Sơ suất trong Y tế là gì?

Sơ suất trong y tế là khi chuyên gia y tế không thực hiện các biện pháp chăm sóc phù hợp để tránh gây các thương tích hoặc tổn thất có thể phòng ngừa được cho người khác. Các chuyên gia y tế có nghĩa vụ chăm sóc bệnh nhân và việc vi phạm nghĩa vụ đó có thể dẫn đến yêu cầu bồi thường thương tích cá nhân. 

Các trường hợp sơ suất trong y tế rất phức tạp do có nhiều phương pháp điều trị y tế liên quan đến kỹ năng chuyên môn và kỹ thuật cao, và tòa án, trước khi đưa ra quyết định, yêu cầu phải có nhiều bằng chứng về các quy trình chính xác và các biện pháp an toàn. Các chuyên gia y tế thường có những ý kiến trái chiều, và tòa sẽ đưa ra quyết định cuối cùng chấp nhận ý kiến nào. Tòa án cũng có nhiệm vụ đầy thách thức là xem xét liệu bệnh nhân có trải qua quá trình điều trị nếu được cảnh báo chính xác về rủi ro và đánh giá thiệt hại hay không (điều này chỉ giới hạn ở các thương tích do sơ suất chứ không phải do tình trạng bệnh lý trước đó). Hậu quả của việc sơ suất trong y tế có thể là từ giảm khả năng lao động và kiếm thu nhập đến đau đớn kéo dài. 

Nghĩa vụ chăm sóc

Ở Queensland, những người hành nghề y được yêu cầu phải đáp ứng một tiêu chuẩn có thể chấp nhận được về kiến thức và hiệu suất trong việc chăm sóc bệnh nhân của họ. Nếu bác sĩ hỗ trợ bệnh nhân đang làm việc với tiêu chuẩn cao về nghĩa vụ chăm sóc bệnh nhân khi có sự cố xảy ra, đây sẽ không phải là cơ sở để yêu cầu bồi thường thương tích cá nhân. Mặt khác, nếu một bác sĩ thực hiện kém và không đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, điều này có khả năng dẫn đến yêu cầu bồi thường thương tích cá nhân do sơ suất trong y tế. 

 

Các lỗi y tế có thể được coi là sơ suất bao gồm: 

 • Phẫu thuật hoặc bất kỳ thủ thuật y tế xâm lấn nào khác được thực hiện trên nhầm bộ phận cơ thể hoặc nhầm người; 
 • Sai sót trong kê đơn thuốc dẫn đến tác dụng phụ nghiêm trọng; 
 • Dụng cụ y tế hoặc đồ vật khác được giữ lại trong người bệnh nhân gây ra thiệt hại; 
 • Không đưa ra lời cảnh báo/tư vấn y tế đầy đủ về những rủi ro hoặc ảnh hưởng của một phương pháp/kỹ thuật y khoa; và 
 • Chẩn đoán sai tình trạng bệnh, dẫn đến điều trị liên tục. 
 

Để chứng minh sơ suất trong y tế, phải chỉ ra rằng: 

 • bác sĩ đã không hành xử theo cách mà một bác sĩ có năng lực hợp lý sẽ hành xử trong hoàn cảnh đó; 
 • hành vi bất cẩn gây thiệt hại cho bệnh nhân; và 
 • thiệt hại đó được pháp luật quy định bồi thường 

Tiền bồi thường thiệt hại

Nếu có thể chứng minh rằng bác sĩ có nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân trong tình huống y tế đã gây ra tổn hại cho bệnh nhân do hành động trực tiếp của bác sĩ, đó là lúc bệnh nhân có thể bắt đầu yêu cầu bồi thường do sơ suất y tế. Tiền bồi thường thiệt hại trong yêu cầu bồi thường do sơ suất y tế bao gồm, nhưng không giới hạn, khoản hoàn trả chi phí y tế bổ sung, khoản thanh toán một lần để bồi thường cho nỗi đau và sự chịu đựng hoặc bồi thường cho việc mất chất lượng cuộc sống, cũng như khoản hoàn trả số tiền lương không thể kiếm được do không có khả năng lao động. 

Yêu cầu bồi thường thiệt hại

Đạo luật Tố tụng Thương tích Cá nhân 2002 (The Personal Injuries Proceedings Act 2002) cung cấp các thủ tục để yêu cầu bồi thường. Có các bước cụ thể phải được thực hiện để đưa ra yêu cầu hợp lệ và thời hạn nghiêm ngặt. 

Đầu tiên, thông báo bằng văn bản phải được gửi cho chuyên gia y tế mà người đó đưa ra yêu cầu bồi thường. “Thông báo ban đầu” này phải có các chi tiết bao gồm mô tả về các dịch vụ y tế được cho là đã gây ra thương tích và yêu cầu bồi thường, tên của bác sĩ, ngày và địa điểm cung cấp dịch vụ cũng như thương tích được cho là đã xảy ra. Nó phải được gửi đi vào ngày sớm nhất: 

 • trong vòng 9 tháng kể từ khi xảy ra sự cố y tế, hoặc nếu các triệu chứng phát sinh từ sự cố không rõ ràng ngay lập tức, thì ngày mà các triệu chứng đầu tiên xuất hiện; 
 • trong vòng 1 tháng kể từ ngày người đó chỉ định một công ty luật đại diện cho họ; hoặc 

Trong vòng 1 tháng kể từ khi nhận được thông báo trên, chuyên gia y tế hoặc đại diện của họ phải trả lời bằng văn bản cho biết liệu các tài liệu có được lưu trữ hay không và cung cấp bản sao của tất cả các tài liệu được lưu trữ. 

 

Trong vòng 12 tháng, nguyên đơn sau đó phải đưa ra thông báo yêu cầu bồi thường bao gồm một báo cáo bằng văn bản của một chuyên gia y tế. Báo cáo đó nêu rõ rằng, theo ý kiến của chuyên gia, tiêu chuẩn chăm sóc thích hợp trong việc cung cấp các dịch vụ y tế đã không được đáp ứng, lý do của việc này, và do đó, nguyên đơn bị thương tích cá nhân. 

 

Bị đơn sau đó có 1 tháng để chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu bồi thường. Trong vòng 6 tháng, bị đơn phải tự thông báo về vụ việc và thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn: 

 • nêu rõ liệu trách nhiệm pháp lý được thừa nhận hay từ chối, và tỷ lệ sơ suất, nếu có;  
 • nêu rõ liệu một đề nghị hòa giải đã được chấp nhận hay từ chối, hoặc nếu một đề nghị chưa được đưa ra, hãy mời nguyên đơn đưa ra một đề nghị; 
 • đưa ra ước tính hợp lý về khoản tiền bồi thường có thể xảy ra mà nguyên đơn sẽ được hưởng nếu vụ kiện được đưa ra xét xử; và 
 • đưa ra đề nghị hoặc đề nghị dàn xếp ngược lại, đưa ra cơ sở của đề nghị. 

Yêu cầu bồi thường cho trẻ em

Thủ tục và thời hạn đối với yêu cầu bồi thường sơ suất y tế đối với trẻ em hơi khác một chút. 

Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải gửi thông báo yêu cầu bồi thường trước thời hạn sớm hơn của: 

 • 6 năm sau ngày cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp biết, hoặc đáng lẽ phải biết, rằng thương tích đã xảy ra; hoặc 
 • 18 tháng sau ngày cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp hỏi ý kiến luật sư. 

Một chuyên gia y tế được ủy quyền để cung cấp cho cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của đứa trẻ một “thông báo về một sự kiện bất lợi”. Đó có thể là một lời đề nghị khắc phục bất kỳ thiệt hại nào phải gánh chịu do sự cố y tế, sự biểu hiện hối tiếc hoặc cả hai. Đây không phải là sự thừa nhận trách nhiệm pháp lý và không được chấp nhận làm bằng chứng trong bất kỳ thủ tục tố tụng nào sau đó của tòa án. 

Emily Wright và nhóm của chúng tôi tại Littles là những luật sư chuyên về thương tích cá nhân có thể hỗ trợ bạn yêu cầu bồi thường trên cơ sở ‘Không thắng ,không tính phí’. Nếu bạn muốn được tư vấn liên quan đến yêu cầu bồi thường thương tích cá nhân, vui lòng liên hệ với Emily Wright và Littles Lawyers ngay hôm nay. 

Nguồn: Medical Negligence QLD 

Like? Share it with your friends.