Sau khi giải quyết thành công yêu cầu CTP, đương đơn có nghĩa vụ phải hoàn lại số tiền được những cơ quan nhà nước hoặc bên thứ ba chi trả trước đó cho họ. Nghĩa vụ này được quy định theo luật, hoặc theo việc thực hiện hợp đồng được ký kết bởi đương đơn. Dưới đây là tóm tắt ngắn gọn về một vài khoản tiền cần hoàn lại theo luật định và theo hợp đồng. 

Medicare Australia

Những quyền lợi được Medicare chi trả nhằm phục hồi sau chấn thương trong suốt quá trình tiến hành yêu cầu CTP được quy định trong bộ luật Health and Other Services (Compensation) năm 1995 (Cth). 

Nếu đương đơn đủ điều kiện hưởng quyền lợi từ Medicare Australia và sử dụng những quyền lợi đó để chữa trị những chấn thương liên quan đến tai nạn, Medicare có quyền được hoàn lại số tiền đã chi trả trước đó sau khi bạn giải quyết thành công yêu cầu CTP của mình. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng không phải quyền lợi nào được nhận từ Medicare trong quá trình diễn ra yêu cầu CTP của bạn cũng cần phải hoàn trả. Chỉ những quyền lợi liên quan đến chấn thương của đương đơn do tai nạn gây ra mới phải hoàn trả lại. 

Cơ sở của việc hoàn trả tiền cho quyền lợi từ Medicare là vì sự bất cẩn của bị đơn, đương đơn đã gặp phải chấn thương và cần phải chữa trị và hồi phục, và quá trình này đã được chi trả một phần bới Medicare. Vì đương đơn có quyền nhận được toàn bộ số tiền cho tất cả chi phí chữa trị và hồi phục hợp lý từ công ty bảo hiểm, do đó số tiền được Medicare chi trả cần được hoàn lại. Có một vài ngoại lệ, như những yêu cầu CTP được giải quyết dưới ngưỡng tiền đền bù tối thiểu được quy định trong bộ luật Health and Other Services (Compensation) năm 1995 (Cth). 

Thông thường, tất cả các khoản cần hoàn lại cho Medicare sẽ được công ty bảo hiểm CTP tự động trừ khỏi tổng số tiền đương đơn nhận được khi giải quyết thành công yêu cầu CTP của mình.   

Centrelink

Việc hoàn tiền cho Centrelink được quy định trong bộ luật Social Security năm 1991 (Cth). 

 

Nếu đương đơn nhận được phúc lợi xã hội từ Centrelink trong khoảng thời gian từ ngày gặp tai nạn tới ngày giải quyết thành công yêu cầu CTP, và tổng số tiền nhận được sau khi giải quyết yêu cầu CTP bao gồm trợ cấp cho những tổn thất về mặt kinh tế, đương đơn sẽ phải hoàn lại cho Centrelink một phần của những phúc lợi mà mình nhận được trong suốt quá trình diễn ra yêu cầu CTP. 

 

Nói một cách đơn giản, những phúc lợi này dùng để đền bù cho những tổn thất về kinh tế do hệ quả của những chấn thương và một phần của những tổn thất này có thể đã được bù đắp bởi Centrelink. Do đó đương đơn cần phải hoàn lại phần mà Centrelink đã trợ cấp, để tránh việc được đền bù hai lần cho cùng một tai nạn. 

 

Phần lớn nếu không muốn nói là toàn bộ phúc lợi Centrelink cần được hoàn trả, bao gồm nhưng không giới hạn bởi phúc lợi cho Người tìm việc làm (Job Seeker), Trợ cấp cho người khuyết tật (Disability Support Pension), Chi trả cho người chăm sóc (Carer Payments) và một vài trường hợp là Chi trả cho việc nuôi dạy trẻ (Parenting Payments). Tuy nhiên, danh sách này có thể thay đổi. 

 

Một vài người có thể cho rằng việc hoàn trả lại những phúc lợi Centrelink mà họ vẫn có thể nhận được nếu không gặp tai nạn là không công bằng. Tuy nhiên, gần như không thể tránh hoặc thương lượng về việc hoàn tiền cho Centrelink, và tất cả những khoản hoàn lại sẽ được tự động trừ khỏi tổng số tiền mà đương đơn nhận được.  

Private Health Insurance

Trong trường hợp đương đơn sử dụng bảo hiểm sức khỏe tư nhân để hỗ trợ chi trả cho quá trình chữa trị cho chấn thương liên quan đến tai nạn, công ty bảo hiểm sức khỏa tư nhân cũng có thể được hoàn lại từ số tiền giải quyết yêu cầu CTP. Quyền được hoàn lại tiền của công ty bảo hiểm sức khỏe tư nhân được ghi nhận bởi hợp đồng tồn tại giữa công ty bảo hiểm và đương đơn. Thông thường, hợp đồng được đương đơn ký trước khi họ gặp tai nạn, vào lúc họ nhận được bảo hiểm sức khỏe tư nhân.  

 

Không giống như việc hoàn lại cho Medicare và Centrelink, công ty bảo hiểm CTP không có nghĩa vụ liên quan đến việc hoàn lại tiền cho công ty bảo hiểm sức khỏe tư nhân. Thay vào đó, đây là nghĩa vụ hợp đồng cá nhân của đương đơn. Vì vậy, khoản hoàn lại cho bảo hiểm sức khỏe tư nhân sẽ không tự động bị trừ khỏi tổng số tiền đương đơn nhận được từ công ty bảo hiểm CTP. 

Kết luận

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc hoàn tiền sau khi giải quyết thành công yêu cầu CTP, đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi. 

 

Source: QLD CTP: Squaring the ledger – payment of statutory and contractual refunds at the successful conclusion of a Compulsory Third Party Claim – WIll Deicke 

Like? Share it with your friends.