Ang background ng HESTA

Itinatag noong 1987, ang Health Employees Superannuation Trust Australia (HESTA) ay isa sa pinakamalalaking superannuation fund sa Australia. 

 

Tulad ng ipinapahiwatig ng pangalan, ang HESTA ay isang industriya ng superannuation fund sa Australia para sa mga taong nagtatrabaho sa sektor ng kalusugan at mga serbisyong panlipunan. 

 

May higit sa 950,000 na mga miyembro, kung saan 80% ay mga kababaihan, nagbibigay ng serbisyo ang HESTA sa higit sa 90,000 na mga employer. Halos $68 bilyon na halaga ng mga ari-arian ang pinamamahalaan ng pondo. 

Mga awtomatikong iniaalok ng insurance sa HESTA

Ang HESTA ay isa sa ilang mga superannuation fund sa Australia na nag-aalok ng awtomatikong income protection (IP) insurance sa kanilang mga miyembro. Ang IP ay pansamantalang kapalit ng iyong sweldo bago ang pinsala o karamdaman kung sakaling hindi ka makapagtrabaho pansamantala at nasa pangkaraniwang pangangalaga at patnubay ng iyong doktor. 

 

Ang HESTA ay nag-aalok ng standard IP cover hanggang sa edad na 67, na may benefit payment hanggang sa limang taon. 

 

Ang HESTA ay awtomatikong nag-aalok rin ng death (o life) cover hanggang sa edad na 75, na malayo sa edad ng karamihan sa ibang mga pondo sa Australia na nag-aalok sa insurance sa kamatayan.  

 

Gayunpaman, sa kasamaang palad, hindi awtomatikong nagbibigay ang HESTA ng TPD insurance sa kanilang mga miyembro, sa halip ay nag-aalok ng pagpili ng TPD cover hanggang sa edad na 70. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga miyembro ng HESTA na nakakausap namin ay natutuklasan na kulang ang kanilang insurance kapag huli na, pagkatapos nilang huminto sa trabaho dahil sa malubhang kalusugan. 

 

Dahil sa obligasyon ng mga pondo ng superannuation sa Australia na mayroong awtomatikong iniaalok ng insurance sa MySuper, na magbigay ng awtomatikong TPD cover sa kanilang mga miyembro, hindi naming tiyak kung bakit hindi pa nagawa ng HESTA na magbigay nito bilang mahalagang insurance hanggang sa kasalukuyan. 

 

Nakipag-ugnayan kami sa HESTA at magbibigay ng mga update sa blog na ito kapag mayroon kaming karagdagang impormasyon. 

Makagagawa ba ako ng claim sa HESTA insurance?

Alamin ang iyong karapatan.  

 

Kung ikaw ay hindi pa nakagagawa ng insurance claim sa HESTA, o hindi sigurado kung mayroon kang insurance sa HESTA, may karapatan kang magkaroon ng legal na representasyon at matutulungan ka ng Littles

 

Kung ikaw ay nagsumite na ng claim at ito ay tinanggihan ng isang superannuation fund o insurer, maaaring may karapatan kang magpasuri ng desisyon sa pamamagitan ng internal resolution procedure. 

 

Sakaling hindi pa rin ito tanggapin, maari kang maghain ng reklamo sa korte o magreklamo sa Australian Financial Complaints Authority (AFCA). 

 

Mayroong striktong limitasyon sa oras upang tutulan ang desisyon ng insurer, kaya mahalagang kumonsulta sa mga abodago at humingi ng legal na payo sa lalong madaling panahon. 

Ano ang pagkakaiba ng Littles?

Sa madaling salita, ang Littles ay mga eksperto sa mga usapin ng batas sa superannuation at insurance. 

 

Ang aming koponan sa insurance ay tumulong na sa libu-libong mga konsyumer na makuha ang kanilang mga karapatan, at ang aming Head ng TPD at General Insurance ay may malawak na kaalaman at pananaw sa industriya kung paano mapalalakas ang iyong mga posibilidad na magtagumpay. 

 

Nagsasalita rin kami ng iyong wika, sa labing-anim na wika at patuloy na bilang . Kalimutan ang pagbabayad sa isang tagasalin o sa isang abogadong hindi nakakaunawa sa iyo at sa iyong kultural na pinagmulan. 

 

Ang lahat ng mga usapin ng batas sa superannuation at insurance ay isinasagawa namin sa batayan ng “no win, no fee” at hindi kami nagpapatong ng anumang paunang bayad para sa anumang mga gastusin na kinakailangan upang usigin ang iyong claim. 

 

Kung nais mo ng payo tungkol sa batas sa superannuation at insurance, makipag-ugnayan sa Littles ngayon gamit ang aming libreng Claim Checker

Tungkol sa may akda

Ang Head ng TPD at General Insurance ng Littles, si Rowan McDonald, ay isang eksperto sa batas sa insurance at superannuation. Si Rowan ay isang bihasang litigador at nagsampa na ng libu-libong matagumpay na mga insurance claim para sa mga konsyumer. 

 

Dahil sa pagtatrabaho sa industriya ng insurance nang mahigit sa labing-limang taon, si Rowan ay may malawak na listahan ng mga kontak sa industriya at regular na nagbibigay ng presentasyon sa mga grupong sumusuporta sa kapansanan, mga propesyonal sa industriya ng pananalapi, at mga organisasyong multikultural. 

 

Nagbigay payo rin si Rowan sa ilang mga pangunahing kompanya ng insurance sa Australya, na nagbibigay sa kanya ng walang katumbas na kaalaman sa proseso ng claim mula sa iba’t-ibang perspektiba. Ginagamit ni Rowan ang isang praktikal at makatwirang pamamaraan sa mga payong ibinibigay niya sa kanyang mga kliyente. 

 

Para sa iyong libreng, personal na konsultasyon, makipag-ugnayan kay Rowan ngayon. 

Like? Share it with your friends.