Không thông báo, cung cấp thông tin hoặc khai báo không đúng sự thật là gì?

Trong bối cảnh của ngành bảo hiểm Úc, việc không thông báo, cung cấp thông tin hoặc trình bày không đúng sự thật ám chỉ việc bên được bảo hiểm giữ lại thông tin quan trọng hoặc cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm khi đăng ký bảo hiểm hoặc yêu cầu bồi thường. 

Theo Đạo luật hợp đồng bảo hiểm năm 1984 (Insurance Contracts Act 1984), bên được bảo hiểm có nghĩa vụ thông báo, cung cấp tất cả các thông tin quan trọng cho công ty bảo hiểm khi đăng ký bảo hiểm. Một thông tin quan trọng là bất kỳ thông tin nào có thể ảnh hưởng đến việc công ty bảo hiểm quyết định chấp nhận rủi ro hoặc các điều khoản có rủi ro. Điều này bao gồm bất kỳ thông tin nào có liên quan đến chính sách, chẳng hạn như bản chất và mức độ rủi ro được bảo hiểm, việc sử dụng tài sản hoặc phương tiện được bảo hiểm, và lịch sử trước đây của bên được bảo hiểm hoặc tài sản hoặc phương tiện được bảo hiểm. 

Nếu bên được bảo hiểm không tiết lộ thông tin quan trọng hoặc cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn, công ty bảo hiểm có thể có quyền hủy hợp đồng hoặc giảm số tiền yêu cầu bồi thường. Điều này có nghĩa là công ty bảo hiểm được miễn trừ các nghĩa vụ theo hợp đồng và không bắt buộc phải thanh toán toàn bộ hay kể cả việc thanh toán khoản bồi thường. 

Không tiết lộ hoặc trình bày sai sự thật có thể là do cố ý hoặc do bất cẩn. Nó được xem là cố ý nếu bên được bảo hiểm cố tình giữ lại hoặc trình bày sai thông tin để được bảo hiểm hoặc được yêu cầu bồi thường lớn hơn. Sẽ là liều lĩnh nếu bên được bảo hiểm không có ý định lừa dối công ty bảo hiểm, nhưng biết rằng thông tin đó là quan trọng và thất bại trong việc thông báo, cung cấp thông tin đó hoặc cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn. 

Nhằm ngăn chặn một hợp đồng hoặc giảm mức khiếu nại do không tiết lộ thông tin hoặc trình bày sai sự thật, công ty bảo hiểm phải chứng minh rằng bên được bảo hiểm đã vi phạm nghĩa vụ thông báo, cung cấp thông tin và vi phạm đó là nguyên nhân dẫn đến rủi ro được bảo hiểm. Công ty bảo hiểm cũng phải chứng minh rằng họ sẽ không chấp nhận rủi ro hoặc sẽ làm như vậy, theo các điều khoản khác, nếu thông tin quan trọng đã được tiết lộ. 

Tôi có thể làm gì với việc đó?

Nếu bạn đã đưa ra yêu cầu bảo hiểm ở Úc và nó đã bị từ chối hoặc giảm mức do không thông báo, cung cấp thông tin hoặc trình bày sai sự thật, bạn có thể thực hiện một số bước sau và có khả năng yêu cầu của bạn được phục hồi hoặc thanh toán đầy đủ. 

Đầu tiên, xem lại các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng bảo hiểm của bạn, cũng như thông báo từ chối hoặc giảm yêu cầu bồi thường mà bạn nhận được từ công ty bảo hiểm của mình. Điều này quan trọng và sẽ giúp bạn hiểu lý do cụ thể dẫn đến quyết định của công ty bảo hiểm và liệu quyết định đó có dựa trên việc vi phạm các điều khoản hợp đồng hoặc Đạo luật Hợp đồng Bảo hiểm 1984 hay không. 

Nếu quyết định của công ty bảo hiểm dựa trên việc vi phạm các điều khoản của chính sách, bạn có thể phản đối quyết định đó bằng cách chứng minh rằng bạn không cố ý hoặc bất cẩn trong việc không cung cấp thông tin quan trọng hoặc trong việc cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm. Ví dụ: bạn có thể chứng minh rằng bạn đã không biết hay không thể, một cách hợp lý, biết rằng một số thông tin nhất định có liên quan đến chính sách, hoặc bạn đã cung cấp thông tin theo sự hiểu biết của mình. 

Nếu quyết định của công ty bảo hiểm dựa trên sự vi phạm Đạo luật Hợp đồng Bảo hiểm 1984, bạn có thể phản đối quyết định đó bằng cách chứng minh rằng công ty bảo hiểm đã không tuân thủ các nghĩa vụ theo Đạo luật. Ví dụ: bạn có thể chứng minh rằng công ty bảo hiểm đã không tiết lộ đầy đủ và công bằng các điều khoản và điều kiện của chính sách hoặc công ty đó đã hành động thiếu thiện chí bằng cách từ chối hoặc giảm mức yêu cầu của bạn mà không có lý do chính đáng. 

Tôi cần thông tin gì để phản đối công ty bảo hiểm?

Hiểu các quyền của bạn. 

Việc ghi lại tất cả các sự kiện và trường hợp có liên quan là quan trọng nếu bạn tin rằng yêu cầu bồi thường của mình đã bị từ chối hoặc giảm nhẹ một cách sai trái do không tiết lộ thông tin hoặc trình bày sai sự thật. 

Điều này có thể bao gồm các bản sao của bất kỳ tài liệu liên quan nào, chẳng hạn như đơn đăng ký bảo hiểm, tài liệu chính sách và biểu mẫu yêu cầu bồi thường, cũng như bất kỳ thư từ nào với công ty bảo hiểm. Bạn cũng nên thu thập bất kỳ bằng chứng nào hỗ trợ cho quan điểm của mình, chẳng hạn như lời khai của nhân chứng, hồ sơ y tế hoặc ước tính sửa chữa. 

Nếu khiếu nại của bạn bị từ chối hoặc bị ngăn chặn do không tiết lộ thông tin hoặc trình bày sai sự thật, bạn có quyền có đại diện pháp lý và Littles có thể giúp bạn

Nếu bạn đã nộp đơn yêu cầu và nó đã bị quỹ hưu bổng hoặc công ty bảo hiểm từ chối, bạn có thể có quyền yêu cầu xem xét lại quyết định thông qua thủ tục giải quyết nội bộ. 

Nếu bạn không thể giải quyết tranh chấp trực tiếp với công ty bảo hiểm, bạn có thể tìm cách giải quyết tranh chấp bên ngoài thông qua chương trình giải quyết tranh chấp của chính phủ hoặc ngành. 

Nếu khiếu nại của bạn bị giữ nguyên, bạn có thể khởi kiện ra tòa hoặc khiếu nại với Cơ quan Khiếu nại Tài chính Úc (AFCA). 

AFCA cung cấp một diễn đàn độc lập và không thiên vị để giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và công ty bảo hiểm. Để sử dụng chương trình giải quyết tranh chấp, bạn cần điền vào mẫu đơn khiếu nại và cung cấp bản sao của tất cả các tài liệu và bằng chứng liên quan. Sau đó, chương trình sẽ đánh giá khiếu nại của bạn và cố gắng tạo điều kiện giải quyết cho bạn và công ty bảo hiểm. Nếu tranh chấp không thể được giải quyết thông qua chương trình, bạn có thể theo đuổi con đường pháp lý. 

Có những thời hạn cần phải tuân theo để phản đối quyết định của công ty bảo hiểm, vì vậy điều quan trọng là bạn phải tìm đến tư vấn pháp lý càng sớm càng tốt. 

Sự khác biệt của Littles là gì?

Nói một cách đơn giản, Littles là chuyên gia trong vấn đề về luật hưu bổng và bảo hiểm. 

Nhóm bảo hiểm của chúng tôi đã giúp hàng nghìn người tiêu dùng yêu cầu quyền lợi của họ và Trưởng bộ phận TPD và Bảo hiểm phi nhân thọ của chúng tôi có kiến thức sâu rộng về ngành và hiểu biết sâu sắc về cách tối đa hóa triển vọng thành công của bạn. 

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nói ngôn ngữ của bạn. Đội ngũ của Littles sử dụng mười sáu ngôn ngữ khác nhau và con số này vẫn đang tiếp tục tăng. Hay quên đi việc phải trả tiền cho phiên dịch viên hoặc cho những luật sư không thực sự thấu hiểu bạn cũng như nền văn hóa của bạn 

Tất cả các vấn đề về luật hưu bổng và bảo hiểm của chúng tôi đều được tiến hành trên cơ sở không thắng, không tính phí và chúng tôi cũng không yêu cầu bạn phải trả trước cho các loại chi phí cần thiết để theo đuổi yêu cầu của bạn. 

Nếu bạn muốn được tư vấn về luật hưu bổng và bảo hiểm, hãy liên hệ với Littles ngay hôm nay bằng cách sử dụng dịch vụ kiểm tra Yêu cầu giải quyết quyết lợi miễn phí của chúng tôi.  

Giới thiệu về tác giả

Trưởng bộ phận TPD và Bảo hiểm phi nhân thọ của Littles, Rowan McDonald, là một chuyên gia về luật bảo hiểm và hưu bổng. Rowan là một luật sư có kinh nghiệm và đã khởi tố hàng nghìn vụ yêu cầu bảo hiểm thành công cho người tiêu dùng. 

Đã làm việc trong ngành bảo hiểm hơn mười lăm năm, Rowan có những mối liên hệ rộng rãi trong ngành và thường xuyên tham gia vào các nhóm hỗ trợ người khuyết tật, chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và các tổ chức đa văn hóa.   

Rowan cũng từng đảm nhận vị trí tư vấn cho một số công ty bảo hiểm hàng đầu của Úc. Điều này cho phép ông có một cái nhìn sâu sắc về quy trình yêu cầu bồi thường từ mọi khía cạnh. Rowan cũng luôn áp dụng cách tiếp cận thực tế và dễ hiểu khi đưa ra lời khuyên cho khách hàng của mình  

Để được tư vấn cá nhân miễn phí, hãy liên hệ với Rowan ngay hôm nay. 

Nguồn: Help: my claim has been declined because of nondisclosure or misrepresentation  

Like? Share it with your friends.