Tại Queensland, Đạo luật Bảo hiểm Tai nạn Xe cơ giới năm 1994 quy định về một hệ thống bồi thường cho những người bị thương trong các vụ tai nạn xe cơ giới. 

Những công việc đầu tiên

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, điều cần thiết là gọi cảnh sát nếu có người bị thương, nếu tài sản bị hư hại hoặc nếu người lái xe kia không dừng lại hoặc cung cấp thông tin chi tiết của họ. Việc rời khỏi hiện trường vụ tai nạn mà không trao đổi thông tin liên quan với các bên khác liên quan đến vụ tai nạn là vi phạm pháp luật.

Tiếp theo, điều quan trọng là bất kỳ người nào liên quan đến một vụ tai nạn nghiêm trọng đều phải đi khám bác sĩ, vì mức độ thương tích của họ có thể không rõ ràng ngay lập tức. Điều này cũng sẽ cung cấp một hồ sơ đồng thời về bất kỳ thương tích nào mà một người đã phải chịu trong vụ tai nạn.

Yêu cầu bồi thường tai nạn xe cơ giới theo thông luật

Tất cả các chủ sở hữu phương tiện cơ giới ở Úc đều phải mua bảo hiểm bắt buộc của bên thứ ba (“CTP”) đối với trách nhiệm pháp lý trong trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân của những người khác phát sinh từ tai nạn xe cơ giới. 

Nếu một người bị thương tích cá nhân do việc bất cẩn lái một phương tiện không rõ nguồn gốc hoặc không có bảo hiểm, thì có thể đưa ra yêu cầu bồi thường đối với Bị đơn Danh nghĩa. Nếu xe không có bảo hiểm, tai nạn phải xảy ra trên đường hoặc ở nơi công cộng thì Bị đơn Danh nghĩa mới phải chịu trách nhiệm. 

Theo Đạo luật Bảo hiểm Tai nạn 1994 (Qld), một người có thể nhận được tiền bồi thường thông qua yêu cầu bồi thường do sơ suất đối với thương tích cá nhân hoặc tử vong bất đáng. Một người có thể yêu cầu bồi thường tai nạn xe cơ giới theo thông luật nếu: 

– Họ bị chấn thương; 

– Chấn thương của họ là do lỗi của người lái xe khác; và 

– Vụ tai nạn xảy ra ở Queensland. 

Ví dụ về sơ suất của người lái xe bao gồm: 

– Rối loạn do ma túy và rượu; 

– Mệt mỏi; 

– Tốc độ;

– Lái xe mất tập trung (mất tập trung bằng tay (chẳng hạn như nhắn tin), mất tập trung về thị giác (xem màn hình thay vì nhìn đường) hoặc mất tập trung về nhận thức (chẳng hạn như nói chuyện với ai đó, ngay cả trên thiết bị rảnh tay)); và 

– Chạy xe nối đuôi nhau. 

Liên quan đến thiệt hại, người bị thương đủ điều kiện có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại như: 

– Chi phí điều trị y tế; 

– Chi phí phục hồi chức năng; 

– Mất thu nhập (quá khứ và ước tính trong tương lai); 

– Chi phí cho các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ; và 

– Tổn thất không định lượng được (đau đớn và khổ sở). 

Chương trình Bảo hiểm Thương tật Quốc gia

Vào năm 2016, Chính phủ Queensland đã đưa ra Đạo luật Cơ chế Bảo hiểm Thương tật Quốc gia (Queensland) 2016 (Qld). Đạo luật này thành lập chi nhánh tại Queensland của Chương trình Bảo hiểm Thương tật Quốc gia. Mục đích của Chương trình này là cung cấp dịch vụ điều trị, chăm sóc và hỗ trợ suốt đời cho những người bị thương tật cá nhân nghiêm trọng, bất kể do lỗi gì.

Hiện tại, Cơ chế này chỉ áp dụng cho các thương tích đặc biệt nghiêm trọng do tai nạn xe cơ giới.

Giới hạn thời gian

Ở Queensland, một người bị thương thường có ba (3) năm kể từ ngày bị thương để bắt đầu các thủ tục tố tụng liên quan đến một vụ tai nạn xe cơ giới. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt, giới hạn thời gian này mới có thể được gia hạn. 

Ngoài ra còn có các khung thời gian bổ sung cần lưu ý khi đưa ra yêu cầu bồi thường đối với Bị đơn Danh nghĩa về các vụ tai nạn liên quan đến một phương tiện không xác định, vì vậy điều cần thiết là tìm kiếm tư vấn pháp lý càng sớm càng tốt sau một vụ tai nạn. 

Tại Littles Lawyers luôn có những luật sư chuyên về thương tích cá nhân có thể hỗ trợ bạn với yêu cầu bồi thường của bạn trên cơ sở ‘Không thắng không tính phí’. Nếu bạn muốn được tư vấn liên quan đến yêu cầu bồi thường thương tích cá nhân, vui lòng liên hệ với Littles Lawyers ngay hôm nay. 

Like? Share it with your friends.