Thông tin được cung cấp trong bài viết này được áp dụng cho các vụ tai nạn xe cộ xảy ra vào hoặc sau ngày 1 tháng 4 năm 2023.

Theo Đạo luật Thương tích do Tai nạn Xe cơ giới 2017 (“Đạo luật”), trong 52 tuần đầu tiên sau vụ tai nạn, tất cả mọi người (có lỗi hoặc không có lỗi) đều có quyền yêu cầu các khoản trợ cấp theo luật định, nghĩa là trợ cấp hàng tuần cho các khoản thanh toán tiền lương bị mất cùng với chi phí điều trị và các chi phí y tế. 

Tuy nhiên, công ty bảo hiểm phải đưa ra quyết định về trách nhiệm đối với yêu cầu của bạn đối với các quyền lợi theo luật định sau 52 tuần đầu tiên sau tai nạn, bằng cách xem xét hoàn cảnh xảy ra tai nạn và chấn thương của bạn. Công ty bảo hiểm phải đưa ra quyết định này trong vòng chín (9) tháng sau khi bạn nộp đơn yêu cầu. 

Bạn có quyền tiếp tục nhận các khoản thanh toán theo luật định sau 52 tuần đầu tiên, chỉ khi bạn hoàn toàn hoặc gần như không có lỗi và bạn không bị chấn thương ở ‘ngưỡng’. 

Chấn thương ở ngưỡng’ là gì?

Đạo luật (Mục 1.6) định nghĩa chấn thương ở ngưỡng là:

– Một chấn thương mô mềm; và/hoặc

– Một chấn thương tâm lý hoặc tâm thần không được công nhận là một bệnh tâm thần.

“Chấn thương mô mềm là tổn thương các mô kết nối, hỗ trợ hoặc bao quanh các cấu trúc hoặc cơ quan của cơ thể (chẳng hạn như cơ, gân, dây chằng, sụn chêm, sụn, mạc cơ, mô xơ, mỡ, mạch máu và màng hoạt dịch), nhưng không phải là chấn thương dây thần kinh hoặc đứt hoàn toàn hoặc một phần gân, dây chằng, sụn chêm tại khớp gối hoặc sụn.”

Quy định cũng cung cấp thêm [Khoản 4]:

– “Chấn thương rễ thần kinh cột sống biểu hiện ở các dấu hiệu thần kinh (ngoại trừ bệnh lý rễ thần kinh được xem như một chấn thương mô mềm vì mục đích của Đạo luật).” 

– Mỗi chấn thương sau đây được xem như là một chấn thương tâm lý hoặc tâm thần nhẹ vì mục đích của Đạo luật:-

a.Rối loạn căng thẳng cấp tính; và

b.Rối loạn điều chỉnh.

Nếu bạn chấp nhận quyết định tranh chấp trách nhiệm pháp lý của công ty bảo hiểm sau 52 tuần, thì quyền được hưởng các khoản trợ cấp theo luật định của bạn sẽ chấm dứt khi kết thúc 52 tuần đầu tiên.

Nếu bạn không đồng ý với quyết định của công ty bảo hiểm, bạn có thể yêu cầu công ty bảo hiểm tiến hành đánh giá nội bộ, trong vòng 28 ngày kể từ ngày thông báo trách nhiệm pháp lý được đưa ra. Điều quan trọng là bạn phải gửi yêu cầu này trước khi hết thời hạn 28 ngày, vì điều này có thể ảnh hưởng bất lợi đến yêu cầu của bạn.

Chương trình CTP là một chương trình phức tạp và nếu bạn bị chấn thương (tổn thương về thể chất và/hoặc tâm lý) do tai nạn xe cơ giới, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tìm tư vấn pháp lý. Trưởng nhóm NSW của chúng tôi, Jessica Cheung là Chuyên gia được Công nhận về Luật Chấn Thương Cá nhân. Tùy thuộc vào yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể thay mặt bạn xem xét thông báo trách nhiệm pháp lý, yêu cầu gia hạn thời gian để tiến hành đánh giá nội bộ, thu thập bằng chứng y tế để chứng minh chấn thương của bạn, và sau đó thay mặt bạn phản đối quyết định của công ty bảo hiểm.

Nếu bạn cho rằng mình đã bị chấn thương cá nhân và muốn được tư vấn pháp lý chuyên nghiệp, hãy liên hệ với Jessica và nhóm của chúng tôi để có cuộc thảo luận bảo mật mà không mất phí.

* Bài viết này chỉ mang tính tham khảo

Nguồn: https://littleslawyers.com.au/nsw-ctp-i-have-received-a-liability-notice-after-52-weeks-what-is-this/

Like? Share it with your friends.