Chương trình bảo hiểm thương tật quốc gia tại QLD bắt đầu được đưa vào hoạt động vào năm 2016 và được quy định bởi Bộ luật về chương trình bảo hiểm thương tật quốc gia tại Queensland năm 2016 (gọi tắt là Bộ luật) và Bộ quy tắc về chương trình bảo hiểm thương tật quốc gia tại Queensland năm 2016 (gọi tắt là Bộ quy tắc). Mục tiêu ban đầu của chương trình và những quy định liên quan là để đảm bảo những cá nhận gặp phải những chấn thương nghiêm trọng nhất định và là hệ quả của một vụ tai nạn xe cơ giới tại Queensland nhận được sự điều trị, chăm sóc và hỗ trợ cần thiết và hợp lý, không phân biệt ai là người có lỗi. Với tính chất như vậy, những cá nhân tiến hành yêu cầu Compulsory Third Party (CTP) có thể sẽ được hỗ trợ bởi chương trình. Vì vậy, những đương đơn CTP cần hiểu được cách chương trình hoạt động, và khả năng trở thành người tham gia chương trình của mình. 

Điều kiện tham gia

Bộ luật và Bộ quy tắc quy định những tiêu chí nhất định đối với người tham gia, chủ yếu dựa vào bản chất của chấn thương nghiêm trọng mà cá nhân gặp phải. Theo Bộ quy tắc, chấn thương cá nhân nghiêm trọng bao gồm: – 

– Chấn thương tủy sống vĩnh viễn; 

– Chấn thương sọ não; 

– Cắt bỏ nhiều tay chân; 

– Chấn thương thần kinh cánh tay vĩnh viễn; 

– Bỏng nặng; và 

– Mù vĩnh viễn do chấn thương. 

Những yếu tố có thể ngăn một cá nhân trở thành người tham gia Chương trình bao gồm ngày xảy ra chấn thương và liệu cá nhân đã gặp phải tổn hại liên quan đến nhu cầu điều trị, chăm sóc, và hỗ trợ như một hệ quả của chấn thương đó. 

Quy trình

Một cá nhân có thể đăng ký tham gia trực tiếp với Cơ quan Chương trình bảo hiểm thương tật quốc gia tại Queensland (National Injury Insurance Scheme Queensland Agency) (gọi tắt là Cơ quan), hoặc đơn đăng ký có thể được thực hiện thay mặt cá nhân bởi một cơ quan bảo hiểm CTP. Một khi được tiếp nhận, cá nhân được nhận vào Chương trình với tư cách người tham gia tạm thời. Sau đó, Cơ quan sẽ chi trả chi phí cho việc chữa trị, chăm sóc, và hỗ trợ đối với những chấn thương liên quan đến vụ tai nạn của người tham gia trong khoảng thời gian 2 năm. 

Khi là người tham gia Chương trình, những cá nhận có thể sẽ được hưởng chi trả cho nhiều loại dịch vụ khác nhau như hỗ trợ hồi phục, chữa trị bằng thuốc, lắp đặt bộ phận giả, thiết bị hỗ trợ, đào tạo văn hóa và hướng nghiệp, chăm sóc và hỗ trợ bởi nhân viên. Tính chất của những dịch vụ được hưởng sẽ phụ thuộc vào việc đánh giá nhu cầu cụ thể của người tham gia. 

Đôi khi trước thời điểm 2 năm tham gia tạm thời kết thúc, người tham gia sẽ được đánh giá với mục đích xác định liệu họ đã hồi phục đến mức độ cần thiết để ra khỏi Chương trình chưa, hoặc liệu họ có đủ điều kiện để trở thành một người tham gia trọn đời, tiếp tục được nhận sự điều trị, chăm sóc, và hỗ trợ hợp lý và cần thiết suốt quãng đời còn lại. 

Khoản chi trả toàn bộ một lần

Có những yếu tố khác được cân nhắc mà đương đơn CTP được chấp thuận trở thành người tham gia Chương trình trọn đời cần lưu ý. Một số đương đơn nhất định được quyền chọn ra khỏi Chương trình và yêu cầu một khoản chi trả toàn bộ một lần từ Cơ quan cho việc chữa trị, chăm sóc, và hỗ trợ thay vì ở lại Chương trình suốt phần đời còn lại. Việc lựa chọn của đương đơn có thể sẽ phải tuân theo những mốc thời gian nghiêm ngặt. 

Quyết định yêu cầu một khoản chi trả toàn bộ một lần thay vì ở lại Chương trình với tư cách một người tham gia trọn đời là một quyết định quan trọng. Dù quyết định này đến cuối cùng vẫn thuộc về đương đơn và phụ thuộc vào hoàn cảnh của họ, Littles có thể tư vấn về những kết quả có thể xảy đến bởi quyết định này. 

Source: QLD CTP: An Introduction to the National Injury Insurance Scheme – Will Deicke 

Like? Share it with your friends.