Tại Victoria, Đạo luật Tai nạn Giao thông 1986 quy định một hệ thống bồi thường cho những người bị thương trong các vụ tai nạn xe cơ giới. Đây là một hệ thống ‘không có lỗi’ giúp thanh toán cho việc hỗ trợ và điều trị cho những người bị thương trong một vụ tai nạn xe cơ giới. Chương trình của Ủy ban Tai nạn Giao thông (TAC) bổ sung cho quyền yêu cầu bồi thường từ người tham gia giao thông gây chấn thương do sơ suất theo thông luật.  

Những công việc ban đầu

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, điều cần thiết là gọi cảnh sát nếu có người bị thương, nếu tài sản bị hư hại hoặc nếu người lái xe kia không dừng lại hoặc cung cấp thông tin chi tiết của họ. Việc rời khỏi hiện trường vụ tai nạn mà không trao đổi thông tin liên quan với các bên khác liên quan đến vụ tai nạn là vi phạm pháp luật. 

Tiếp theo, điều quan trọng là bất kỳ người nào liên quan đến một vụ tai nạn nghiêm trọng đều phải đi khám bác sĩ, vì mức độ thương tích của họ có thể không rõ ràng ngay lập tức. Đồng thời, điều này cũng sẽ cung cấp một hồ sơ về bất kỳ thương tích nào mà một người đã phải chịu trong vụ tai nạn. 

Yêu cầu bồi thường TAC

Phí đăng ký xe ở Victoria bao gồm phí bảo hiểm được gọi là ‘phí TAC’, phí này tài trợ cho chương trình bảo hiểm TAC. Một người bị thương trong một vụ tai nạn xe cơ giới ở Victoria có thể nộp đơn đến TAC trực tuyến. 

Loại thông tin mà ứng dụng TAC yêu cầu bao gồm các thông tin chi tiết về: 

 • Vụ tai nạn, bao gồm hoàn cảnh, địa điểm và các chấn thương; 
 • Các phương tiện liên quan đến vụ tai nạn, chẳng hạn như số đăng ký và tên của tài xế và hành khách; 
 • Những người chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn; 
 • Cảnh sát có mặt tại hiện trường, với tên sĩ quan, trạm và số huy hiệu; 
 • Tên của chuyên gia y tế mà người bị thương đã tư vấn sau vụ tai nạn; 
 • Chi tiết việc làm và thu nhập; và 
 • Chi tiết tài khoản ngân hàng. 

Đối với các tai nạn giao thông công cộng, yêu cầu bồi thường TAC sẽ đòi hỏi nhiều thông tin hơn, bao gồm tên của người lái xe, nhà điều hành phương tiện giao thông công cộng (ví dụ: Metro Trains Melbourne), người giám sát đã nhận báo cáo tai nạn và các chi tiết về tai nạn như ngày, thời gian, địa điểm, lộ trình di chuyển, và số hiệu phương tiện. 

Loại và số tiền bồi thường mà TAC cung cấp tùy thuộc vào hoàn cảnh của những người bị thương. Khoản bồi thường khác nhau dựa trên mức độ thương tích, tuổi tác, quá trình làm việc và tiền lương bị mất của người đó cũng như nhu cầu y tế liên tục của họ. 

Nhìn chung, TAC có thể hỗ trợ cho những điều sau: 

 • Điều trị y tế; 
 • Phục hồi chức năng và dịch vụ chăm sóc; 
 • Hỗ trợ thu nhập; 
 • Hỗ trợ trở lại làm việc; và 
 • Thanh toán một lần. 

TAC không bồi thường cho: 

 • Thiệt hại đối với một phương tiện; 
 • Chi phí kéo hoặc lưu trữ; hoặc 
 • Các vật dụng cá nhân phi y tế như quần áo, điện thoại di động và phụ kiện xe máy. 

Yêu cầu bồi thường tai nạn xe cơ giới theo thông luật

Một người bị thương có thể yêu cầu bồi thường tai nạn xe cơ giới theo thông luật nếu chấn thương của họ là do người lái xe khác không thực hiện nghĩa vụ chăm sóc của họ. Theo Đạo luật về Sai lầm (Wrongs Act) 1958, một người có thể nhận được tiền bồi thường thông qua yêu cầu bồi thường do sơ suất đối với thương tích cá nhân hoặc tử vong bất đáng. 

Ví dụ về sơ suất của người lái xe bao gồm: 

 • Rối loạn do ma túy và chất có cồn; 
 • Mệt mỏi; 
 • Tốc độ; 
 • Mất tập trung khi lái xe (mất tập trung bằng tay (chẳng hạn như nhắn tin), mất tập trung về thị giác (xem màn hình thay vì nhìn đường) hoặc mất tập trung về nhận thức (chẳng hạn như nói chuyện với ai đó, ngay cả trên thiết bị rảnh tay)); và 
 • Chạy xe nối đuôi nhau. 

Đạo luật về Sai lầm 1958 cũng quy định về khả năng tiếp cận những khoản đền bù cho những thiệt hại được gọi là “tổn thất phi kinh tế”, do mất đi niềm vui trong cuộc sống cũng như những đau đớn và khổ sở. Bồi thường thiệt hại phi kinh tế chỉ dành cho những người bị thương nghiêm trọng và những người có thể vi phạm nghĩa vụ chăm sóc.  

Giới hạn thời gian

Ở Victoria, một người thường có sáu (6) năm kể từ ngày bị thương để bắt đầu các thủ tục tố tụng liên quan đến tai nạn xe cơ giới. 

Luật pháp Victoria yêu cầu một người nộp đơn yêu cầu bồi thường TAC trong vòng 12 tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn hoặc trong vòng 12 tháng kể từ khi thương tích của người đó biểu hiện lần đầu tiên. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt, TAC mới có toàn quyền chấp nhận yêu cầu bồi thường được nộp trong vòng ba (3) năm kể từ ngày xảy ra tai nạn. 

Emily Wright và nhóm của chúng tôi là những luật sư chuyên về thương tích cá nhân có thể hỗ trợ bạn với yêu cầu bồi thường của bạn trên cơ sở ‘Không thắng không tính phí’. Nếu bạn muốn được tư vấn liên quan đến yêu cầu bồi thường thương tích cá nhân, vui lòng liên hệ với Emily Wright và Littles Lawyers ngay hôm nay. 

Nguồn:  https://littleslawyers.com.au/victoria-motor-vehicle-accident-claims-need-to-know-facts/ 

Like? Share it with your friends.