ขั้นตอนการเคลมประกันไม่ยากอย่างที่คิด ?

ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากอุบัติเหตุทางยานยนต์ 

หากเพื่อน ๆ ประสบอุบัติเหตุ และมีความต้องการ ในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือ ค่าสินไหมทดแทน  ทนายความด้านการบาดเจ็บที่มีประสบการณ์ของเราสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ์ที่เพื่อน ๆ อาจจะได้รับได้ 

ซึ่งโดยทั่วไปคุณจะต้อง: 

• รายงานอุบัติเหตุทางรถยนต์ต่อตำรวจ  โดยทางเราสามารถช่วยคุณได้ หากคุณยังไม่ได้ดำเนินการในส่วนนี้ 

• รับใบรับรองแพทย์เพื่อสนับสนุนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแพทย์ประจำตัวของคุณเอง แต่หากไม่มีก็สามารถพบแพทย์ท่านอื่น ๆ ได้เช่นกันครับ 

และทางเราจะกรอกและส่งแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันที่เกี่ยว 

ข้อง ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในรัฐใดในประเทศออสเตรเลีย 

เราจะทำงานเชิงรุกเพื่อให้ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลของคุณโดยเร็วที่สุด โดยทำงานอย่าง ใกล้ชิดกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ สิ่งสำคัญอันดับแรกของเราคือการหาเงินทุนสำหรับการรักษาพยาบาลของคุณเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเงินและสามารถเข้าถึงการบำบัดที่คุณต้องการสำหรับการฟื้นฟู 

ซึ่งก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของ Car Insurance หรือประกันภัยรถยนต์ ในออสเตรเลียว่ามีอยู่ 4 อย่างหลัก ๆ ด้วยกัน 

1. Compulsory Third Party (CTP)/Mandatory Motor Vehicle Accident Personal Injuries Insurance หรือ CTP Insurance 

  นั้นให้การครอบคลุมถึงการบาดเจ็บของคน ไม่ว่าจะเป็นคนเดินเท้า คนปั่นจักรยาน และผู้ใช้ถนนคนอื่น ๆ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุที่มียานยนต์ของเราไปเกี่ยวข้อง เป็นกฎข้อบังคับในทุกรัฐของออสเตรเลียที่เจ้าของยานยนต์ที่ขึ้นทะเบียนจะต้องมี CTP Insurance ซึ่งในแต่ละรัฐก็จะมีรายละเอียดและผลประโยชน์ที่ได้รับแตกต่างกันไป ในบางรัฐจะเรียกประกันภัยรถยนต์ตัวนี้ว่า CTP ในส่วนของรัฐ New South Wales จะเรียกว่า Green Slip ส่วนรัฐ Victoria จะเรียกว่า Transport Accident Commission ซึ่งในทุก ๆ ปีเราจะต้องจ่ายค่า CTP ไปพร้อม ๆ กับการลงทะเบียน CTP โดย CTP นั้นจะไม่ให้การครอบคลุมในเรื่องของสินทรัพย์ (Financial Liabilities)  

เช่น ค่าเสียหายของรถยนต์ของคุณเอง รถยนต์ของคนอื่น หรืออาคารบ้านเรือนที่พังเสียหาย 

2. Comprehensive  

ครอบคลุมค่าเสียหายของรถยนต์ของเรา และทรัพย์สินของคนอื่น รวมไปถึง การขโมยและความเสี่ยงอื่น ๆ และค่าดำเนินการทางกฎหมาย 

3. Third Party Property  

ครอบคลุมค่าเสียหายทรัพย์สินของผู้อื่นและค่าดำเนินการทางกฎหมาย แต่ไม่รวมค่าเสียหายของรถยนต์ของเราเอง 

4. Third Party Fire and Theft  

ครอบคลุมค่าเสียหายของบุคคลที่สามเป็นหลัก และอาจจะต้องเพิ่มบางส่วน เพื่อให้มีการครอบคลุมรถยนต์ของเรา  

หลายคนอาจไม่ทราบว่า CTP นั้นครอบคลุมอาการบาดเจ็บที่ทุกคนได้รับ เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วหากเราไปซื้อรถ เราจะต้องมีการจ่ายค่าลงทะเบียน (Registration) ซึ่งจะมีเอกสาร CTP แนบมาด้วย โดยทางผู้ขายบางทีจะกรอกข้อมูลในส่วนนี้ให้เรา ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทรถหรือตัวแทนขายนั้นได้ทำข้อตกลงกับบริษัท CTP บริษัทไหน จึงไม่แปลกที่เราจะไม่รู้ว่ารถของเรามีหรือใช้ CTP กับบริษัทอะไร เพราะฉะนั้นการเคลม หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก CTP จึงเป็นคนละส่วนกันกับการเคลมประกันแบบข้อที่ 

 2 – 4 ซึ่งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนี้เราจะทำการเคลมกับบริษัทที่ให้ประกัน CTP ของรถที่เป็นต้นเหตุในการเกิดอุบัติเหตุ 

หากไม่มีรถยนต์เป็นของตัวเอง แต่ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจาก CTP ได้หรือไม่ ?

คำตอบคือ “ได้ครับ” โดยในส่วนนี้ผมจะยกตัวอย่างในกรณีของในรัฐควีนส์แลนด์ หากคุณได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุยานยนต์ในรัฐควีนส์แลนด์ และเนื่องมาจาก ความผิดพลาดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมของผู้ขับขี่ เจ้าของรถ หรือ 

ผู้ที่มีชื่ออยู่ภายใต้ประกันภัย CTP คุณสามารถเรียกร้องค่าเสียหายภายใต้กฎหมายของรัฐควีนส์แลนด์ได้ และแม้กระทั่ง หากตัวคุณเองมีส่วนผิดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ (Partially at fault) คุณก็ยังสามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวคุณเองต้องไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ เกิดอุบัติเหตุ เพียงแต่ค่าชดเชยที่คุณควรจะได้รับนั้นจะมีการลดลงตามลำดับ 

เงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้มา จะต้องมีการเสียภาษีหรือไม่ และจะได้รับเงินอย่างไร?

สำหรับเงินค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนที่คุณได้รับนั้นจะไม่มีการถูกหักภาษี อีกทั้งผู้เรียกร้องค่าเสียหายสามารถรับเงินได้ผ่านทางบัญชีธนาคารทั้งในประเทศออสเตรเลีย และต่างประเทศ  

หากวีซ่าหมดอายุแล้วจะต้องกลับไปยังประเทศของตัวเองจะต้องทำอย่างไรต่อ ?

โดยในกรณีนี้คุณจะยังได้รับสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายในออสเตรเลียต่อแม้ว่าคุณ 

จะไม่ได้อยู่ในประเทศออสเตรเลียหลังเกิดอุบัติเหตุ เพียงแต่คุณอาจจะต้องเดินทางกลับมาที่ประเทศออสเตรเลียเพื่อให้แพทย์ที่ประเทศออสเตรเลีย 

ได้ทำการวินิจฉัยอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นของคุณ 

เพราะเหตุใดเราถึงจำเป็นต้องใช้บริการของทนายความ ในเมื่อเราสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ด้วยตัวเอง?

เนื่องด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทนายความสามารถต่อรองเรียกร้อง 

ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน และค่ารักษาพยาบาลได้สูงสุดเท่าที่ผู้เสียหาย ควรจะได้รับมากกว่าการยื่นสิทธิ์ด้วยตัวเอง จากประสบการณ์ของบริษัททนายความ Littles Lawyer ของเรา ทำให้ทีมงานทนายความของเราทราบถึงค่าเสียหายที่คุณควรได้จะรับ ในอัตราสูงสุด จากการเปรียบเทียบกับกรณีที่เกิดอุบัติเหตุคล้าย ๆ กันในประวัติที่ผ่านมา และเมื่อเทียบกับกรณีที่ผู้ประสบเหตุทำการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ด้วยตัวเองแล้ว เราสามารถช่วยคุณเรียกร้องถึงค่าเสียหายดังกล่าว 

ได้มากกว่า 5 ถึง 10 เท่า ด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และในกรณีต่าง ๆ ที่เราได้ช่วยเหลือมาจำนวนมาก ทำให้เรามีเอกสารอ้างอิง ข้อมูล และวิธีการ ในการเรียกร้องค่าเสียหายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว โดยระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันภัยนั้นขึ้นอยู่กับอาการ 

บาดเจ็บที่ได้รับจากการเกิดอุบัติเหตุของแต่ละคน และการเจรจาต่อรองกับทางบริษัทประกันภัย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วกระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 10 เดือนนับจากวันที่เกิดเหตุ และคุณได้ติดต่อเราโดยทันที รวมทั้งแพทย์เฉพาะทางจะเป็นผู้วินิจฉัยอาการบาดเจ็บ และบอกระยะเวลาในการรักษา และทำกายภาพบำบัด รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมด โดยทางทนายความจะมีหน้าที่เร่งรัดให้ทางบริษัทประกันภัยชดเชยค่าเสียหายให้คุณโดยเร็วที่สุด 

ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความ เท่าไร?

ทนายความของ Littles Lawyer ทำงานบนพื้นฐาน “No win No fee ไม่ชนะคดี ไม่มีค่าใช้จ่าย” เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลในการจ่ายค่าว่าจ้างให้กับทางเราจนกว่าคดีจะสิ้นสุด หรือ มีการตกลงยอมความกัน  

ซึ่งสำหรับค่าธรรมเนียมการให้บริการของบริษัทเรานั้นขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของเรื่องที่ ดำเนินการและจำนวนเงินค่าบริการสูงสุดที่บริษัทสามารถเรียกเก็บได้ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายค่า ธรรมเนียมวิชาชีพ บวกกับ GST ตามกฎหมายของรัฐควีนส์แลนด์ ที่ว่าด้วยทนายความ ไม่สามารถ เรียกเก็บค่าบริการได้มากกว่า 50% ของจำนวนเงินค่าชดเชยที่ ผู้เรียกร้องค่าเสียหายได้รับ ยกตัวอย่างในกรณีของเคสที่ใช้ระยะเวลา 6 เดือน ในการเรียกร้องค่าเสียหาย ผู้ที่เรียกร้องค่าเสียหายได้รับเงินเป็นจำนวน $30,000 ซึ่งมีค่าบริการอยู่ที่ $8,000 เป็นต้น 

ทีมงาน Littles Lawyers ของเราเป็นนักกฎหมายมืออาชีพที่สามารถให้คำแนะนำ 

เพื่อน ๆ ถึงกระบวนการ และขั้นตอนต่าง ๆ ทางกฎหมาย และให้ความช่วยเหลือ ในการเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ในส่วนของอาการบาดเจ็บ 

ที่เกิดจากอุบัติเหตุ เช่น การบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง คอ ศีรษะ สมอง การบาดเจ็บขั้นรุนแรง หรืออาการบาดเจ็บอื่น ๆ รวมถึงค่าชดเชยของผู้เดินเท้า (Pedestrian Compensation) เราอาจสามารถเรียกร้องขอค่าชดเชยเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์หลังจากการประสบอุบัติเหตุได้บ้าง 

อย่างไรก็ตาม กรณีของแต่ละคนนั้นจะมีความแตกต่างกันไปครับ บางกรณีเราอาจจะเรียกร้องค่าเสียหายได้หลายอย่าง นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น 

บริษัทของเรามีนโยบาย “No win No fee ไม่ชนะคดี ไม่มีค่าใช้จ่าย”  

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะพอเป็นข้อมูลเบื้องต้น และเป็นประโยชน์สำหรับ 

เพื่อน ๆ หรือท่านใดที่อาจจะประสบอุบัติเหตุ และยังไม่ทราบถึงสิทธิ์ ในการเรียกร้องขอค่าชดเชยได้ 

และเพื่อให้เราได้ทราบถึงข้อมูลอุบัติเหตุ รวมทั้งเข้าใจถึงสถานการณ์ของเพื่อน ๆ ได้มากขึ้น เพื่อน ๆ ทุกท่านสามารถขอรับคำปรึกษา หรือหากมีข้อสงสัย และคำถาม สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคุณอ๋อง (วลัญช์ อภิรัตน์เกษม, Walun Apiratkasem) และทีมงาน Littles Lawyers ได้ที่เบอร์ 0478 770 556 (ออสเตรเลีย)

Like? Share it with your friends.