Ang background ng Hostplus

Itinatag noong 1987, ang Hostplus ay isang industriya ng super fund para sa mga sektor ng hospitality, paglalakbay, libangan, at isport sa Australia. 

 

Isa sa pinakamalalaking mga superannuation fund sa Australia, ang Hostplus ay may higit sa isang milyong mga miyembro at namamahala ng $50 bilyon na mga ari-arian. 

 

Pinagsama ang Club Super at Hostplus noong 2019. Kasunod nito, pinagsama ang Intrust Super at Hostplus noong 2021. 

 

Noong 2022, pinagsama ang Statewide Super at Hostplus. 

Mga awtomatikong iniaalok ng insurance sa Hostplus

Kapag sumali ka sa Hostplus sa pamamagitan ng isang kumikilalang employer, karaniwang makakatanggap ka ng automatikong insurance para sa kamatayan at total permanent disability (TPD) kung ikaw ay mahigit sa 25 taong gulang at mayroon kang $6,000 o higit pa sa iyong super account. Ang insurance para sa kamatayan at TPD sa pamamagitan ng Hostplus karaniwang inaalok hanggang sa edad na 65. 

 

May ilang mga trabaho na hindi kasama sa awtomatikong insurance na inaalok ng Hostplus TPD. 

 

Nag-aalok ang Hostplus ng income protection insurance, ngunit hindi ito awtomatikong inaalok. Ibig sabihin, kailangan mong pumili ng insurance na nagbibigay ng para sa IP cover.

 

Sa kasamaang palad, karamihan sa mga taong nakakausap namin ay natutuklasan nang huli na kailangan nila ang IP cover. 

 

Sa kabutihang palad, karamihan sa mga miyembro ng Hostplus na nakakausap namin ay mayroong kabuuan at permanenteng kapansanan na insurance upang matulungan sila sa potensyal na malaking halagang benepisyo sa oras ng kagipitan. 

 

Upang maging matagumpay sa isang claim ng TPD sa Hostplus, ikaw ay kailangang walang trabaho sa loob ng hindi bababa sa 6 na buwan, at kumbinsihin ang kanyang insurer na maaaring hindi ka na magkaroon ng trabaho o maging bahagi sa anumang mapagkakakitaang trabaho, negosyo, propesyon, o trabaho na naaangkop sa iyong edukasyon, pagsasanay, o karanasan. 

 

Nag-aalok din ang Hostplus ng mga claim para sa terminal na karamdaman kung ikaw ay may medikal na sertipikado na may kondisyon na maaaring magresulta sa iyong kamatayan sa loob ng 24 na buwan. 

 

Mahalagang tandaan na kung ikaw ay miyembro ng Club Super, Intrust Super, at/o Statewide Super at huminto sa trabaho bago ang pagsasanib nito sa Hostplus, maaaring magkaroon ka ng iba’t-ibang karapatan sa insurance sa iba’t-ibang mga insurer. 

Makagagawa ba ako ng claim sa Hostplus insurance?

Alamin ang iyong karapatan. 

 

Kung ikaw ay hindi pa nakagagawa ng insurance claim sa Hostplus, o hindi sigurado kung mayroon kang insurance sa Hostplus, may karapatan kang magkaroon ng legal na representasyon at matutulungan ka ng Littles

 

Kung ikaw ay nagsumite na ng claim at ito ay tinanggihan ng isang superannuation fund o insurer, maaaring may karapatan kang magpasuri ng desisyon sa pamamagitan ng internal resolution procedure. 

 

Sakaling hindi pa rin ito tanggapin, maari kang maghain ng reklamo sa korte o magreklamo sa Australian Financial Complaints Authority (AFCA). 

 

Mayroong striktong limitasyon sa oras upang tutulan ang desisyon ng insurer, kaya mahalagang kumonsulta sa mga abodago at humingi ng legal na payo sa lalong madaling panahon. 

Ano ang pagkakaiba ng Littles?

Sa madaling salita, ang Littles ay mga eksperto sa mga usapin ng batas sa superannuation at insurance. 

 

Ang aming koponan sa insurance ay tumulong na sa libu-libong mga konsyumer na makuha ang kanilang mga karapatan, at ang aming Head ng TPD at General Insurance ay may malawak na kaalaman at pananaw sa industriya kung paano mapalalakas ang iyong mga posibilidad na magtagumpay. 

 

Nagsasalita rin kami ng iyong wika, sa labing-anim na wika at patuloy na bilang . Kalimutan ang pagbabayad sa isang tagasalin o sa isang abogadong hindi nakakaunawa sa iyo at sa iyong kultural na pinagmulan. 

 

Ang lahat ng mga usapin ng batas sa superannuation at insurance ay isinasagawa namin sa batayan ng “no win, no fee” at hindi kami nagpapatong ng anumang paunang bayad para sa anumang mga gastusin na kinakailangan upang usigin ang iyong claim. 

 

Kung nais mo ng payo tungkol sa batas sa superannuation at insurance, makipag-ugnayan sa Littles ngayon gamit ang aming libreng Claim Checker

Tungkol sa may akda

Ang Head ng TPD at General Insurance ng Littles, si Rowan McDonald, ay isang eksperto sa batas sa insurance at superannuation. Si Rowan ay isang bihasang litigador at nagsampa na ng libu-libong matagumpay na mga insurance claim para sa mga konsyumer. 

Dahil sa pagtatrabaho sa industriya ng insurance nang mahigit sa labing-limang taon, si Rowan ay may malawak na listahan ng mga kontak sa industriya at regular na nagbibigay ng presentasyon sa mga grupong sumusuporta sa kapansanan, mga propesyonal sa industriya ng pananalapi, at mga organisasyong multikultural. 

Nagbigay payo rin si Rowan sa ilang mga pangunahing kompanya ng insurance sa Australia, na nagbibigay sa kanya ng walang katumbas na kaalaman sa proseso ng claim mula sa iba’t-ibang perspektiba. Ginagamit ni Rowan ang isang praktikal at makatwirang pamamaraan sa mga payong ibinibigay niya sa kanyang mga kliyente. 

Para sa iyong libreng, personal na konsultasyon, makipag-ugnayan kay Rowan ngayon. 

Like? Share it with your friends.