Trở lại làm việc sau khi gặp chấn thương tại chỗ làm

Trở lại làm việc sau chấn thương có thể là một trải nghiệm đầy thử thách. Những người lao động bị thương thường sẽ bị hạn chế về thể chất do các chấn thương kéo dài, cũng như các rào cản tinh thần như bồn chồn, lo lắng, căng thẳng và thậm chí là rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) khi phải quay lại môi trường làm việc. 

Những thách thức này thường trở nên trầm trọng hơn khi người lao động không thể quay trở lại công việc như khi trước khi gặp chấn thương. “Tôi cần phải làm gì? Có khả năng tôi sẽ bị sa thải không?” Là những câu hỏi và mối quan tâm phổ biến của những người lao động bị thương. Mặc dù tình trạng là khó khăn và căng thẳng, nhưng luật pháp ở Queensland có hỗ trợ và hướng dẫn để giúp những người lao động gặp chấn thương và nhà cung cấp dịch vụ có thể tìm được việc làm/công việc phù hợp.

Việc làm phù hợp

Luật Bồi thường và Phục hồi cho Người lao động 2003 (Sau đây gọi là “Luật”) định nghĩa việc làm phù hợp là việc làm tạo điều kiện hợp lý với khả năng làm việc của người lao động bị thương, có tính đến trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm và bất kỳ hạn chế nào về thể chất hoặc tinh thần nào của người lao động. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ cung cấp việc làm phù hợp cho những người lao động bị thương không thể quay lại công việc như trước khi gặp chấn thương. 

Do đó, người sử dụng lao động của người lao động bị thương có nghĩa vụ theo luật định phải cung cấp việc làm phù hợp trong trường hợp người lao động không thể quay lại vai trò, vị trí ban đầu của mình do gặp phải chấn thương. 

Điều này có thể liên quan đến việc người lao động sẽ đảm nhận các nhiệm vụ mới ‘nhẹ nhàng hơn’ và không gây căng thẳng cho họ. Nếu người sử dụng lao động không thể cung cấp vai trò, vị trí như vậy, thì người lao động bị thương có thể được chỉ định đến một nơi làm việc khác để thực hiện một chương trình nhiệm vụ phù hợp. 

Đánh giá công việc

Một quy trình đánh giá sẽ được thực hiện trên công việc để xác định khả năng làm việc của người lao động trong vai trò mới. Điều này có thể bao gồm quan sát, kiểm tra và phỏng vấn, cũng như xem xét các giấy chứng nhận, đánh giá về y tế và bất kỳ tài liệu nào khác có thể liên quan. 

Điều chỉnh hợp lý

Người sử dụng lao động có nghĩa vụ thực hiện các điều chỉnh hợp lý đối với môi trường làm việc hoặc cách thức thực hiện công việc, nhằm tạo điều kiện cho người lao động bị thương trở lại làm việc. Những điều chỉnh hợp lý có thể bao gồm thay đổi giờ làm việc, cung cấp thiết bị đặc biệt hoặc phân công một vị trí, vai trò khác. 

Quản lý cơn đau

Một vấn đề phổ biến đối với những người lao động bị thương đang cố gắng quay lại nơi làm việc là kiểm soát các triệu chứng đau liên quan đến chấn thương của họ. Mặc dù người sử dụng lao động có thể thực hiện những điều chỉnh hợp lý, nhưng người lao động vẫn thường cảm thấy khó chịu, đau nhức và mệt mỏi gia tăng sau khi cố gắng quay lại làm việc. 

Điều này có thể dẫn đến việc cần có thêm hỗ trợ y tế để kiểm soát các triệu chứng đau, có thể là tư vấn với bác sĩ đa khoa hoặc thực hiện vật lý trị liệu. Hỗ trợ y tế có thể tốn kém và mọi người thường không biết cách tối đa hóa quyền lợi của mình thông qua Workcover hoặc các bên bảo hiểm có liên quan. Bên cạnh đó, các thiệt hại đặc biệt có thể được xem như một phần của yêu cầu bồi thường theo luật chung (common law) để bồi thường chi phí tổn thất do chi phí y tế liên quan đến chấn thương tại nơi làm việc.

Giảm thiểu thiệt hại

Nếu một công nhân bị thương chọn yêu cầu bồi thường thiệt hại theo luật chung, họ có nghĩa vụ thực hiện các bước để giảm thiểu tổn thất tài chính của mình. Quay trở lại làm việc, ngay cả khi đang thực hiện các vai trò, vị trí phù hợp, là một phần quan trọng của quy trình yêu cầu bồi thường, vì người lao động bị thương đang thể hiện nỗ lực quay trở lại làm việc và do đó đã thực hiện các bước để giảm thiểu tổn thất của họ.

Quyền trở lại làm việc

Người lao động bị thương có quyền trở lại làm việc ngay khi thấy an toàn cho bản thân và người sử dụng lao động không được phân biệt đối xử với họ do gặp chấn thương tại nơi làm việc. Nếu người sử dụng lao động không tạo công việc phù hợp, người lao động bị thương có thể khiếu nại với cơ quan an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc. Với điều kiện chấn thương xảy ra trong vòng 12 tháng, người sử dụng lao động không có quyền chấm dứt hợp đồng với người sử dụng lao động vì chấn thương của họ.

Giới hạn thời gian

Các giới hạn thời gian nghiêm ngặt đối với các chấn thương tại nơi làm việc được áp dụng tại thời điểm người lao động có thể nhận trợ cấp Workcover hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại theo luật chung. Do đó, nếu anh/chị hiện đang tham gia Workcover hoặc gần đây gặp phải chấn thương tại nơi làm việc và muốn tìm hiểu thêm về các quyền và lợi ích của mình, hãy liên hệ với Littles Lawyers để được tư vấn miễn phí. 

Xem thêm bài viết tiếng Anh tại đây

Like? Share it with your friends.