Total and Permanent Disability หรือ TPD คืออะไร ทำไมเราจำเป็นต้องรู้ ?

Total and Permanent Disability หรือ TPD คือการประกันภัย ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เป็นประกันภัยที่ช่วยให้คุณสามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้หากคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับการบาดเจ็บ (หรือทั้งสองอย่าง) และไม่สามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติ  สิ่งที่คุณอาจไม่ทราบก็คือ ค่าชดเชยที่คุณอาจจะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับคำนิยามของ TPD ในกรมธรรม์ประกันภัยของคุณ อย่างไรก็ตามนั้นคุณอาจยังสามารถประสบความสำเร็จในการเรียกร้องค่าชดเชยจาก TPD ได้ แม้ว่าคุณจะยังมีความสามารถในการทำงานได้บางรูปแบบ  เพียงแต่คุณแค่ไม่สามารถกลับไปทำงานหรืออาชีพปัจจุบันได้อีกต่อไป การได้รับผลประโยชน์จาก TPD นั้นจะเป็นส่วนสำคัญในการประกันความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงินของคุณ  ซึ่งทางเราจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับคำนิยามหลักของ TPD ว่ามีอะไรบ้าง เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจในเบื้องต้นว่า TPD จริง แล้วคืออะไร 

หากการเรียกร้องค่าชดเชยจาก TPD ของฉันได้รับการอนุมัติแล้ว ฉันจะยังสามารถทำงานได้อีกไหม

กรมธรรม์ประกันภัยของ TPD นั้นมีความแตกต่างกัน  โดยมาจากวิธีการกำหนดความหมายของคำว่าความทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นเป็นอย่างไร และข้อจำกัดที่คุณมีในแง่ของการทำงานหลังจากที่การเรียกร้องค่าชดเชยของคุณได้รับการอนุมัติแล้วนั้นเป็นอย่างไร  อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้ว “TPD” ถูกกำหนดให้หมายความว่า : 

 • คุณต้องไม่ทำงานอีก โดยเป็นงานที่ได้มาจากวุฒิการศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์ของคุณ 
 • คุณต้องไม่ทำงานอีกในอาชีพปกติ หรืออาชีพที่คุณทำอยู่
 • คุณต้องไม่สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้เหมือนเดิม 
 • คุณต้องสูญเสียการใช้งานของสองแขน สองขา หรือการมองเห็นของคุณ 

กรมธรรม์ประกันภัยบางรายการใช้คำนิยามข้างต้นเพียงข้อเดียว ขณะที่บางกรมธรรม์ประกันภัยบางรายการใช้ 2 ข้อขึ้นไป  ซึ่งรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยของคุณนั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน แต่ก็เป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จในการทำการเรียกร้องค่าชดเชยจาก TPD โดยไม่จำเป็นต้องหยุดการทำงานทุกประเภท  นอกเหนือจากการช่วยชำระค่าใช้จ่ายแล้ว เราเข้าใจดีว่าสำหรับผู้รับบริการหลายรายของเรา การมีทางเลือกในการทำงานได้ในระดับหนึ่งนั้นสามารถช่วยให้ประโยชน์ได้ทั้งทางสังคม สุขภาพกาย และสุขภาพจิตอีกด้วย 

คำนิยามของ TPD ที่อ้างอิงจากซุปเปอร์

คำจำกัดความ TPD แบบอ้างอิงจากซุปเปอร์ส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถในการทำงานของคุณโดยตรง ด้วยเหตุนี้ทางประกันภัยต้องการที่จะให้คุณหยุดงานเนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บ รวมถึงคุณอาจไม่ได้ทำงานเป็นระยะเวลา 3 เดือนหรือ 6 เดือน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 3 เดือน หรือ 6 เดือนนั้น คุณจะไม่มีโอกาสกลับไปทำงานในอาชีพใด ที่เหมาะสมกับการศึกษา การฝึกอบรม หรือการฝึกประสบการณ์ของคุณ 

อย่างไรก็ตาม บางครั้งคำนิยามของ TPD มีข้อกำหนดที่แตกต่างกันมากและจ่ายผลประโยชน์การประกันภัยด้วยวิธีที่แตกต่างกันอย่างมากด้วยเช่นกัน 

คำนิยามที่ไม่เกี่ยวข้องกับซุปเปอร์

คุณอาจมีกรมธรรม์ประกันภัย TPD นอกเหนือจาก Super ของคุณ  บางครั้งผลประโยชน์ของการประกันภัย TPD ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากซุปเปอร์ของคุณ อาจมีคำนิยามที่มีที่มาจากอาชีพของตัวคุณเองซึ่งคำนิยามเหล่านั้น จะหมายความว่าต้องการให้คุณหยุดงาน และไม่สามารถกลับไปประกอบอาชีพของคุณได้ถาวร 

แนวทางทางการเงินของฉันดูเหมือนจะไม่เป็นไปตามคำนิยามโดยทั่วไป ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ ?

ยกตัวอย่าง เช่น SunSuper’S TPD Assist จ่ายผลประโยชน์ TPD เป็น 6 งวดในระยะเวลา 5 ปี โดยที่ในขณะนั้นคุณสามารถแสดงให้เห็นว่าคุณทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงและถาวรตามที่กำหนดไว้ หรือคุณประสบกับความเจ็บป่วยบางอย่างที่ทำให้คุณไม่สามารถกลับทำงานได้  อันได้แก่ 

 • การบาดเจ็บที่ศีรษะ
 • เส้นโลหิตตีบ (MS)
 • กล้ามเนื้อเสื่อม
 • ภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์
 • โรคพาร์กินสัน
 • โรคปอดเรื้อรัง
 • คาร์ดิโอไมโอแพที
 • อัมพาตครึ่งซีก (รวมถึง Quadriplegia, Hemiplegia และ  Tetraplegia) 

 

กองทุนอื่น มีการจัดการประกันภัย TPD สำหรับบางท่านจะมีการจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง โดยหากคุณปฏิบัติตามข้อกำหนด TPD และหากได้รับผลประโยชน์เต็มจำนวน คุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันหรือการทำงานได้หลายอย่าง 

กิจวัตร หรือการทำงานประจำวันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกายภาพและกิจกรรมอื่น ซึ่งบางครั้งเกี่ยวข้องกับงาน  สิ่งเหล่านี้รวมถึง (เหนือสิ่งอื่นใด) การเดินมากกว่า 200 เมตรบนพื้นราบ การนั่งและลุกออกจากเก้าอี้ การสื่อสาร (การพูดหรือการได้ยิน) โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือ และการงอ คุกเข่า หรือนั่งยองๆ 

อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากมีอาการเจ็บป่วยบางอย่าง  ซึ่งรวมถึงโรคดังต่อไปนี้: 

 • โรคพาร์กินสัน
 • ภาวะสมองเสื่อม
 • โรคข้ออักเสบ
 • โรคกระดูกพรุน
 • โรคเซลล์ประสาทสั่งการ (MND) 
 • เส้นโลหิตตีบ MS 

 

ดังที่คุณเห็น คำนิยามของ TPD ที่กรมธรรม์ประกันภัยของคุณใช้อาจส่งผลต่อความสามารถในการเรียกร้องค่าชดเชยที่ประสบความสำเร็จ และเป็นผลให้สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคตของคุณ  หากคุณกำลังคิดที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คุณควรได้รับคำแนะนำทางกฎหมายคุณภาพสูงจากผู้เชี่ยวชาญโดยเร็วที่สุด เพื่อที่คุณจะได้เข้าใจตัวเลือกทั้งหมดของคุณ 

อย่ารอช้า – ขอคำแนะนำได้เลยตอนนี้

คุณมีอาการบาดเจ็บหรืออาการเจ็บป่วยที่ทำให้คุณไม่สามารถทำงานได้อย่างเดิม หรือหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถส่งคำถามมาได้ทาง 

 Email: Wapir@littleslawyers.com.au 

หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0478 770 556  

(คุณอ๋อง วลัญช์ อภิรัตน์เกษม) 

Like? Share it with your friends.