Pháp luật có liên quan

Bộ luật Bảo hiểm tai nạn giao thông xe cơ giới 1994 (The Motor Accident Insurance Act 1994) (QLD) (gọi tắt là Bộ luật) giám sát việc thực hiện chương trình bảo hiểm tai nạn giao thông xe cơ giới của bang Queensland, cũng như chương trình bảo hiểm theo quy định cho những phương tiện giao thông không được bảo hiểm và không thể xác định của bang Queensland. Một trong những mục đích của Bộ luật là để quảng bá và khuyến khích việc phục hồi một cách hợp lý của những đương đơn gặp phải chấn thương do tai nạn giao thông xe cơ giới. Theo đó, Bộ luật quy định những trách nhiệm của công ty bảo hiểm CTP trong việc chi trả cho quá trình phục hồi và chữa trị của những đương đơn trong một số trường hợp nhất định. 

Theo Mục 51 của Bộ luật, một khi công ty bảo hiểm CTP thừa nhận trách nhiệm pháp lý, hoặc công ty bảo hiểm đồng ý chi trả cho những dịch vụ phục hồi chức năng mà không thừa nhận trách nhiệm pháp lý thì họ bắt buộc phải đảm đảo bạn được hưởng những dịch vụ phục hồi chức năng hợp lý và đúng mức.  

Dù chấn thương và sự phục hồi của mỗi người là khác nhau dẫn đến sự khác nhau trong việc điều trị của các nhà cung cấp dịch vụ y tế nhưng vật lý trị liệu vẫn là một phương pháp thường được dùng đến. Một hình thức khác của việc điều trị bao gồm sự tư vấn liên tục từ những chuyên gia có chuyên môn phù hợp là điều trị tâm lý. Hệ thống này được lập ra để liên tục chi trả cho những thỏa thuận về phương pháp điều trị đã được chấp thuận từ trước của công ty bảo hiểm.  

Quy trình

Việc chi trả liên tục và được chấp thuận từ trước cho những phương pháp điều trị như vật lý trị liệu và điều trị tâm lý có thể làm tan biến sự căng thẳng trong quá trình hồi phục của bạn, cho phép bạn tập trung vào việc điều trị. Nhưng làm thế nào để bạn kiếm được một thỏa thuận như vậy? 

 Sau buổi khám ban đầu với một chuyên gia điều trị, chuyên gia đó sẽ hoàn thiện một bản Kế hoach điều trị (Provider Treatment Plan), yêu cầu việc chi trả của công ty bảo hiểm. Kế hoach điều trị nêu ra một số vấn đề bao gồm đánh giá chủ quan và khách quan về chấn thương của bạn, chẩn đoán hiện tại của họ về chấn thương của bạn, khả năng hoạt động của bạn, những nhân tố ảnh hưởng đến việc hồi phục chấn thương và triệu chứng của bạn. Quan trọng hơn là nó làm rõ bản chất của hướng điều trị được đề xuất bởi chuyên gia cùng với tần suất cần thiết của việc điều trị (ví dụ X buổi trị liệu trong Y tuần). 

Do đó, chuyên gia điều trị của bạn sẽ cung cấp Kế hoach điều trị (Provider Treatment Plan) cho công ty bảo hiểm CTP có liên quan. Công ty bảo hiểm CTP sau đó đánh giá Kế hoạch điều trị và quyết định liệu họ có nhận thấy việc điều trị của bạn là hợp lý và đúng mức trong trường hợp này không. Ngoài những trách nhiệm theo luật ra, Ủy ban Bảo hiểm tai nạn xe cơ giới (Motor Accident Insurance Commission) (gọi tắt là Ủy ban) đã lập ra những tiêu chuẩn và hướng dẫn về việc điều trị cho những công ty bảo hiểm CTP nhằm đảm bảo việc thực hiện tốt nhất những tiêu chuẩn của toàn ngành khi hỗ trợ cho quá trình hồi phục của đương đơn. Dù không bị ràng buộc về mặt pháp lý giống như Bộ luật, Ủy ban (the Commission) kì vọng quyết định của những công ty bảo hiểm CTP được đưa ra sát với những tiêu chuẩn và hướng dẫn về việc điều trị. Trong trường hợp việc chi trả cho quá trình điều trị được chấp thuận, sau đó bạn có thể được hưởng số buổi trị liệu được cho phép mà không phải lo lắng về chi phí của những buổi trị liệu đó. 

 Sau khi bạn dùng hết số buổi trị liệu được chấp thuận trước, quá trình trên lại được lặp lại. 

Liên hệ với chúng tôi

Bạn cảm thấy giấy tờ liên quan đến yêu cầu đòi bồi thường tai nạn giao thông xe cơ giới QLD CTP quá phức tạp? Công ty bảo hiểm CTP nói với bạn rằng họ không coi việc điều trị mà chuyên gia điều trị của bạn yêu cầu là hợp lý và đúng mức? Hãy liên hệ với Littles Lawyers ngay hôm nay. Chúng tôi hân hạnh được giúp bạn trong thời điểm khó khăn này.  

Source: QLD CTP: The CTP insurer has offered to fund my rehabilitation. How does this work in practice? – Will Deicke

Like? Share it with your friends.