WorkCover đóng vai trò như một cơ chế bảo vệ cho những cá nhân gặp chấn thương trong quá trình làm việc bằng cách bảo trợ thu nhập và đền bù cho những người không thể duy trì nguồn thu nhâp bình thường của họ. Tuy nhiên, yêu cầu WorkCover bị từ chối có thể gây ra nhiều căng thẳng cho bạn. Cần phải lưu ý rằng yêu cầu bị từ chối không có nghĩa đó là dấu chấm hết với yêu cầu ấy vì còn những lựa chọn khác có thể giúp yêu cầu của bạn được chấp thuận.  

Những lí do thường gặp khiến yêu cầu WorkCover của bạn bị từ chối:

Yêu cầu WorkCover của bạn có thể bị từ chối nếu cơ quan bảo hiểm hoặc người sử dụng lao động tin rằng có sự khác nhau về diễn biến vụ việc giữa phiên bản của bạn và phiên bản của người sử dụng lao động. Những lí do WorkCover từ chối yêu cầu của bạn có thể bao gồm:

  1. Những chấn thương không liên quan đến công việc:

Chấn thương đó không xảy ra tại nơi làm việc hoặc nằm ngoài những trách nhiệm công việc thông thường của bạn, nên nó không được chi trả.

      2. Những chi tiết bị đặt nghi vấn:

Nếu người sử dụng lao động phản đối diễn biến/chi tiết của vụ tai nạn, yêu cầu của bạn có thể bị từ chối.

      3. Những chấn thương khác không liên quan:

Nếu chấn thương hoặc bệnh tật của bạn không liên quan đến trách nhiệm công việc của bạn, ví dụ như bạn gặp chấn thương khi đang tham gia một hoạt động tiêu khiển như chơi thể thao.

     4. Không báo cáo về chấn thương kịp thời:

Thông thường nếu bạn không báo cáo về chấn thương gặp phải tại nơi làm việc trong vòng 6 tháng kể từ ngày bạn bị thương, mắc bệnh, yêu cầu của bạn có thể bị từ chối

     5. Những chấn thương và bệnh lý tồn tại từ trước:

Nếu bạn bất kỳ chấn thương hoặc bệnh lý mà bạn có thể đã gặp phải trước khi bạn bắt đầu làm việc ở vị trí hiện tại, bạn không thể yêu cầu bồi thường.

Nên làm gì nếu yêu cầu WorkCover của bạn bị từ chối?

Một khi bạn nộp yêu cầu WorkCover, họ sẽ tiến hành một cuộc điều tra về diễn biến của vụ việc và những chấn thương bạn gặp phải. WorkCover sau đó sẽ quyết định từ chối hoặc chấp nhận yêu cầu của bạn dựa trên cuộc điều tra của họ. 

Nếu yêu cầu của bạn bị WorkCover từ chối, có một số lựa chọn cho bạn. Quan trọng là bạn cần được đại diện pháp lý khi yêu cầu xem xét lại quyết định của WorkCover vì có những khung thời gian nghiêm ngặt cũng như chuyên môn phức tạp cần áp dụng khi phản đối lại một yêu cầu WorkCover bị từ chối. 

Bước 1: Yêu cầu xem xét lại quyết định

Đầu tiên, bạn cần hiểu được lí do vì sao yêu cầu WorkCover của bạn bị từ chối. WorkCover thường sẽ gửi bạn một văn bản giải thích lí do của họ trong vòng 20 ngày kể từ ngày có quyết định. Khi bạn nhận được văn bản thể hiện lí do WorkCover từ chối yêu cầu của bạn và bạn tin rằng điều này không công bằng hoặc không xác đáng, bạn có thể yêu cầu cơ quan Quản lý bồi thường người lao động (Workers’ Compensation Regulator) xem xét lại quyết định.  

Cơ quan Quản lý bồi thường người lao động (Workers’ Compensation Regulator) (gọi tắt là ‘Cơ quan Quản lý’) là một bộ phận của Office of Industrial Relations và có trách nhiệm xem xét lại quyết định của cơ quan bảo hiểm. Cơ quan Quản lý có thẩm quyền độc lập và không có liên kết với WorkCover, điều này có nghĩa họ không bị ảnh hưởng bởi WorkCover hoặc người sử dụng lao động của bạn. 

Để yêu cầu xem xét lại, bạn cần nộp đơn yêu cầu theo quy định của Bộ luật Phục hồi và Bồi thường người lao động 2003 (Workers’ Compensation and Rehabilitation Act) (gọi tắt là ‘Bộ luật’) trong vòng 3 tháng kể từ ngày nhận được quyết định từ chối. Khi xem xét lại, Cơ quan Quản lý sẽ cân nhắc dựa trên lí lẽ, thê nên bạn cần chỉ ra được tại sao bạn nghĩ quyết định đó không thích đáng và phải cung cấp được những chứng cứ/giấy tờ bổ trợ như báo cáo y tế hoặc lời khai của chuyên gia/nhân chứng. 

Một khi bạn nộp yêu cầu xem xét lại, cơ quan Quản lý có 25 ngày làm việc để đưa ra quyết định. 

Bước 2: Kháng cáo quyết định xem xét lại

Nếu bạn nộp yêu cầu xem xét lại lên Cơ quan Quản lý và họ giữ nguyên quyết định ban đầu của WorkCover là không chấp nhận yêu cầu của bạn, bạn vẫn có cơ hội để lật ngược tình thế. 

Nếu bạn không đồng tình với quyết định của Cơ quan Quản lý, bạn có quyền để kháng cáo với Queensland Industrial Relations Commission (‘QIRC’). Cần phải lưu ý rằng bạn phải kháng cáo với QIRC trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định của Cơ quan Quản lý và phải gửi thông báo cho Cơ quan Quản lý trong vòng 10 ngày. 

Kháng cáo lại quyết định của cơ quan Quản lý và được QIRC lật lại quyết định thường chỉ áp dụng với một số trường hợp nhất định và là một quá trình phức tạp. Do đó việc tư vấn pháp lý độc lập là vô cùng quan trọng khi bạn có ý định kháng cáo quyết định của Cơ quan Quản lý.   

Tìm đến tư vấn pháp lý

Nếu bạn gặp phải chấn thương hoặc mắc bệnh tại nơi làm việc và bị WorkCover từ chối yêu cầu của mình, Littles Lawyers có thể hỗ trợ bạn trong quá trình giải quyết tranh chấp và những khung thời gian nghiêm ngặt.

Nếu bạn muốn được nói chuyện với chúng tôi về yêu cầu WorkCover bị từ chối của bạn mà không mất bất kì chi phí nào, hãy liên hệ với Ellie White ngay hôm nay.

Like? Share it with your friends.