Nếu bạn liên quan đến một vụ tai nạn giao thông do lỗi của người khác, bạn có thể có quyền yêu cầu bồi thường theo thông luật và nhận bồi thường thiệt hại một lần nếu bạn chứng minh được rằng bạn bị “chấn thương nghiêm trọng”. 

Có 2 cách để đáp ứng bài kiểm tra “chấn thương nghiêm trọng”: 

1. Kiểm tra giả định (Deemed test): Chấn thương toàn bộ (WPI) đạt 30% hoặc lớn hơn

Khi chấn thương của bạn đã ổn định (tức là đã đến giai đoạn khó có khả năng hồi phục hơn), bạn sẽ trải qua một buổi đánh giá y tế, thông qua đó, bác sĩ pháp y độc lập sẽ đánh giá WPI của bạn. Nếu Ủy ban tai nạn giao thông (TAC) xác định rằng WPI của bạn từ 30% trở lên, bạn sẽ “được coi là” bị “chấn thương nghiêm trọng”. Tuy nhiên, đây là một trường hợp ngoại lệ và phần lớn những người bị thương yêu cầu bồi thường sẽ được đánh giá dưới 30%, có nghĩa là bạn sẽ phải dựa vào bài kiểm tra tường thuật (narrative test). 

2. Kiểm tra tường thuật (Narrative test)

Nếu đánh giá WPI của bạn dưới 30%, có một bài kiểm tra thay thế có thể được sử dụng để đáp ứng bài kiểm tra “chấn thương nghiêm trọng”. 

“Chấn thương nghiêm trọng” được định nghĩa trong Đạo luật Tai nạn Giao thông 1986 là: 

– Suy giảm hoặc mất chức năng cơ thể nghiêm trọng trong thời gian dài; hoặc 

– Biến dạng nghiêm trọng lâu dài; hoặc 

– Rối loạn tâm thần nghiêm trọng lâu dài hoặc rối loạn hành vi nghiêm trọng lâu dài; hoặc 

– Sảy thai. 

Bài kiểm tra này xem xét những ảnh hưởng và hậu quả của tai nạn đối với cuộc sống của bạn; ví dụ, khả năng trở lại làm việc, không bị đau liên tục, tham gia các công việc gia đình và nhu cầu cá nhân và tham gia các hoạt động thể thao và giải trí. Hậu quả từ vết thương của bạn cần phải là hậu quả nghiêm trọng. 

Hai cá nhân liên quan đến các vụ tai nạn giao thông khác nhau, cả hai đều bị thương như nhau

Điều tuyệt vời về hệ thống này là nó phân biệt được rằng một chấn thương, bất kể nghiêm trọng và bất kể chẩn đoán như thế nào, ảnh hưởng khác nhau đến mọi người. Bài kiểm tra đối xử với mỗi người như một cá nhân và hậu quả của chấn thương được xem xét tùy theo hoàn cảnh của mỗi cá nhân. 

Ví dụ điển hình là trường hợp hai cá nhân liên quan đến tai nạn giao thông đều yêu cầu phải cắt cụt ngón trỏ trái của họ. Một người thuận tay phải và làm giáo viên. Khả năng làm việc và kiếm sống của họ không bị ảnh hưởng và họ vẫn có thể thích câu cá và lướt sóng. 

Người còn lại là một nghệ sĩ piano hòa nhạc thành công, người đã chơi ở các chương trình và nhạc kịch nổi tiếng. Chơi piano không chỉ là cách để họ kiếm sống mà còn là cách để họ thể hiện bản thân. Tai nạn đã làm gián đoạn công việc của họ vì họ không thể chơi theo tiêu chuẩn như cũ, do đó gây ra đau khổ về mặt tinh thần. 

Trong tình huống này, chấn thương của nghệ sĩ piano hòa nhạc sẽ được coi là chấn thương nghiêm trọng và có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo thông luật, trong khi người giáo viên kia thì không. 

Như bạn có thể thấy, việc kiểm tra “chấn thương nghiêm trọng” có thể khá phức tạp và định nghĩa không rõ ràng. Các tài liệu pháp lý khác nhau bao gồm một bản lời khai và tuyên thệ cần phải được nộp để làm đơn yêu cầu này. 

Nếu bạn cho rằng mình đã bị “chấn thương nghiêm trọng” hoặc bạn không chắc chắn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được đánh giá yêu cầu bồi thường MIỄN PHÍ. Chuyên gia TAC của Littles có thể tư vấn ban đầu miễn phí cho bạn và giúp hướng dẫn bạn trong toàn bộ quy trình để bạn được bồi thường thỏa đáng. 

Chúng tôi có thể hỗ trợ yêu cầu của bạn trên cơ sở “Không thắng, Không tính phí”. Bất kỳ chi phí nào phát sinh trong quá trình yêu cầu của bạn sẽ được chúng tôi chi trả mà bạn sẽ không phải thanh toán trước. 

Like? Share it with your friends.