Bạn gặp chấn thương nơi làm việc, giờ phải làm gì tiếp đây? Đây là câu hỏi mà không nhiêu người cân nhắc tới cho tới khi nó xảy đến. 

Nếu bạn gặp chấn thương liên quan đến công việc, chúng tôi khuyến nghị bạn nên tìm đến sự tư vấn của bác sĩ đa khoa của mình ngay lập tức. Khi gặp họ, bạn nên tường thuật một cách rõ ràng về cách bạn gặp chấn thương, và bộ phận cơ thể mà bạn cảm thấy đau hoặc không thoải mái. Hãy nhớ rằng trừ khi bạn là bác sĩ, đừng tự chẩn đoán và hãy để bác sĩ làm công việc của họ và tiến hành một cuộc đánh giá kĩ càng. Nếu bác sĩ đa khoa đồng ý rằng bạn đã gặp phải một chấn thương liên quan đến công việc và bạn muốn nộp yêu cầu đòi bồi thường người lao động, bạn cần yêu cầu bác sĩ đa khoa của mình cung cấp “Chứng nhận khả năng làm việc” (Certificate of Capacity). Chứng nhận này bao quát hơn so với “Chứng nhận y tế thông thường” (Medical Certificate), nhưng nó là chứng nhận cần có khi bạn muốn yêu cầu đòi bồi thường. 

Sau khi bạn có Chứng nhận khả năng làm việc (Certificate of Capacity), bạn nên thông báo cho người sử dụng lao động của mình ngay lập tức, đưa bản chứng nhận gốc cho họ  (giữ lại cho mình một bản sao) và đề nghị tiến hành yêu cầu đòi bồi thường đối với cơ quan bảo hiểm lao động của người sử dụng lao động. Bạn có thể sẽ được yêu cầu điền vào biên bản báo cáo vụ việc, và/hoặc biên bản yêu cầu bồi thường.  

Sau khi được thông báo về chấn thương liên quan đến công việc, người sử dụng lao động có 7 ngày để thông báo và báo cáo với cơ quan bảo hiểm của họ. Nếu người sử dụng lao động của bạn từ chối báo cáo việc này với cơ quan bảo hiểm, bạn có thể liên hệ với Littles Lawyers để được trợ giúp pháp lý tức thì và thay mặt bạn nộp yêu cầu đòi bồi thường. 

Một khi cơ quan bảo hiểm nhận được thông báo ban đầu về chấn thương, họ phải bắt đầu chi trả tạm thời cho bạn hàng tuần trong vòng 7 ngày trừ khi họ có lí do chính đáng để không làm thế. 

Cơ quan bảo hiểm có thể chi trả tạm thời trước khi họ xác định được những trách nhiệm pháp lý của mình: 

 • Lên đến 12 tuần cho tổn thất về thu nhập 

 • Lên đến $10,000 cho chi phí hợp lý để điều trị y tế cần thiết 

Một trong những mục tiêu chính của trách nhiệm pháp lý tạm thời là để cho phép cơ quan bảo hiểm cung cấp cho người lao động bị chấn thương sự hỗ trợ về tài chính và sự can thiệp y tế từ sớm trong lúc họ tiến hành quá trình điều tra cần thiết và xác định toàn bộ trách nhiệm pháp lý. 

Một khi cơ quan bảo hiểm chấp nhận trách nhiệm pháp lý và trường hợp bác sĩ đa khoa của bạn đã chứng nhận rằng bạn cần thời gian nghỉ ngơi (ví dụ: bạn không có khả năng làm việc ở thời điểm hiện tại), cơ quan bảo hiểm sẽ bắt đầu chi trả trợ cấp hàng tuần (chi trả cho những tổn thất về thu nhập). Để biết thêm thông tin về loại trợ cấp này, hãy truy cập vào bài viết khác mang tên “Đền bù cho người lao động NSW: Tổng quan về trợ cấp hàng tuần (chi trả lương)” 

Cơ quan bảo hiểm cũng sẽ có trách nhiệm phải trả những chi phí chữa trị cần thiết một cách hợp lý. Chi phí này bao gồm những lần khám với bác sĩ đa khoa, bác sĩ vật lý trị liệu, chi phí chụp chiếu, tư vấn của chuyên gia, trị liệu và thuốc thang. Để biết thêm thông tin về những chi phí hợp lý cho việc chữa trị cần thiết, hãy truy cập vào một bài viết khác mang tên “Đền bù cho người lao động NSW: Thế nào được coi là chi phí hợp lý cho việc chữa trị cần thiết?” 

Chúng tôi khẳng định rằng không phải yêu cầu đòi bồi thường nào cũng giống nhau. Bạn có thể đã gặp chấn thương tại nơi làm việc cùng với đồng nghiệp của bạn ở cùng một bộ phân trên cơ thể và nó có thể cùng bị gây ra bởi sự bất cẩn của người sử dụng lao động, nhưng tác động của nó đối với bạn và cơ thể bạn hoàn toàn khác với đồng nghiệp của bạn. Vì vậy, việc bạn tự tìm đến dịch vụ tư vấn pháp lý là vô cùng quan trọng để đảm bảo bạn được bảo vệ toàn diện và tối đa hóa những quyền lợi mà bạn sẽ được đền bù. 

Trưởng ban yêu cầu bồi thường tại NSW của chúng tôi, Jessica Cheung là một luật sư được cấp phép bởi chương trình Dịch vụ đánh giá và trợ giúp pháp lý độc lập (Independent Legal Assistance and Review Service) (ILARS) và do đó chúng tôi có thể thay mặt bạn yêu cầu cấp quỹ ILARS. Nếu IRO chấp nhận yêu cầu cấp quỹ ILARS của bạn, IRO sẽ chi trả những chi phí tư vấn pháp lý và mọi khoản phí ứng trước bởi luật sư (disbursement). Vì vậy, bạn có thể tiếp cận và được cung cấp những dịch vụ pháp lý với sự tư vấn pháp lý dễ hiểu mà không phải trả bất kỳ chi phí nào. 

Like? Share it with your friends.