Nếu bạn liên quan đến một vụ tai nạn xe cơ giới ở NSW vào hoặc sau ngày 1 tháng 4 năm 2023, yêu cầu bồi thường của bạn sẽ được điều chỉnh bởi Đạo luật Chấn thương do Tai nạn Xe cơ giới 2017 (“Đạo luật”) và Quy tắc về Chấn thương do Tai nạn Xe cơ giới 2017 (“Quy tắc”). 

Một cách tóm tắt, Đạo luật và Quy tắc quy định:

  1. Tất cả những người bị thương (dù có lỗi hay không có lỗi) trong một vụ tai nạn xe cơ giới đều có thể được hưởng các quyền lợi theo luật định trong 52 tuần đầu tiên (12 tháng) kể từ ngày xảy ra tai nạn. Những lợi ích theo luật định này bao gồm trợ cấp hàng tuần cho tiền công bị mất do mất khả năng làm việc vì chấn thương, và các chi phí điều trị y tế hợp lý và cần thiết.

  2. Sau 52 tuần (12 tháng) đầu tiên, chỉ những người không có lỗi hoặc hầu như không có lỗi trong vụ tai nạn VÀ không bị ‘chấn thương ở ngưỡng’ (‘threshold injury’) (theo định nghĩa của Đạo luật) mới có quyền yêu cầu trợ cấp theo luật định sau 52 tuần (12 tháng) đầu tiên này và có thể được hưởng các bồi thương theo thông luật. Chúng tôi sẽ giải thích điều này một cách chi tiết tại các đoạn dưới đây.

'Chấn thương ở ngưỡng' là gì?

Mục 1.6 (1) của Đạo luật định nghĩa chấn thương ngưỡng là:

  • Một chấn thương mô mềm; và/hoặc
  • Một chấn thương tâm lý hoặc tâm thần không được công nhận là một bệnh tâm thần.

Tiểu mục (2) định nghĩa ‘chấn thương mô mềm’ là:

(2) “Chấn thương mô mềm là tổn thương các mô kết nối, hỗ trợ hoặc bao quanh các cấu trúc hoặc cơ quan của cơ thể (chẳng hạn như cơ, gân, dây chằng, sụn chêm, sụn, mạc cơ, mô xơ, mỡ, mạch máu và màng hoạt dịch), nhưng không phải là chấn thương dây thần kinh hoặc đứt hoàn toàn hoặc một phần gân, dây chằng, sụn chêm tại khớp gối hoặc sụn.”

Quy định cũng cung cấp thêm [Khoản 4]:

“Chấn thương rễ thần kinh cột sống biểu hiện ở các dấu hiệu thần kinh (ngoại trừ bệnh lý rễ thần kinh được xem như một chấn thương mô mềm vì mục đích của Đạo luật).” 

Mỗi chấn thương sau đây được xem như là một chấn thương tâm lý hoặc tâm thần nhẹ vì mục đích của Đạo luật:-

  • Rối loạn căng thẳng cấp tính; và
  • Rối loạn điều chỉnh.

Theo Đạo luật, nếu chấn thương của bạn được đánh giá là nặng hơn chấn thương ở ngưỡng, bạn có quyền yêu cầu bồi thường một lần theo thông luật cho những thiệt hại do người lái xe có lỗi chịu trách nhiệm về vụ tai nạn gây ra.

Bồi thường Thiệt hại theo Thông luật

Có hai loại bồi thường có thể được trao dưới dạng bồi thường theo yêu cầu Bồi thường Thiệt hại theo Thông luật:

1. Bồi thường cho tổn thất kinh tế

Đây là yêu cầu bồi thường cho bạn bất kỳ khoản tiền lương nào bị mất hoặc bất kỳ khoản tiền lương nào mà bạn có thể bị mất trong tương lai do hậu quả của những chấn thương mà bạn phải gánh chịu. Chúng tôi cũng đưa ra yêu cầu bồi thường đối với bất kỳ tổn thất nào đối với quỹ hưu bổng trong quá khứ và tương lai, cũng như bất kỳ khoản thuế thu nhập nào do công ty bảo hiểm trả cho các tổn thất về tiền lương trong quá khứ (Fox v. Wood).

2. Bồi thường cho tổn thất phi kinh tế

Đây là yêu cầu bồi thường cho sự đau đớn và khổ sở, mất đi những tiện nghi trong cuộc sống, giảm tuổi thọ và/hoặc biến dạng. Để có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại phi kinh tế, mức độ suy giảm sức khỏe vĩnh viễn của bạn phải được công ty bảo hiểm đồng ý hoặc được Ủy ban đánh giá ở mức 11% Suy giảm Toàn bộ Cơ thể (WPI) trở lên.

Chương trình CTP là một chương trình phức tạp và nếu bạn bị chấn thương (tổn thương về thể chất và/hoặc tâm lý) do tai nạn xe cơ giới, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tìm tư vấn pháp lý. Trưởng nhóm NSW của chúng tôi, Jessica Cheung là Chuyên gia được Công nhận về Luật Chấn thương Cá nhân.

Nếu bạn cho rằng mình đã bị chấn thương cá nhân và muốn được tư vấn pháp lý chuyên nghiệp, hãy liên hệ với Jessica để được tư vấn bảo mật mà không mất phí.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Nguồn: https://littleslawyers.com.au/nsw-ctp-motor-vehicle-accidents-occurred-on-or-after-1-april-2023/

Like? Share it with your friends.