Đánh giá Sức khỏe Độc lập ( Independent Medical Examination – “IME”) là một cuộc đánh giá y tế được thực hiện bởi một chuyên gia y tế có trình độ và kinh nghiệm chuyên môn thích hợp, giúp giải quyết vấn đề trong quản lý thương tật hoặc quản lý khiếu nại. 

Bên bảo hiểm có thể sắp xếp một buổi Đánh giá Sức khỏe Độc lập để xác định: 

 • Chẩn đoán chấn thương được người lao động báo cáo
 • Sự ảnh hưởng của các sự cố, phận sự công việc và/hoặc việc thực hiện công việc đối với chấn thương
 • Liệu nhu cầu điều trị có phải do chấn thương của người lao động và liệu nhu cầu đó có cần thiết và hợp lý hay không
 • Khuyến nghị và/hoặc nhu cầu điều trị
 • Năng lực làm việc và thời gian làm việc trước khi bị chấn thương
 • Xác suất phục hồi và khung thời gian để phục hồi
 • Năng lực đối với các công việc/nhiệm vụ khác (các mô tả công việc đó sẽ được cung cấp cho Giám định viên y tế độc lập)
 • Tình trạng mất khả năng lao động trong quá khứ và/ hoặc hiện tại do chấn thương gây ra
 • Khả năng thể chất và những hoạt động nào cần phải tránh
 • Đánh giá mức độ thương tật vĩnh viễn hoặc thương tật toàn bộ

Luật sư của bạn có thể sắp xếp một buổi Đánh giá Sức khỏe Độc lập để: 

 • Đánh giá mức độ thương tật vĩnh viễn hoặc thương tật toàn bộ nhằm mục đích yêu cầu bồi thường một lần
 • Lấy ý kiến ​​y khoa để lật lại quyết định về tranh của Bên bảo hiểm (có thể là để làm rõ thương tật, khả năng lao động và/hoặc đề xuất phương án điều trị)

Điều quan trọng bạn phải hiểu là IME không thay thế bác sĩ đa khoa đang điều trị cho bạn hoặc bác sĩ chuyên khoa để tiếp tục điều trị cho bạn, mà là đánh giá “một lần” (mặc dù trong một số trường hợp sẽ phải cần những buổi đánh giá tiếp theo) để đưa ra ý kiến ​​y tế về một vấn đề nhất định. 

Điều gì xảy ra ở một buổi Đánh giá Sức khỏe Độc lập?

Nói một cách khái quát, bác sĩ sẽ hỏi người lao động bị chấn thương những điều sau: 

 • Tiền sử y tế và công việc của họ
 • Điều gì đã gây ra thương tích hoặc tình trạng sức khỏe như vậy 
 • Chấn thương ảnh hưởng đến họ như thế nào
 • Điều trị nhận được và đề xuất
 • Những phương án điều trị đã thực hiện hoặc được đề xuất

Đối với các tình trạng hoặc chấn thương thể chất, việc đánh giá có thể bao gồm kiểm tra sức khỏe thể chất. Đối với tình trạng hoặc chấn thương tâm lý, bác sĩ có thể tiến hành kiểm tra tâm lý. 

Nếu hiện tại bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào, bạn nên mang theo chúng để bác sĩ có thể xem xét lịch sử và liều lượng chính xác của loại thuốc đó. 

Nếu bạn đã thực hiện bất kỳ cuộc chẩn đoán hình ảnh nào như chụp X-quang, siêu âm và MRI, bạn nên mang theo phim bên mình cùng với bất kỳ báo cáo nào vì một số bác sĩ sẽ thích tự mình kiểm tra phim chụp hơn. 

Sau IME, bác sĩ sẽ viết một báo cáo cho người giới thiệu (cho dù đó là cho Bên bảo hiểm hay cho luật sư của bạn), trả lời các câu hỏi của người giới thiệu. Bác sĩ có thể đề nghị các buổi đánh giá bổ sung hoặc tiếp theo nếu cần thiết. 

Bên bảo hiểm được yêu cầu cung cấp cho bạn một bản sao của báo cáo nếu họ đang dựa vào đó để không đồng ý yêu cầu của bạn (hoặc một khía cạnh trong yêu cầu của bạn) và/hoặc giảm số tiền trợ cấp hàng tuần. 

Bạn nên biết rằng, theo Mục 119 của Đạo luật Quản lý Thương tật tại Nơi làm việc và Bồi thường cho Người lao động 1998 (Workplace Injury Management and Workers Compensation Act 1998), nếu bạn từ chối tham gia hoặc cản trở IME, Bên bảo hiểm có toàn quyền đình chỉ các khoản trợ cấp hàng tuần của bạn cho đến khi bạn tham gia IME. 

Nếu bạn nghi ngờ về sự cần thiết hoặc tính hợp lý của IME do Bên bảo hiểm sắp xếp, bạn nên liên hệ với Littles Lawyers để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn lời khuyên pháp lý. 

Chương trình Bồi thường cho Người lao động NSW (NSW Workers Compensation Scheme) là một hệ thống phức tạp và do đó, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tìm kiếm lời khuyên pháp lý. Trưởng nhóm NSW của chúng tôi, Jessica Cheung là Chuyên gia được công nhận về Luật Thương tật Cá nhân chuyên về chấn thương tại nơi làm việc. Nếu bạn tin rằng bạn có chấn thương liên quan đến công việc và cần tư vấn pháp lý chuyên nghiệp, hãy liên hệ với Jessica và nhóm của cô ấy để thảo luận miễn phí và đảm bảo rằng cuộc thảo luận sẽ được bảo mật. 

Like? Share it with your friends.