Tại Úc, người lái xe bắt buộc phải có bảo hiểm Compulsory Third Party (CTP). Mục đích của bảo hiểm CTP là để bảo vệ những cá nhân bị thương khi gặp phải tai nạn xe cơ giới gây ra do lỗi của một người lái xe khác và cho phép họ nhận được bồi thường. 

Mặc dù bảo hiểm CTP là bắt buộc với người lái xe ở Úc, mỗi bang hoặc vùng lãnh thổ lại có những bộ luật và quy định khác nhau về quyền lợi và sự bồi thường dành cho những người gặp tai nạn. Do đó, việc nhận được sự tư vấn pháp lý từ một luật sư chuyên về thương tích cá nhân ở khu vực tài phán liên quan đến nơi xảy ra tai nạn là một điều vô cùng quan trọng. 

Để yêu cầu bồi thường CTP khả thi ở Queensland, cần phải chứng minh rằng người lái xe kia có lỗi hoặc có lỗi một phần trong vụ tai nạn. 

Tiến hành yêu cầu bồi thường đối với người lái xe từ bang khác?

Một trong những lo ngại và thắc mắc chính mà chúng tôi thường nhận được là, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn gặp phải tai nạn xe cơ giới ở Queensland nhưng người có lỗi trong vụ tai nạn đã đăng ký phương tiện của họ ở một bang khác? 

Nếu bạn gặp tai nạn với một người không nằm trong chương trình CTP của bang của bạn, điều đó không có nghĩa là bạn không được yêu cầu bồi thường. Pháp luật và/hoặc quy tắc đường bộ áp dụng với yêu cầu bồi thường phụ thuộc vào bang hoặc vùng lãnh thổ nơi xảy ra vụ tai nạn chứ không phải nơi phương tiện có lỗi được đăng ký. Tại Úc, mỗi bang có cơ quan có thẩm quyền riêng quản lý các yêu cầu CTP. Các cơ quan quản lý CTP có thẩm quyền của từng bang bao gồm: 


  1. Queensland – Ủy ban Bảo hiểm Tai nạn Xe cơ giới (Motor Accident Insurance Commission); 
  2. New South Wales – Cơ quan Quản lý Bảo hiểm Bang (State Insurance Regulatory Authority) (SIRA); 
  3. Australian Capital Territory – Ủy ban Chấn thương Tai nạn Xe cơ giới của Bộ Tài chính ACT (ACT Department of Treasury Motor Vehicle Accident Injuries Commission);   
  4. Victoria –  Ủy ban Tai nạn Giao thông (Transport Accident Commission) (TAC); 
  5. Tasmania – Hội đồng Bảo hiểm Xe Cơ giới (Motor Vehicle Insurance Board) (MAIB) 
  6. South Australia – Cơ quan quản lý Bảo hiểm CTP (CTP Insurance Regulator); 
  7. Western Australia – Ủy ban Bảo hiểm của Western Australia (Insurance Commission of Western Australia) (ICWA); and   
  8. Northern Territory – Văn phòng Bảo hiểm Vùng (Territory Insurance Office) (TIO).  

Nhìn chung, nguyên tắc vàng là vị trí xảy ra tai nạn (bang hoặc vùng lãnh thổ) xác định khu vực tài phán để yêu cầu bồi thường đối với tất cả các vụ tai nạn xe cơ giới. Tuy nhiên, nếu người lái xe có lỗi đã đăng ký phương tiện của họ ở một bang khác, yêu cầu bồi thường sẽ cần được gửi cho công ty bảo hiểm có liên quan ở bang đó.  

Do mỗi bang hoặc vùng lãnh thổ có các chương trình và bộ luật khác nhau áp dụng cho các Yêu cầu bồi thường CTP, việc được tư vấn pháp lý từ một luật sư thương tích cá nhân có kinh nghiệm ở bang hoặc vùng lãnh thổ đó là rất quan trọng. Littles Lawyers có thể hỗ trợ bạn tiến hành yêu cầu bồi thường đối với người lái xe ở bang khác trên cơ sở ‘Không thắng, Không tính phí’. Tại Littles, chúng tôi có văn phòng trên khắp nước Úc vì chúng tôi là một công ty có phạm vi toàn quốc và có thể giúp bạn tìm đến những chuyên gia tư vấn pháp lý có liên quan để hỗ trợ bạn yêu cầu bồi thường tai nạn xe cơ giới. 

Liên hệ với Ellie White để trò chuyện miễn phí ngay hôm nay. 

Like? Share it with your friends.