẫu thuật, công ty bảo hiểm sẽ cần phải được thuyết phục rằng phẫu thuật là cần thiết và hợp lý.

Thông thường, công ty bảo hiểm sẽ cần được cung cấp những thông tin về y khoa để giải đáp lý do tại sao ca phẫu thuật được đề xuất là cần thiết và hợp lý trước khi phê duyệt và đôi khi, các bác sĩ của bạn không có thời gian để cung cấp hết báo cáo này đến báo cáo khác.

Bạn không cần phải hoảng sợ; Thông báo theo Mục 78 không phải là quyết định cuối cùng về yêu cầu phẫu thuật.

Khi bạn nhận được Thông báo theo Mục 78 liên quan đến yêu cầu phẫu thuật, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên liên hệ với Littles Lawyers ngay lập tức để chúng tôi có thể xem xét thông báo và cung cấp cho bạn lời khuyên toàn diện và/hoặc thu thập thêm thông tin về y khoa để thay mặt bạn phản đối quyết định của công ty bảo hiểm.

Bằng chứng y khoa bổ sung có thể bao gồm một bản sao hoàn chỉnh các ghi chú lâm sàng và hồ sơ bệnh án của bạn từ bác sĩ đa khoa đang điều trị cho bạn, bác sĩ chuyên khoa và những bên cung cấp dịch vụ y tế có liên quan, báo cáo y khoa từ bác sĩ đa khoa của bạn và bác sĩ chuyên khoa, người đã đề xuất phẫu thuật, và một buổi Đánh giá Sức khỏe Độc lập (Independent Medical Examination) với một bác sĩ sở hữu chuyên môn phù hợp để nhận xét về lý do tại sao cuộc phẫu thuật được đề xuất là cần thiết và hợp lý.

Tôi không có tiền để duy trì việc sử dụng các dịch vụ pháp lý vì tôi đã không thể làm việc trong năm vừa qua do gặp chấn thương. Tôi có thể làm gì?

Bạn không cần phải lo lắng về việc trả phí tư vấn pháp lý của chúng tôi. Tại Littles Lawyers, chúng tôi có thể yêu cầu tài trợ để giúp bạn thanh toán các khoản phí pháp lý và mọi khoản phí trả trước (disbursements) có liên quan. Điều này có nghĩa là, nếu khoản tài trợ được phê duyệt, bạn có thể sử dụng các dịch vụ pháp lý của chúng tôi để nhận khoản trợ cấp bồi thường cho người lao động theo luật định mà hoàn toàn không mất bất kỳ chi phí nào.

Trưởng bộ phận NSW của chúng tôi, Jessica Cheung là một luật sư được công nhận bởi Dịch vụ Đánh giá và Hỗ trợ Pháp lý Độc lập (Independent Legal Assistance and Review Service) (ILARS). ILARS được quản lý bởi Văn phòng Đánh giá Độc lập (Independent Review Office) (IRO), được thành lập theo Bộ luật của Ủy ban Thương tật Cá nhân (Personal Injury Commission Act). Do đó, chúng tôi đủ điều kiện để thay mặt bạn nộp đơn yêu cầu trợ cấp ILARS.

Nếu IRO chấp thuận đơn yêu cầu trợ cấp ILARS của bạn, thì ngoài việc thanh toán các khoản phí pháp lý cho bạn, họ cũng sẽ thanh toán các khoản phí trả trước (disbursements) của bạn. Khoản phí trả trước là chi phí mà phát sinh bởi luật sư liên quan đến yêu cầu bồi thường. Khoản phí này có thể bao gồm chi phí cho các ghi chú lâm sàng, hồ sơ bệnh án, báo cáo y tế từ bác sĩ điều trị của bạn, hồ sơ từ bác sĩ vật lý trị liệu và báo cáo đánh giá y tế độc lập.

Do đó, bạn có thể tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi để hỗ trợ bạn phản đối và hủy bỏ Thông báo theo Mục 78 của công ty bảo hiểm mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.

Like? Share it with your friends.