Bồi thường cho người lao động ở NSW: Rối loạn tâm lý tâm thần được đánh giá như thế nào đối với tình trạng thương tổn vĩnh viễn

Bồi Thường Cho Người Lao động ở Nsw Rối Loạn Tâm Lý Tâm Thần được đánh Giá Như Thế Nào đối Với Tình Trạng Thương Tổn Vĩnh Viễn

Bộ Quy tắc Bồi thường cho Người lao động ở NSW về việc Đánh giá Tổn thương Vĩnh viễn (‘NSW Workers Compensation Guidelines for the Evaluation of Permanent Impairment ‘) do SIRA lập ra quy định cách thức đánh giá thương tổn vĩnh viễn đối với các chứng rối loạn tâm lý tâm thần.

Rào cản đầu tiên đối với những người lao động bị thương là việc đánh giá tình trạng thương tổn phải dựa trên chẩn đoán tâm lý tâm thần ban đầu có thể nhận biết được. Ví dụ, cảm giác buồn không phải là chẩn đoán tâm lý tâm thần, mà là mô tả của triệu chứng. Tuy nhiên, “Lo lắng” hoặc “Trầm cảm”, có thể dẫn đến cảm giác buồn bã, là những chẩn đoán tâm lý tâm thần dễ nhận biết.

Có một số dữ kiện mà chuyên gia giám định cần phải xem xét trước khi xác định xem chứng rối loạn tâm lý tâm thần có vĩnh viễn hay không. Chuyên gia giám định y tế phải vận dụng ý kiến ​​và đánh giá y khoa của mình để kết luận rằng tình trạng này có thể sẽ tiếp tục vô thời hạn. Một số yếu tố mà chuyên gia giám định y tế cần xem xét bao gồm thời gian thương tổn, khả năng cải thiện tình trạng, liệu người lao động có thực hiện điều trị phục hồi hợp lý hay không (ví dụ: hỏi ý kiến ​​của bác sĩ tâm lý tâm thần và/hoặc dùng thuốc chống trầm cảm) và những vấn đề liên quan khác.

Chuyên gia giám định y tế cũng được yêu cầu xem xét ảnh hưởng của bất kỳ loại thuốc, loại điều trị và phục hồi chức năng nào mà người lao động sử dụng kể từ ngày bị thương cho đến ngày giám định. Chuyên gia y tế sẽ cần xác định và đưa ra nhận xét trong báo cáo về việc liệu mức độ thương tổn vĩnh viễn có được thay đổi bởi bất kỳ phương pháp điều trị nào hay không.

Nếu người lao động phải chịu bất kỳ bệnh trạng nào trước đó (dù có liên quan đến công việc hay không), chuyên gia y tế phải xem xét lịch sử bệnh án và tất cả các thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe có từ trước, sau đó đưa ra phân bố/giảm trừ phù hợp nếu có thể.

Đối với việc đánh giá rối loạn tâm lý tâm thần, chuyên gia giám định y tế phải đánh giá hệ quả hành vi của bệnh dựa trên sáu (6) yếu tố, được gọi là Thang Đánh giá Thương tổn Tâm thần (PIRS). 6 yếu tố đó là:

  1. Tự chăm sóc và vệ sinh cá nhân
  2. Hoạt động xã hội và hoạt động giải trí
  3. Đi lại
  4. Giao tiếp xã hội (các mối quan hệ)
  5. Sự tập trung, bền bỉ và tốc độ
  6. Khả năng làm việc

Đối với mỗi yếu tố, hành vi được phân loại từ Loại 1 đến Loại 5, trong đó Loại 1 là thương tổn nhỏ và Loại 5 là thương tổn hoàn toàn. Bộ quy tắc cung cấp một vài ví dụ về hành vi của mỗi loại.

Ví dụ như yếu tố 1 về “Tự chăm sóc và vệ sinh cá nhân”, mức độ thương tổn nhẹ (Loại 2) có hành vi là “Có thể sống độc lập; chăm sóc bản thân đầy đủ, mặc dù đôi khi trông có vẻ luộm thuộm; đôi khi bỏ lỡ một bữa ăn hoặc phụ thuộc vào đồ ăn nhanh”. Trong khi đó, mức độ thương tổn hoàn toàn (Loại 5) có hành vi là “Cần hỗ trợ đối với các sinh hoạt cơ bản, chẳng hạn như cho ăn và đi vệ sinh”.

Sau khi chuyên gia giám định y tế đã xem qua từng hạng mục và đánh giá những hành vi của người lao động thuộc loại nào, chuyên gia sẽ đánh giá tình trạng thương tổn tâm lý tâm thần bằng cách xác định loại của số trung vị, sau đó tính tổng các số. Sau đó, chuyên gia sẽ sử dụng bảng chuyển đổi trong Bộ Quy tắc để xác định lần cuối phần trăm thương tổn vĩnh viễn.

Phương pháp trên là tiêu chuẩn kể cả người lao động bị thương đang tham gia buổi giám định y tế do luật sư riêng sắp xếp, hoặc gặp bác sĩ của bên bảo hiểm và/hoặc tham gia buổi giám định y tế được sắp xếp bởi Ủy ban Thương tật Cá nhân (Personal Injury Commission – PIC) sắp xếp.

Đây là một hệ thống phức tạp và trên đây chỉ cung cấp một bản tóm tắt về thế nào là rối loạn tâm lý tâm thần. Nếu bạn tin rằng bạn đã bị chấn thương tâm lý tâm thần do công việc của mình hoặc không chắc chắn, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một số lời khuyên và giúp hướng dẫn bạn trong toàn bộ quá trình để bạn được đền bù xứng đáng.

Nguồn: NSW Workers Compensation: How are psychiatric and psychological disorders assessed for permanent impairment?

Like? Share it with your friends.

Contact the Author

Topics

More Articles