Yêu cầu bồi thường tai nạn giao thông ở VIC: Tôi có quyền được hưởng khoản bồi thường một lần nào

C Joyful Uwobgtcd M8 Unsplash

Bạn đã gặp một vụ tai nạn giao thông và một trong những câu hỏi đầu tiên bạn có thể nghĩ đến là liệu bạn có quyền được hưởng bất kỳ khoản bồi thường một lần nào không. Nếu có thì khoản bồi thường ấy là bao nhiêu? Đây thường là một trong những câu hỏi đầu tiên chúng tôi nhận được từ những khách hàng đã từng gặp tai nạn giao thông. 

Câu trả lời phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau bao gồm: 

 – Mức độ Thương tật Cá nhân Toàn phần (‘WPI’) 

– Bạn có lỗi trong vụ tai nạn hay không 

– Liệu thương tích của bạn có đáp ứng điều kiện về định nghĩa ‘chấn thương nghiêm trọng’ hay không. 

 

Có hai loại bồi thường trả một lần có thể áp dụng cho người phải chịu chấn thương vật lý hoặc chấn thương tinh thần vĩnh viên do bị thương trong tai nạn giao thông:

1. Trợ cấp Thương tật Vĩnh viễn

Bạn có thể nhận được khoản thanh toán một lần, được gọi là trợ cấp thương tật, nếu bạn đã phải chịu ít nhất 11% WPI. Để có thể có quyền được hưởng khoản bồi thường này, thương tổn của bạn sẽ cần được giám định bởi một bác sĩ pháp y độc lập. 

 

Trước khi bác sĩ pháp y đánh giá tình trạng thương tổn của bạn, vết thương của bạn phải được coi là đã ổn định. Điều này có nghĩa là tình trạng của bạn không có khả năng thay đổi (cải thiện hoặc xấu đi) đáng kể theo thời gian dù có hoặc không có điều trị y tế. Quá trình này thường có thể mất 12-18 tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn, tùy thuộc vào thương tích của bạn. 

 

Khoản trợ cấp thương tật này đi kèm với các khoản trợ cấp và khoản thanh toán khác, chẳng hạn như chi phí điều trị y tế và hỗ trợ thu nhập, mà bạn có thể nhận được từ Ủy ban Tai nạn Giao thông (Transport Accident Commission  (TAC)). Người bị thương cũng được hưởng khoản thanh toán này bất kể họ có lỗi hay không, miễn là họ không bị kết án về một tội danh khác liên quan đến vụ tai nạn. 

 

Số tiền bồi thường mà bạn có quyền hưởng sẽ phụ thuộc vào mức độ WPI đã được đánh giá. Chúng tôi sẽ xác định khi nào chấn thương của bạn đã đạt đến điểm ổn định và khi nào là thời điểm thích hợp để đánh giá chấn thương của bạn. Sau đó, hội đồng gồm các bác sĩ pháp y độc lập sẽ được chúng tôi sắp xếp để đánh giá chấn thương, và TAC sẽ được yêu cầu để tài trợ cho những buổi đánh giá này. 

 

Sau khi hoàn thành các buổi đánh giá y tế, TAC sẽ sử dụng các báo cáo từ các bác sĩ độc lập để đánh giá mức độ thương tổn của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng họ đánh giá chính xác mức độ thương tổn của bạn để bạn nhận được khoản bồi thường chính xác cho chấn thương của mình. 

2. Khoản bồi thường theo Thông luật

Ngoài những điều trên, bạn cũng có thể có quyền hưởng một khoản thanh toán một lần bổ sung đáng kể, còn được gọi là khoản bồi thường theo Thông luật, nếu: 

a) Người khác có lỗi trong vụ tai nạn giao thông (hoặc có lỗi một phần); và 

b) Thương tích của bạn đáp ứng điều kiện về định nghĩa  ‘thương tích nghiêm trọng’ (theo định nghĩa của Đạo luật Tai nạn Giao thông năm 1986). Để biết thêm thông tin về điều kiện của ‘chấn thương nghiêm trọng’, bạn có thể tìm đọc “Yêu cầu bồi thường tai nạn giao thông ở Victoria (TAC Claim): Chấn thương nghiêm trọng là gì?” (“Victoria Transport accidents TAC claim: What is a serious injury?”). 

 

Điều này sẽ cho phép bạn nhận một khoản tiền duy nhất bồi thường cho những thiệt hại, đau đớn cũng như việc mất thu nhập trong quá khứ và tương lai. Số tiền bạn được hưởng sẽ phụ thuộc vào chấn thương của bạn, tác động của nó đối với cuộc sống, và khả năng làm việc của bạn. 

 

Đây là một quy trình pháp lý phức tạp đòi hỏi phải nộp đơn cho TAC xin minh chứng chấn thương nghiêm trọng. Nó liên quan đến việc thu thập bằng chứng, chuẩn bị các bản lời khai, tuyên thệ để hỗ trợ cho đơn yêu cầu của bạn. Ngoài ra còn có các giới hạn đối với số tiền bồi thường mà bạn có thể yêu cầu. Vì vậy, điều quan trọng là bạn cần có luật sư về thương tật cá nhân để đảm bảo rằng bạn không bị thiệt thòi và được đền bù một cách công bằng. 

 

Nếu bạn muốn tìm lời khuyên pháp lý phù hợp liên quan đến quyền được bồi thường một lần của mình, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được đánh giá yêu cầu bồi thường MIỄN PHÍ. Chuyên gia TAC của chúng tôi có thể tư vấn miễn phí ban đầu cho bạn, và sẽ làm việc với bạn để hiểu tình huống đặc biệt của bạn cũng như hướng dẫn bạn trong toàn bộ quy trình. 

 

Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn với yêu cầu của bạn trên cơ sở “Không thắng, Không tính phí” và cũng sẽ chi trả mọi khoản giải ngân phát sinh trong quá trình để bạn không cần bận tâm về vấn đề trả trước. 

 

NguồnVIC Transport Accident claims: What Lump Sum Compensation am I entitled to?  

Like? Share it with your friends.

Contact the Author

Topics

More Articles