Trách nhiệm công cộng là gì?

Ở Queensland, các yêu cầu bồi thường trách nhiệm công cộng được điều chỉnh theo Đạo luật Tố tụng Thương tích Cá nhân 2002. 

Trách nhiệm công cộng là một loại trách nhiệm do vô ý tập trung vào các thương tích phải chịu trong một trong hai trường hợp: 

 • địa điểm thuộc sở hữu công cộng; hoặc 
 • những nơi thuộc sở hữu tư nhân mở cửa cho công chúng, chẳng hạn như siêu thị. 

Các thương tích phải chịu là hậu quả từ lỗi (hoặc sơ suất) của người khác. 

Trách nhiệm công cộng thường liên quan đến việc chứng minh mối quan hệ giữa người bị thương và bên có lỗi, điều này yêu cầu bên có lỗi phải có nghĩa vụ chăm sóc người bị thương. Để thành công, người bị thương phải chứng minh được rằng bên có lỗi đã vi phạm nghĩa vụ chăm sóc của họ và thương tích của họ là hậu quả trực tiếp từ việc vi phạm nghĩa vụ đó. 

Yêu cầu bồi thường trách nhiệm công cộng

Để bắt đầu yêu cầu bồi thường trách nhiệm công cộng ở Queensland, nguyên đơn phải thiết lập các yếu tố sau: 

 • Nguyên đơn bị thương ở nơi công cộng / không gian mở cho công chúng ở Queensland; 
 • Tổ chức hoặc người phụ trách không gian có trách nhiệm chăm sóc nguyên đơn; 
 • Nguyên đơn xác định được cá nhân, tổ chức có lỗi; 
 • Tổ chức hoặc cá nhân đã bất cẩn và vi phạm nghĩa vụ chăm sóc của họ đối với nguyên đơn; 
 • Việc tổ chức hoặc cá nhân vi phạm nghĩa vụ chăm sóc đã gây ra thương tích cho nguyên đơn; và 
 • Yêu cầu bồi thường nằm trong thời hạn luật định (xem thêm phần thảo luận bên dưới trong bài viết này về giới hạn thời gian ở Queensland đối với yêu cầu bồi thường trách nhiệm công cộng). 

 

Nguyên đơn phải cung cấp bằng chứng hỗ trợ cho yêu cầu bồi thường trách nhiệm công cộng và thương tích của họ. Điều này bao gồm việc cung cấp các chi tiết liên quan đến vụ việc, chẳng hạn như thời gian, ngày tháng, địa chỉ, thông tin nhân chứng. Bằng chứng hình ảnh và video thường hữu ích trong yêu cầu bồi thường trách nhiệm pháp lý công cộng, đặc biệt là các bức ảnh chụp cùng thời điểm về các vết thương phải chịu, chẳng hạn như vết cắt và vết bầm tím. 

Các loại bằng chứng có liên quan đến yêu cầu bồi thường trách nhiệm công cộng là: 

 • Bằng chứng cho thấy tổ chức hoặc người phụ trách không gian đã thất bại trong nhiệm vụ chăm sóc của họ để ngăn chặn tác hại cho công chúng (chẳng hạn như không sửa chữa thiết bị an toàn hoặc giữ cho không gian không có mối nguy hiểm); 
 • Hồ sơ và báo cáo liên quan đến vụ việc (chẳng hạn như các mẫu báo cáo vụ việc và thư gửi cho bị đơn và thư gửi từ bị đơn); 
 • Tài liệu y tế liên quan đến thương tích mà nguyên đơn phải chịu; và 
 • Bằng chứng về tổn thất tài chính của nguyên đơn do thương tật (chẳng hạn như phiếu lương và tờ khai thuế thu nhập cá nhân). 

 

Nếu thành công trong việc xác định một hành vi vi phạm nghĩa vụ của tổ chức hoặc người phụ trách không gian (trách nhiệm pháp lý), nguyên đơn có thể được bồi thường theo yêu cầu bồi thường trách nhiệm công cộng đối với: 

 • Đau đớn mà bạn phải chịu đựng (thường là một chấn thương có thể chẩn đoán được); 
 • Thu nhập bị mất ở hiện tại và tương lai; và 
 • Chi phí y tế và điều trị liên tục. 

Giới hạn thời gian

Tại Queensland, Đạo luật về Thời hiệu Tố tụng 1974 quy định rằng thời hạn để bắt đầu một thủ tục tố tụng trách nhiệm công cộng là ba (3) năm kể từ ngày xảy ra vụ việc. 

Tại Queensland, quyền khởi kiện liên quan đến thương tích cá nhân do tình trạng liên quan đến bụi không bị giới hạn thời gian theo Đạo luật hoặc luật hoặc quy tắc của luật. Cũng không có giới hạn thời gian đối với các hành động lạm dụng trẻ em. 

Nếu bạn bỏ lỡ các thời hạn trên, bạn vẫn có quyền nộp đơn yêu cầu và nhận tiền bồi thường, tuy nhiên, bạn có thể sẽ phải nộp đơn lên tòa án để xin gia hạn và sẽ cần đưa ra lý do hợp lý cho sự chậm trễ. 

Những luật sư chuyên về thương tích cá nhân ở Littles Lawyers có thể hỗ trợ bạn với yêu cầu bồi thường của bạn trên cơ sở ‘Không thắng không tính phí’. Nếu bạn muốn được tư vấn liên quan đến yêu cầu bồi thường thương tích cá nhân, vui lòng liên hệ với Littles Lawyers ngay hôm nay. 

Like? Share it with your friends.