Mục đích của việc đánh giá y tế này

Vì có tranh chấp với các bên về mức độ tổn thương cá nhân toàn phần (WPI) của bạn, mục đích của cuộc kiểm tra y tế này là để Giám định viên y tế tiến hành kiểm tra y tế độc lập về thương tích và mức độ tổn thương toàn bộ cơ thể của bạn. Sau đó, Giám định viên Y tế sẽ cung cấp cho Ủy ban những phát hiện của mình trong một báo cáo, được gọi là “Giấy chứng nhận Đánh giá Y tế” (“Medical Assessment Certificate”) và báo cáo đó sẽ được sử dụng để xác định quyền được hưởng bất kỳ khoản bồi thường một lần nào của bạn.

Chuẩn bị cho buổi đánh giá y tế

Để chuẩn bị cho cuộc kiểm tra của mình, bạn nên mang theo bất kỳ bản chụp X-quang và báo cáo nào mà bạn sở hữu có liên quan đến chấn thương do lao động của bạn. Theo nguyên tắc chung, nếu bạn nghi ngờ về việc có nên mang báo cáo đến buổi đánh giá hay không thì tốt nhất là mang theo bên mình.

Có thể sẽ hữu ích nếu bạn có thể chuẩn bị một danh sách tên của các nhà cung cấp dịch vụ điều trị của bạn trước khi khám, vì đây là câu hỏi thường gặp của Giám định viên Y tế.

Những gì mong đợi khi kiểm tra y tế

Giám định viên Y tế sẽ được cung cấp Đơn đăng ký và các tài liệu hỗ trợ của cả hai bên. Giám định viên y tế dự kiến sẽ xem xét bằng chứng của cả hai bên trước khi tiến hành kiểm tra y tế.

Giám định viên Y tế sẽ đánh giá chấn thương thể chất của bạn bằng cách hỏi bạn một loạt câu hỏi và tiến hành khám sức khoẻ. Nó sẽ tương tự như cuộc kiểm tra y tế độc lập mà chúng tôi đã sắp xếp trước đây cho bạn và sẽ không khiến bạn lo phiền.

Bạn sẽ được hỏi một loạt câu hỏi có nhiều khả năng liên quan đến các vấn đề sau:

  1. Lịch sử y tế và công việc trong quá khứ và hiện tại của bạn;
  2. Điều gì gây ra chấn thương hoặc tình trạng của bạn;
  3. Chấn thương của bạn ảnh hưởng đến bạn như thế nào trong hiện tại; và
  4. Phương pháp điều trị mà bạn đã nhận được hoặc đang xem xét.

Hủy buổi đánh giá y tế

Ủy ban rất coi trọng việc đánh giá y tế và mong muốn Người nộp đơn tham gia kiểm tra y tế theo lịch trình. Tuy nhiên, nếu có những trường hợp ngoại lệ khiến bạn không thể tham dự buổi đánh giá này, bạn nên liên hệ với Ủy ban ngay lập tức. Việc không tham dự cuộc kiểm tra y tế có thể ảnh hưởng xấu đến quyền được hưởng bồi thường của bạn và/hoặc khiến Ủy ban bác bỏ Đơn đăng ký của bạn.

Điều gì xảy ra sau khi kiểm tra y tế?

Giám định viên Y tế phải cung cấp cho Ủy ban báo cáo của mình trong vòng 2 đến 3 tuần sau khi kiểm tra, cung cấp các phát hiện và đánh giá của mình.

Tùy thuộc vào bất kỳ khiếu nại nào sau đó, Ủy ban sẽ cấp “Giấy chứng nhận về Quyết định” (“Certificate of Determination”) xác nhận những phát hiện của Giám định viên y tế và yêu cầu Bị đơn trả tiền bồi thường tương ứng (nếu có).

Nếu bạn bị chấn thương liên quan đến công việc, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên tìm tư vấn pháp lý. Trưởng nhóm NSW của chúng tôi, Jessica Cheung là Chuyên gia được công nhận về Luật Chấn thương Cá nhân, chuyên về chấn thương tại nơi làm việc. Nếu bạn tin rằng mình đã bị chấn thương liên quan đến công việc và muốn được tư vấn pháp lý chuyên nghiệp, hãy liên hệ với Jessica để được tư vấn bảo mật mà không mất phí.

*  Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Nguồn: https://littleslawyers.com.au/nsw-workers-compensation-personal-injury-commission-medical-assessment-wpi-dispute/

Like? Share it with your friends.